Sähköinen säädöskokoelma: 2018

1395/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1 muuttamisesta, 31.12.2018
1394/2018 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös oma-aloitteista veroa koskevan tiedon muodostamisesta Tulorekisteriyksikölle annetuista tiedoista, 31.12.2018
1393/2018 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmässä hoidettavista tehtävistä annetun päätöksen muuttamisesta, 31.12.2018
1392/2018 Suomeksi På svenska
Valtion talousarvio vuodelle 2019, 31.12.2018
1391/2018 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista, 31.12.2018
1390/2018 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yleisistä kielitutkinnoista perittävistä maksuista annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 31.12.2018
1389/2018 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus maistraattien suoritteiden maksuista vuonna 2019, 31.12.2018
1388/2018 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus kriisinhallintaan osallistuvan siviilihenkilön palvelussuhteen ehdoista, 31.12.2018
1387/2018 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus sisäministeriön työjärjestyksestä annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta, 31.12.2018
1386/2018 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus oikeudenkäyntiavustajalautakunnan maksullisista suoritteista vuodelle 2019, 31.12.2018
1385/2018 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista vuosina 2019–2021, 31.12.2018
1384/2018 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista vuosina 2019-2021, 31.12.2018
1383/2018 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta, 31.12.2018
1382/2018 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus eräistä tietosuojavaltuutetun toimiston maksullisista suoritteista, 31.12.2018
1381/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuksesta korvattavan taksimatkan enimmäishinnasta vuosina 2019–2021, 31.12.2018
1380/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta, 31.12.2018
1379/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 31.12.2018
1378/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus väestönsuojista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta, 31.12.2018
1377/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen 3 §:n muuttamisesta, 31.12.2018
1376/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yrityksen saneerauksesta annetun asetuksen 8 §:n muuttamisesta, 31.12.2018
1375/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus työttömyysvakuutusmaksujen erääntymisestä ja eräpäivistä, 31.12.2018
1374/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 31.12.2018
1373/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista, 31.12.2018
1372/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuosina 2019 ja 2020, 31.12.2018
1371/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 31.12.2018
1370/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvausta koskevan sitoumuksen antamisesta vuonna 2019, 31.12.2018
1369/2018 Suomeksi På svenska
Laki öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2018
1368/2018 Suomeksi På svenska
Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta, 31.12.2018
1367/2018 Suomeksi På svenska
Laki yliopistolain muuttamisesta, 31.12.2018
1366/2018 Suomeksi På svenska
Laki Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2018
1365/2018 Suomeksi På svenska
Laki autoverolain liitteen muuttamisesta, 31.12.2018
1364/2018 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2018
1363/2018 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus pelastustoimen suunnitelmista, 31.12.2018
1362/2018 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus sisäministeriön suoritteiden maksullisuudesta, 31.12.2018
1361/2018 Suomeksi På svenska
Laki tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävässä annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 31.12.2018
1360/2018 Suomeksi På svenska
Laki Pelastusopistosta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2018
1359/2018 Suomeksi På svenska
Laki siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain muuttamisesta, 31.12.2018
1358/2018 Suomeksi På svenska
Laki öljyvahinkojen torjuntalain kumoamisesta, 31.12.2018
1357/2018 Suomeksi På svenska
Laki merenkulun ympäristönsuojelulain 12 luvun muuttamisesta, 31.12.2018
1356/2018 Suomeksi På svenska
Laki meripelastuslain 4 §:n muuttamisesta, 31.12.2018
1355/2018 Suomeksi På svenska
Laki palosuojelurahastolain muuttamisesta, 31.12.2018
1354/2018 Suomeksi På svenska
Laki Pelastusopistosta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta, 31.12.2018
1353/2018 Suomeksi På svenska
Laki pelastuslain muuttamisesta, 31.12.2018
1352/2018 Suomeksi På svenska
Laki yritys- ja yhteisötietolain muuttamisesta, 31.12.2018
1351/2018 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus konkurssiasioista annetun oikeusministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 31.12.2018
1350/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus asumisoikeustalojen käyttö- ja luovutusrajoitusten merkitsemisestä ja merkintöjen poistamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta, 31.12.2018
1349/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus arava-asetuksen 18 ja 43 §:n muuttamisesta, 31.12.2018
1348/2018 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista, 31.12.2018
1347/2018 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön työjärjestyksestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 31.12.2018
1346/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta, 31.12.2018
1345/2018 Suomeksi På svenska
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 20 §:n muuttamisesta, 31.12.2018
1344/2018 Suomeksi På svenska
Laki verotusmenettelystä annetun lain 18 §:n muuttamisesta, 31.12.2018
1343/2018 Suomeksi På svenska
Laki varainsiirtoverolain 11 ja 24 §:n muuttamisesta, 31.12.2018
1342/2018 Suomeksi På svenska
Laki lahjanlupauslain 3 §:n muuttamisesta, 31.12.2018
1341/2018 Suomeksi På svenska
Laki ulosottokaaren 2 luvun 6 §:n ja 4 luvun 33 §:n muuttamisesta, 31.12.2018
1340/2018 Suomeksi På svenska
Laki vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitetuista osaomistusasunnoista annetun lain muuttamisesta, 31.12.2018
1339/2018 Suomeksi På svenska
Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain 51 §:n muuttamisesta, 31.12.2018
1338/2018 Suomeksi På svenska
Laki aravarajoituslain 12 ja 18 §:n muuttamisesta, 31.12.2018
1337/2018 Suomeksi På svenska
Laki aravalain 6 §:n muuttamisesta, 31.12.2018
1336/2018 Suomeksi På svenska
Laki vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta, 31.12.2018
1335/2018 Suomeksi På svenska
Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta , 31.12.2018
1334/2018 Suomeksi På svenska
Laki yritys- ja yhteisötietolain muuttamisesta, 31.12.2018
1333/2018 Suomeksi På svenska
Laki kaupparekisterilain 9 ja 21 §:n muuttamisesta, 31.12.2018
1332/2018 Suomeksi På svenska
Laki ryhmärakennuttamislain 25 §:n muuttamisesta, 31.12.2018
1331/2018 Suomeksi På svenska
Laki asuntokauppalain muuttamisesta, 31.12.2018
1330/2018 Suomeksi På svenska
Laki asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta, 31.12.2018
1329/2018 Suomeksi På svenska
Laki huoneistotietojärjestelmää koskevan lainsäädännön voimaanpanosta, 31.12.2018
1328/2018 Suomeksi På svenska
Laki huoneistotietojärjestelmästä, 31.12.2018
1327/2018 Suomeksi På svenska
Laki eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta, 31.12.2018
1326/2018 Suomeksi På svenska
Laki kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta, 31.12.2018
1325/2018 Suomeksi På svenska
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 31.12.2018
1324/2018 Suomeksi På svenska
Laki sairausvakuutuslain 4 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 31.12.2018
1323/2018 Suomeksi På svenska
Laki yleisestä asumistuesta annetun lain 51 §:n muuttamisesta, 31.12.2018
1322/2018 Suomeksi På svenska
Laki työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain muuttamisesta, 31.12.2018
1321/2018 Suomeksi På svenska
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 35 §:n muuttamisesta, 31.12.2018
1320/2018 Suomeksi På svenska
Laki takuueläkkeestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta, 31.12.2018
1319/2018 Suomeksi På svenska
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, 31.12.2018
1318/2018 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta, 31.12.2018
1317/2018 Suomeksi På svenska
Laki toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta, 31.12.2018
1316/2018 Suomeksi På svenska
Laki kansaneläkeindeksistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 31.12.2018
1315/2018 Suomeksi På svenska
Laki kansaneläkkeen ja eräiden muiden etuuksien indeksitarkistuksista vuonna 2019, 31.12.2018
1314/2018 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysturvalain 4 luvun muuttamisesta, 31.12.2018
1313/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 31.12.2018
1312/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 12 §:n muuttamisesta, 31.12.2018
1311/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tieliikenneasetuksen 16 ja 18 §:n muuttamisesta, 31.12.2018
1310/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta, 31.12.2018
1309/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 31.12.2018
1308/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rautatieliikenteen aikataulukaudesta ja ratakapasiteetin jakamisesta, 31.12.2018
1307/2018 Suomeksi På svenska
Laki tieliikennelain 89 ja 91 §:n muuttamisesta, 31.12.2018
1306/2018 Suomeksi På svenska
Laki maastoliikennelain muuttamisesta, 31.12.2018
1305/2018 Suomeksi På svenska
Laki ajokorttilain 4 §:n muuttamisesta, 31.12.2018
1304/2018 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvolain 16 ja 64 a §:n muuttamisesta, 31.12.2018
1303/2018 Suomeksi På svenska
Laki liikenteen palveluista annetun lain II OSAN 5 luvun 6 §:n ja II OSAN 6 luvun 8 §:n muuttamisesta , 31.12.2018
1302/2018 Suomeksi På svenska
Raideliikennelaki, 31.12.2018
1301/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus merimieseläkelain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 31.12.2018
1300/2018 Suomeksi På svenska
Laki kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 31.12.2018
1299/2018 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta, 31.12.2018
1298/2018 Suomeksi På svenska
Laki vakuutusyhtiölain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta, 31.12.2018
1297/2018 Suomeksi På svenska
Laki maksuperusteisista lisäeläkejärjestelyistä eläkesäätiöissä ja eläkekassoissa annetun lain muuttamisesta, 31.12.2018
1296/2018 Suomeksi På svenska
Laki vakuutuskassalain muuttamisesta, 31.12.2018

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.