Sähköinen säädöskokoelma: 2016

960/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen 36 §:n muuttamisesta, 17.11.2016
959/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 3 muuttamisesta, 17.11.2016
958/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä, 17.11.2016
957/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelun edistämiseen myönnettävien avustusten yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta, 17.11.2016
956/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus toimivaltaisesta eläkelaitoksesta, 17.11.2016
955/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Eläketurvakeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 17.11.2016
954/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjän eläkelain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 17.11.2016
953/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yrittäjän eläkelain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta, 17.11.2016
952/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus työntekijän eläkelain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 17.11.2016
951/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus avioliittoasetuksen 16 ja 16 a §:n muuttamisesta, 17.11.2016
950/2016 Suomeksi På svenska
Laki merimieseläkelain 93 §:n muuttamisesta, 16.11.2016
949/2016 Suomeksi På svenska
Laki maatalousyrittäjän eläkelain 82 §:n muuttamisesta, 16.11.2016
948/2016 Suomeksi På svenska
Laki yrittäjän eläkelain 81 §:n muuttamisesta, 16.11.2016
947/2016 Suomeksi På svenska
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 9 b ja 9 e §:n muuttamisesta, 16.11.2016
946/2016 Suomeksi På svenska
Laki julkisten alojen eläkelain muuttamisesta, 16.11.2016
945/2016 Suomeksi På svenska
Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta, 16.11.2016
944/2016 Suomeksi På svenska
Laki maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta, 16.11.2016
943/2016 Suomeksi På svenska
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta, 16.11.2016
942/2016 Suomeksi På svenska
Laki terveydensuojelulain muuttamisesta, 16.11.2016
941/2016 Suomeksi På svenska
Laki merimieseläkelain 4 §:n muuttamisesta, 16.11.2016
940/2016 Suomeksi På svenska
Laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain muuttamisesta , 16.11.2016
939/2016 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä Tullissa annetun lain 17 §:n muuttamisesta, 16.11.2016
938/2016 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 28 §:n muuttamisesta , 16.11.2016
937/2016 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta, 16.11.2016
936/2016 Suomeksi På svenska
Laki valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta, 16.11.2016
935/2016 Suomeksi På svenska
Laki Kansallisgalleriasta annetun lain 18 §:n muuttamisesta, 16.11.2016
934/2016 Suomeksi På svenska
Laki varastetuista tai laittomasti maastaviedyistä kulttuuriesineistä tehdyn Unidroit´n yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja yleissopimuksen soveltamisesta annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta, 16.11.2016
933/2016 Suomeksi På svenska
Laki kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta, 16.11.2016
932/2016 Suomeksi På svenska
Laki kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain 20 a §:n muuttamisesta, 16.11.2016
931/2016 Suomeksi På svenska
Laki turvallisuusselvityslain muuttamisesta, 16.11.2016
930/2016 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksen 32 §:n muuttamisesta, 15.11.2016
929/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 15.11.2016
928/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä lukiokoulutuksen, ammatillisen peruskoulutuksen, taiteen perusopetuksen ja kansalaisopistojen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2017, 15.11.2016
927/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus poliisista annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta, 15.11.2016
926/2016 Suomeksi På svenska
Laki Pariisin sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 15.11.2016
925/2016 Suomeksi På svenska
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta, 15.11.2016
924/2016 Suomeksi På svenska
Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta, 15.11.2016
923/2016 Suomeksi På svenska
Laki maatalouden rakennetuista annetun lain 25 §:n muuttamisesta, 15.11.2016
922/2016 Suomeksi På svenska
Laki maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista, 15.11.2016
921/2016 Suomeksi På svenska
Laki poliisilain 5 luvun muuttamisesta, 15.11.2016
920/2016 Suomeksi På svenska
Laki pakkokeinolain 10 luvun muuttamisesta, 15.11.2016
919/2016 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 34 a luvun muuttamisesta, 15.11.2016
918/2016 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös yhteisöjen ja yhteisetuuksien verotuksen päättymisajankohdasta, 14.11.2016
917/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 14.11.2016
916/2016 Suomeksi På svenska
Laki tasa-arvovaltuutetusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 14.11.2016
915/2016 Suomeksi På svenska
Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta, 14.11.2016
914/2016 Suomeksi På svenska
Laki laivavarustelain muuttamisesta, 14.11.2016
913/2016 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön maksullisista suoritteista, 11.11.2016
912/2016 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta, 11.11.2016
911/2016 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttömaksuista , 11.11.2016
910/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus esitutkinnasta, pakkokeinoista ja salaisesta tiedonhankinnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 luvun 3 §:n muuttamisesta, 11.11.2016
909/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 11.11.2016
908/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnasta, 9.11.2016
907/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus merilain 1 luvun 1 ja 1 a §:n soveltamisesta, 8.11.2016
906/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kiinteistötoimitusmaksusta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta, 8.11.2016
905/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2016 maksettavasta lihan ja vuodelta 2015 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä eräiden kotieläintalouden palvelujen tuesta vuodelta 2016, 7.11.2016
904/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rajanylityspaikoista sekä rajatarkastustehtävien jakamisesta niillä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 7.11.2016
903/2016 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä eläimiä, alkioita ja sukusoluja koskevista eläintautivaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta , 4.11.2016
902/2016 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Itsenäinen Suomi 100 vuotta -juhlarahasta, 3.11.2016
901/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 3.11.2016
900/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 2.11.2016
899/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta, 2.11.2016
898/2016 Suomeksi På svenska
Laki oikeusapulain 17 §:n muuttamisesta, 2.11.2016
897/2016 Suomeksi På svenska
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain muuttamisesta, 2.11.2016
896/2016 Suomeksi På svenska
Laki rikesakkomenettelystä annetun lain 7 §:n muuttamisesta, 2.11.2016
895/2016 Suomeksi På svenska
Laki rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 5 §:n muuttamisesta, 2.11.2016
894/2016 Suomeksi På svenska
Laki sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 7 §:n muuttamisesta, 2.11.2016
893/2016 Suomeksi På svenska
Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 2 luvun 2 §:n ja 7 luvun 1 §:n muuttamisesta, 2.11.2016
892/2016 Suomeksi På svenska
Laki esitutkintalain muuttamisesta, 2.11.2016
891/2016 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus palkkakertoimesta vuodelle 2017, 1.11.2016
890/2016 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työeläkeindeksistä vuodelle 2017, 1.11.2016
889/2016 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus maaoikeusinsinöörien yhteistoiminta-alueista, 1.11.2016
888/2016 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus hovioikeuksien istuntopaikoista, 1.11.2016
887/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2015 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 11 §:n muuttamisesta, 31.10.2016
886/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eläinten terveysvalvonnasta sekä eläintautien vastustamisesta eläinten keinollisessa lisäämisessä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 31.10.2016
885/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus päiväsakon rahamäärästä annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 31.10.2016
884/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus turvatoimista valtioneuvostossa, 31.10.2016
883/2016 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta, 27.10.2016
882/2016 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä, 27.10.2016
881/2016 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista aineista annettujen säädösten kumoamisesta, 27.10.2016
880/2016 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden vieraiden aineiden enimmäismääristä elintarvikkeessa, 27.10.2016
879/2016 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 13 §:n muuttamisesta, 26.10.2016
878/2016 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus vartijan ja järjestyksenvalvojan koulutuksesta ja voimankäyttövälineiden koulutuksesta sekä turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan vastaavan hoitajan koulutuksesta, 26.10.2016
877/2016 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus järjestyksenvalvojan suorittamasta turvallisuustarkastuksesta ja säilössäpidosta, 26.10.2016
876/2016 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus voimankäyttö-, ase- ja järjestyksenvalvojakouluttajien koulutuksesta, 26.10.2016
875/2016 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus vartijan ja järjestyksenvalvojan asusta ja järjestyksenvalvojan tunnuksista, 26.10.2016
874/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yksityisistä turvallisuuspalveluista , 26.10.2016
873/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus turvallisuusalan neuvottelukunnasta , 26.10.2016
872/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tilapäisesti vartijan tehtävää poliisin säilytystilassa hoitavan henkilön koulutuksesta ja asusta , 26.10.2016
871/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin rahoittamien eläintukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 24.10.2016
870/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen 3 ja 28 §:n muuttamisesta, 24.10.2016
869/2016 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Energiaviraston maksullisista suoritteista, 20.10.2016
868/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 20.10.2016
867/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus oikeusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 20.10.2016
866/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus erityistä kielitaitoa edellyttävien tuomarin virkojen sijoittamisesta, 20.10.2016
865/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus hallinto-oikeuksien sijaintipaikoista ja tuomiopiireistä , 20.10.2016
864/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus hovioikeuksien sijaintipaikoista ja tuomiopiireistä , 20.10.2016
863/2016 Suomeksi På svenska
Laki sosiaaliturvasta Korean tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 19.10.2016
862/2016 Suomeksi På svenska
Laki alusrekisterilain 30 §:n muuttamisesta, 19.10.2016
861/2016 Suomeksi På svenska
Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 19.10.2016

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.