Sähköinen säädöskokoelma: 2020

Säädöskokoelmat numeroittain

601 - 502 501 - 402 401 - 302 301 - 202 201 - 102 101 - 2 1 - 1

601/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 7.8.2020
600/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Kansainvälisen rokoteinstituutin perustamisesta tehdystä sopimuksesta, 30.7.2020
599/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan välisestä Euro-Välimeri-ilmailusopimuksesta, 30.7.2020
598/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan yhteistä ilmailualuetta koskevasta sopimuksesta, 30.7.2020
597/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Georgian yhteistä ilmailualuetta koskevasta sopimuksesta, 30.7.2020
596/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion hallituksen välisestä Euro-Välimeri-ilmailusopimuksesta, 30.7.2020
595/2020 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta, 28.7.2020
594/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 26 §:n ja liitteen muuttamisesta, 28.7.2020
593/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maatalouden alkutuotannon yritysten väliaikaisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 28.7.2020
592/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maaseudun yritysten väliaikaisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 28.7.2020
591/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Pohjoismaiden Investointipankista Tanskan, Viron, Suomen, Islannin, Latvian, Liettuan, Norjan ja Ruotsin välillä 11 päivänä helmikuuta 2004 tehdyn sopimuksen liitteenä olevien sääntöjen 14 kappaleen muuttamisesta tehdystä sopimuksesta, 28.7.2020
590/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välisen lentoliikennesopimuksen soveltamisesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välillä tehdyn lisäsopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta, 24.7.2020
589/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välillä tehdyn sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta, 24.7.2020
588/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 24.7.2020
587/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituesta vuosina 2018–2021 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 23.7.2020
586/2020 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus pyyntiluvalla sallittavasta euroopanmajavan metsästyksestä metsästysvuonna 2020–2021, 16.7.2020
585/2020 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus pyyntiluvalla sallittavasta itämeren norpan metsästyksestä metsästysvuonna 2020–2021, 16.7.2020
584/2020 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden edellytyksenä olevan koulutuksen korvauksen suuruudesta vuonna 2020, 14.7.2020
583/2020 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkuperäisrotujen geenivarojen säilyttämiseksi kerättävälle lampaiden ja vuohien spermalle eläintautien vastustamiseksi asetettavista vaatimuksista, 14.7.2020
582/2020 Suomeksi På svenska
Laki tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta, 14.7.2020
581/2020 Suomeksi På svenska
Laki maksulaitoslain 7 b §:n muuttamisesta, 14.7.2020
580/2020 Suomeksi På svenska
Laki liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta, 14.7.2020
579/2020 Suomeksi På svenska
Laki sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta, 14.7.2020
578/2020 Suomeksi På svenska
Laki palvelujen tarjoamisesta annetun lain 19 §:n muuttamisesta, 14.7.2020
577/2020 Suomeksi På svenska
Laki matkapalveluyhdistelmistä annetun lain 43 §:n muuttamisesta, 14.7.2020
576/2020 Suomeksi På svenska
Laki korkolain muuttamisesta, 14.7.2020
575/2020 Suomeksi På svenska
Laki maksupalvelulain muuttamisesta, 14.7.2020
574/2020 Suomeksi På svenska
Laki saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta, 14.7.2020
573/2020 Suomeksi På svenska
Laki asuntokauppalain 7 luvun muuttamisesta, 14.7.2020
572/2020 Suomeksi På svenska
Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta, 14.7.2020
571/2020 Suomeksi På svenska
Laki tuomioistuinmaksulain 8 §:n muuttamisesta, 14.7.2020
570/2020 Suomeksi På svenska
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 14.7.2020
569/2020 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta, 14.7.2020
568/2020 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta, 14.7.2020
567/2020 Suomeksi På svenska
Laki Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta, 14.7.2020
566/2020 Suomeksi På svenska
Laki kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista, 14.7.2020
565/2020 Suomeksi På svenska
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta, 13.7.2020
564/2020 Suomeksi På svenska
Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta, 13.7.2020
563/2020 Suomeksi På svenska
Laki ajokorttilain muuttamisesta, 13.7.2020
562/2020 Suomeksi På svenska
Laki liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta, 13.7.2020
561/2020 Suomeksi På svenska
Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 ja 55 §:n muuttamisesta, 13.7.2020
560/2020 Suomeksi På svenska
Laki tuloverolain 124 b §:n muuttamisesta, 13.7.2020
559/2020 Suomeksi På svenska
Laki verontilityslain 12 f §:n muuttamisesta, 13.7.2020
558/2020 Suomeksi På svenska
Laki Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta, 13.7.2020
557/2020 Suomeksi På svenska
Laki valtiokonttorista annetun lain muuttamisesta, 13.7.2020
556/2020 Suomeksi På svenska
Laki poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta, 13.7.2020
555/2020 Suomeksi På svenska
Laki tartuntatautilain muuttamisesta, 10.7.2020
554/2020 Suomeksi På svenska
Laki lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun lain muuttamisesta, 10.7.2020
553/2020 Suomeksi På svenska
Laki lääkelain muuttamisesta, 10.7.2020
552/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta, 10.7.2020
551/2020 Suomeksi På svenska
Ulkoministeriön asetus Etiopian kanssa vesisektorin yhteisöpohjaisen ohjelman kolmatta vaihetta koskevan sopimuksen muutoksesta, 10.7.2020
550/2020 Suomeksi På svenska
Ulkoministeriön asetus Kenian kanssa sukupuolittuneen väkivallan ehkäisyn ja vastatoimien vahvistamisen ohjelmasta tehdystä sopimuksesta, 10.7.2020
549/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, 10.7.2020
548/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus meriliikenteen tukemisesta, 9.7.2020
547/2020 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvan ja alueellisen kiintiön nojalla sallittavasta karhun metsästyksestä metsästysvuonna 2020–2021, 6.7.2020
546/2020 Suomeksi På svenska
Laki Kansainvälisen rokoteinstituutin perustamisesta tehdystä sopimuksesta, 6.7.2020
545/2020 Suomeksi På svenska
Puolustusministeriön asetus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen ehdoista annetun puolustusministeriön asetuksen 7 ja 8 §:n muuttamisesta, 6.7.2020
544/2020 Suomeksi På svenska
Puolustusministeriön asetus asevelvollisuuslaissa ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista annetun puolustusministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta, 6.7.2020
543/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 20 §:n muuttamisesta, 6.7.2020
542/2020 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 2 §:n ja liitteen muuttamisesta, 2.7.2020
541/2020 Suomeksi På svenska
Laki sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 264 §:n muuttamisesta, 2.7.2020
540/2020 Suomeksi På svenska
Laki poliisilain muuttamisesta, 2.7.2020
539/2020 Suomeksi På svenska
Laki rajavartiolain 38 a §:n muuttamisesta, 2.7.2020
538/2020 Suomeksi På svenska
Laki puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta, 2.7.2020
537/2020 Suomeksi På svenska
Laki eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta, 2.7.2020
536/2020 Suomeksi På svenska
Laki eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista annetun lain 1 ja 5 §:n muuttamisesta , 2.7.2020
535/2020 Suomeksi På svenska
Laki liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta, 2.7.2020
534/2020 Suomeksi På svenska
Laki ilmailulain muuttamisesta, 2.7.2020
533/2020 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasvakuutuslain 49 §:ssä tarkoitetun suhdeluvun määräämisestä ja ennakkoarvion perusteista sekä 50 §:ssä tarkoitettujen jakojärjestelmää koskevien osuuksien maksamisesta, 1.7.2020
532/2020 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus merityösopimuslaissa tarkoitettujen eräiden rahamäärien tarkistamisesta, 1.7.2020
531/2020 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus merihanhen metsästyksen kieltämisestä metsästysvuosina 2020–2023, 1.7.2020
530/2020 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsähanhen metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2020–2021, 1.7.2020
529/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 6 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, 1.7.2020
528/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston päätös pelastustoimen alueista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta, 1.7.2020
527/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 18 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 1.7.2020
526/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisistä kuljetuksista ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävästä erityiskalustosta tehdyn sopimuksen 1 liitteen muutoksista, 1.7.2020
525/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kunnan tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista, 1.7.2020
524/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta, 1.7.2020
523/2020 Suomeksi På svenska
Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten tieliikenteenohjauksen ja -hallinnan telematiikkatehtävien ja henkilöstön siirrosta Intelligent Traffic Management Finland Oy:lle, 1.7.2020
522/2020 Suomeksi På svenska
Laki Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta, 1.7.2020
521/2020 Suomeksi På svenska
Laki perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta, 1.7.2020
520/2020 Suomeksi På svenska
Laki ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta, 1.7.2020
519/2020 Suomeksi På svenska
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 8 §:n muuttamisesta, 1.7.2020
518/2020 Suomeksi På svenska
Laki ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain muuttamisesta, 1.7.2020
517/2020 Suomeksi På svenska
Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, 1.7.2020
516/2020 Suomeksi På svenska
Laki ammattikorkeakoululain 14 ja 29 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, 1.7.2020
515/2020 Suomeksi På svenska
Laki yliopistolain 39 ja 40 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, 1.7.2020
514/2020 Suomeksi På svenska
Laki Kevasta annetun lain muuttamisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 1.7.2020
513/2020 Suomeksi På svenska
Laki Kevasta annetun lain muuttamisesta, 1.7.2020
512/2020 Suomeksi På svenska
Laki kuluttajansuojalain väliaikaisesta muuttamisesta, 1.7.2020
511/2020 Suomeksi På svenska
Vuoden 2020 IV lisätalousarvio , 1.7.2020
510/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maatalousmaan kipsikäsittelyyn vuosina 2020-2025 myönnettävästä tuesta, 30.6.2020
509/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yritysten määräaikaisesta kustannustuesta, 30.6.2020
508/2020 Suomeksi På svenska
Laki yritysten määräaikaisesta kustannustuesta, 30.6.2020
507/2020 Suomeksi På svenska
Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta, 30.6.2020
506/2020 Suomeksi På svenska
Laki työttömyyskassalain 25 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, 30.6.2020
505/2020 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, 30.6.2020
504/2020 Suomeksi På svenska
Laki työttömyyskassalain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 30.6.2020
503/2020 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 30.6.2020
502/2020 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysturvalain 6 luvun 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, 30.6.2020
Säädöskokoelmat numeroittain

601 - 502 501 - 402 401 - 302 301 - 202 201 - 102 101 - 2 1 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.