Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Sähköinen säädöskokoelma: 2019

1596/2019 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös takaisin perittyjen tulojen takaisinmaksun määräpäivästä suorituksen maksajan verotuksessa, 3.1.2020
1595/2019 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksen muuttamisesta, 31.12.2019
1594/2019 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös Tulorekisteriyksikölle annettavien tietojen antamisen määräaikojen pidentämisestä, 31.12.2019
1593/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 31.12.2019
1592/2019 Suomeksi På svenska
Laki valtion vientitakuista annetun lain 10 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1591/2019 Suomeksi På svenska
Laki valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1590/2019 Suomeksi På svenska
Laki julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain 4 ja 8 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1589/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus saaristokunnista ja muiden kuntien saaristo-osista, joihin sovelletaan saaristokuntaa koskevia säännöksiä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1588/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 31.12.2019
1587/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvausta koskevan sitoumuksen antamisesta vuonna 2020, 31.12.2019
1586/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1585/2019 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus veronkannosta annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta, 31.12.2019
1584/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1583/2019 Suomeksi På svenska
Laki veronkantolain 50 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1582/2019 Suomeksi På svenska
Laki varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1581/2019 Suomeksi På svenska
Laki veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain 5 a ja 5 c §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1580/2019 Suomeksi På svenska
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta, 31.12.2019
1579/2019 Suomeksi På svenska
Laki tuloverolain muuttamisesta, 31.12.2019
1578/2019 Suomeksi På svenska
Laki maatilatalouden tuloverolain 3 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1577/2019 Suomeksi På svenska
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2019
1576/2019 Suomeksi På svenska
Laki pienten erillisten alueiden siirtämisestä kunnasta toiseen kuntaan annetun lain muuttamisesta , 31.12.2019
1575/2019 Suomeksi På svenska
Laki kuntalain 142 ja 144 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1574/2019 Suomeksi På svenska
Laki tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta, 31.12.2019
1573/2019 Suomeksi På svenska
Laki verontilityslain väliaikaisesta muuttamisesta, 31.12.2019
1572/2019 Suomeksi På svenska
Laki koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista verovuosina 2020–2023, 31.12.2019
1571/2019 Suomeksi På svenska
Laki maatilatalouden tuloverolain 4 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1570/2019 Suomeksi På svenska
Laki tuloverolain 29 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1569/2019 Suomeksi På svenska
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 4 ja 7 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1568/2019 Suomeksi På svenska
Laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1567/2019 Suomeksi På svenska
Laki eräiden rajat ylittävien hybridijärjestelyjen verotuksesta, 31.12.2019
1566/2019 Suomeksi På svenska
Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta, 31.12.2019
1565/2019 Suomeksi På svenska
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta, 31.12.2019
1564/2019 Suomeksi På svenska
Laki tulotietojärjestelmästä annetun lain 6 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 31.12.2019
1563/2019 Suomeksi På svenska
Laki perintö- ja lahjaverolain 28 a §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 31.12.2019
1562/2019 Suomeksi På svenska
Laki tulotietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 31.12.2019
1561/2019 Suomeksi På svenska
Laki hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2019
1560/2019 Suomeksi På svenska
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta, 31.12.2019
1559/2019 Suomeksi På svenska
Laki raportoitavista järjestelyistä verotuksen alalla, 31.12.2019
1558/2019 Suomeksi På svenska
Laki ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain 3 ja 12 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1557/2019 Suomeksi På svenska
Laki tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, 31.12.2019
1556/2019 Suomeksi På svenska
Laki vuoden 2020 tuloveroasteikosta, 31.12.2019
1555/2019 Suomeksi På svenska
Laki valmisteverotuslain 5 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1554/2019 Suomeksi På svenska
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta, 31.12.2019
1553/2019 Suomeksi På svenska
Laki Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2019
1552/2019 Suomeksi På svenska
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskoroista, 31.12.2019
1551/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus toimivaltaisesta eläkelaitoksesta, 31.12.2019
1550/2019 Suomeksi På svenska
Laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain muuttamisesta , 31.12.2019
1549/2019 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen maksullisista suoritteista, 31.12.2019
1548/2019 Suomeksi På svenska
Laki rehulain muuttamisesta, 31.12.2019
1547/2019 Suomeksi På svenska
Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen 17 a §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1546/2019 Suomeksi På svenska
Valtion talousarvio vuodelle 2020 , 31.12.2019
1545/2019 Suomeksi På svenska
Laki väylämaksulain 25 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1544/2019 Suomeksi På svenska
Laki vesikulkuneuvojen rekisteröinnistä annetun lain 42 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1543/2019 Suomeksi På svenska
Laki verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta ja -käytöstä annetun lain 14 §:n muuttamisesta , 31.12.2019
1542/2019 Suomeksi På svenska
Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain 49 ja 49 a §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1541/2019 Suomeksi På svenska
Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 21 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1540/2019 Suomeksi På svenska
Laki sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1539/2019 Suomeksi På svenska
Laki tieliikennelain 106 a §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1538/2019 Suomeksi På svenska
Laki postilain 80 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1537/2019 Suomeksi På svenska
Laki merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta, 31.12.2019
1536/2019 Suomeksi På svenska
Laki matkustaja-aluksen henkilöluetteloista annetun lain 24 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1535/2019 Suomeksi På svenska
Laki maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutuksesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1534/2019 Suomeksi På svenska
Laki luotsauslain 20 a §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1533/2019 Suomeksi På svenska
Laki liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta annetun lain 14 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1532/2019 Suomeksi På svenska
Laki liikenneturvallisuusmaksusta annetun lain 15 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1531/2019 Suomeksi På svenska
Laki lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 15 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1530/2019 Suomeksi På svenska
Laki lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain 27 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1529/2019 Suomeksi På svenska
Laki lentoasemaverkosta ja -maksuista annetun lain 13 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1528/2019 Suomeksi På svenska
Laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 41 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1527/2019 Suomeksi På svenska
Laki laiva-apteekista annetun lain 13 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1526/2019 Suomeksi På svenska
Laki ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten sekä yleissopimukseen liittyvän kiinteiden irtolastien aluskuljetuksia koskevan kansainvälisen säännöstön (IMSBC-säännöstö) pakottavan osan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja IMSBC-säännöstön soveltamisesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1525/2019 Suomeksi På svenska
Laki laivavarustelain 28 ja 29 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1524/2019 Suomeksi På svenska
Laki kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain 14 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1523/2019 Suomeksi På svenska
Laki katsastustoiminnan valvontamaksusta annetun lain 13 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1522/2019 Suomeksi På svenska
Laki huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista annetun lain 55 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1521/2019 Suomeksi På svenska
Laki henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1520/2019 Suomeksi På svenska
Laki eräiden irtolastialusten turvallisesta lastaamisesta ja lastin purkamisesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1519/2019 Suomeksi På svenska
Laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain 25 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1518/2019 Suomeksi På svenska
Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 18 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1517/2019 Suomeksi På svenska
Laki alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1516/2019 Suomeksi På svenska
Laki alusrekisterilain 13 f §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1515/2019 Suomeksi På svenska
Laki alusliikennepalvelulain 31 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1514/2019 Suomeksi På svenska
Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain 22 a ja 93 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1513/2019 Suomeksi På svenska
Laki alkolukkolain 15 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1512/2019 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain 31 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1511/2019 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain 53 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1510/2019 Suomeksi På svenska
Laki ajokorttilain 95 ja 95 a §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1509/2019 Suomeksi På svenska
Laki tuomioistuinlain 14 luvun 3 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1508/2019 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvojen siirtämisestä, 31.12.2019
1507/2019 Suomeksi På svenska
Laki raideliikennelain muuttamisesta, 31.12.2019
1506/2019 Suomeksi På svenska
Laki Liikenneturvasta annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1505/2019 Suomeksi På svenska
Laki liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta, 31.12.2019
1504/2019 Suomeksi På svenska
Laki Liikenne- ja viestintävirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1503/2019 Suomeksi På svenska
Laki yksityistielain muuttamisesta, 31.12.2019
1502/2019 Suomeksi På svenska
Laki ratalain muuttamisesta, 31.12.2019
1501/2019 Suomeksi På svenska
Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain muuttamisesta, 31.12.2019
1500/2019 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen suoritteiden maksullisuudesta, 31.12.2019
1499/2019 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista, 31.12.2019
1498/2019 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista, 31.12.2019
1497/2019 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus poronhoitajien sijaisavun enimmäismäärästä vuonna 2020, 31.12.2019

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.