Sähköinen säädöskokoelma: 2016

1560/2016 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista, 30.12.2016
1559/2016 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden investointien hyväksyttävistä yksikkökustannuksista, 30.12.2016
1558/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston päätös valtion talousarvion yleisistä soveltamismääräyksistä annetun valtioneuvoston päätöksen kohdan 6.12. kumoamisesta, 30.12.2016
1557/2016 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen 2 §:n kumoamisesta, 30.12.2016
1556/2016 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä tiedoista, 30.12.2016
1555/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusasioiden neuvottelukunnasta, 30.12.2016
1554/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2017 , 30.12.2016
1553/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta, 30.12.2016
1552/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen, 30.12.2016
1551/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen II voimaansaattamisesta ja liitteen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 30.12.2016
1550/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yksinkertaisista painesäiliöistä, 30.12.2016
1549/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus painelaiteturvallisuudesta, 30.12.2016
1548/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus painelaitteista, 30.12.2016
1547/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maksuhyvityksestä audiovisuaalisiin tuotantoihin, 30.12.2016
1546/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Innovaatiorahoituskeskus Tekesistä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 5 §:n muuttamisesta, 30.12.2016
1545/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvausta koskevan sitoumuksen antamisesta vuonna 2017 , 30.12.2016
1544/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Suomen metsäkeskuksen toiminnasta, 30.12.2016
1543/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 30.12.2016
1542/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 30.12.2016
1541/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vientitakuutoiminnassa noudatettavista periaatteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 30.12.2016
1540/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 30.12.2016
1539/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtion erityisrahoitusyhtiölle myönnettävästä valtion lainasta, 30.12.2016
1538/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus perusopetusasetuksen 2 ja 8 §:n muuttamisesta, 30.12.2016
1537/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 30.12.2016
1536/2016 Suomeksi På svenska
Laki eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain 3 §:n ja liitteen muuttamisesta, 30.12.2016
1535/2016 Suomeksi På svenska
Laki makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain muuttamisesta, 30.12.2016
1534/2016 Suomeksi På svenska
Laki Yhdistyneiden Kansakuntien ja sen yhteydessä toimivan henkilöstön turvallisuutta koskevan yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 30.12.2016
1533/2016 Suomeksi På svenska
Laki yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta, 30.12.2016
1532/2016 Suomeksi På svenska
Laki tuloverolain 63 b §:n muuttamisesta, 30.12.2016
1531/2016 Suomeksi På svenska
Eläketukilaki, 30.12.2016
1530/2016 Suomeksi På svenska
Laki ennakkoperintälain 17 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, 30.12.2016
1529/2016 Suomeksi På svenska
Laki tuloverolain 92 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, 30.12.2016
1528/2016 Suomeksi På svenska
Laki perustulokokeilusta, 30.12.2016
1527/2016 Suomeksi På svenska
Laki maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 74 ja 77 §:n muuttamisesta, 30.12.2016
1526/2016 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysturvalain 6 luvun 4 §:n muuttamisesta, 30.12.2016
1525/2016 Suomeksi På svenska
Laki työtapaturma- ja ammattitautilain 62 §:n muuttamisesta, 30.12.2016
1524/2016 Suomeksi På svenska
Laki sairausvakuutuslain 11 luvun 4 a §:n muuttamisesta, 30.12.2016
1523/2016 Suomeksi På svenska
Laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain 20 §:n muuttamisesta, 30.12.2016
1522/2016 Suomeksi På svenska
Laki tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävässä, 30.12.2016
1521/2016 Suomeksi På svenska
Laki sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta, 30.12.2016
1520/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 30.12.2016
1519/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta, 30.12.2016
1518/2016 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus sisäministeriön työjärjestyksestä annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta , 30.12.2016
1517/2016 Suomeksi På svenska
Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta, 30.12.2016
1516/2016 Suomeksi På svenska
Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta, 30.12.2016
1515/2016 Suomeksi På svenska
Laki valtion vientitakuista annetun lain 10 §:n muuttamisesta, 30.12.2016
1514/2016 Suomeksi På svenska
Laki valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 b §:n muuttamisesta, 30.12.2016
1513/2016 Suomeksi På svenska
Laki julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain muuttamisesta, 30.12.2016
1512/2016 Suomeksi På svenska
Laki tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta, 30.12.2016
1511/2016 Suomeksi På svenska
Laki Liikenneturvasta annetun lain muuttamisesta, 30.12.2016
1510/2016 Suomeksi På svenska
Laki tuloverolain muuttamisesta, 30.12.2016
1509/2016 Suomeksi På svenska
Vuoden 2017 tuloveroasteikkolaki, 30.12.2016
1508/2016 Suomeksi På svenska
Laki kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta, 30.12.2016
1507/2016 Suomeksi På svenska
Laki perusopetuslain 1 ja 46 §:n muuttamisesta, 30.12.2016
1506/2016 Suomeksi På svenska
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 30.12.2016
1505/2016 Suomeksi På svenska
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta, 30.12.2016
1504/2016 Suomeksi På svenska
Laki varhaiskasvatuslain 13 §:n muuttamisesta, 30.12.2016
1503/2016 Suomeksi På svenska
Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista, 30.12.2016
1502/2016 Suomeksi På svenska
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta, 30.12.2016
1501/2016 Suomeksi På svenska
Laki oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta, 30.12.2016
1500/2016 Suomeksi På svenska
Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 28 ja 35 a §:n muuttamisesta, 30.12.2016
1499/2016 Suomeksi På svenska
Laki lukiolain muuttamisesta, 30.12.2016
1498/2016 Suomeksi På svenska
Laki perusopetuslain 29 §:n muuttamisesta, 30.12.2016
1497/2016 Suomeksi På svenska
Laki Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 30.12.2016
1496/2016 Suomeksi På svenska
Laki kilpailulain 39 §:n muuttamisesta, 30.12.2016
1495/2016 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta, 30.12.2016
1494/2016 Suomeksi På svenska
Laki tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista, 30.12.2016
1493/2016 Suomeksi På svenska
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 30.12.2016
1492/2016 Suomeksi På svenska
Laki yleisistä kirjastoista, 30.12.2016
1491/2016 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain 2 a §:n muuttamisesta, 30.12.2016
1490/2016 Suomeksi På svenska
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 13 §:n muuttamisesta, 30.12.2016
1489/2016 Suomeksi På svenska
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta, 30.12.2016
1488/2016 Suomeksi På svenska
Laki hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta annetun lain muuttamisesta , 30.12.2016
1487/2016 Suomeksi På svenska
Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta, 30.12.2016
1486/2016 Suomeksi På svenska
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, 30.12.2016
1485/2016 Suomeksi På svenska
Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta , 30.12.2016
1484/2016 Suomeksi På svenska
Laki kuntalain muuttamisesta, 30.12.2016
1483/2016 Suomeksi På svenska
Laki Pohjoismaiden Investointipankin, Pohjoismaiden projektivientirahaston, Pohjoismaiden kehitysrahaston ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön palveluksessa olevien henkilöiden verottamisesta annetun lain nimikkeen ja 1 §:n muuttamisesta, 30.12.2016
1482/2016 Suomeksi På svenska
Laki valmiuslain 14 §:n muuttamisesta, 30.12.2016
1481/2016 Suomeksi På svenska
Laki työnantajan sairausvakuutusmaksusta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 30.12.2016
1480/2016 Suomeksi På svenska
Laki tuloverolain 20 §:n muuttamisesta, 30.12.2016
1479/2016 Suomeksi På svenska
Laki Pohjoismaiden projektivientirahastosta annetun lain kumoamisesta, 30.12.2016
1478/2016 Suomeksi På svenska
Laki tuloverolain muuttamisesta, 30.12.2016
1477/2016 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysturvalain 2 luvun 10 §:n muuttamisesta, 30.12.2016
1476/2016 Suomeksi På svenska
Laki sairausvakuutuslain 13 luvun 1 ja 4 §:n muuttamisesta, 30.12.2016
1475/2016 Suomeksi På svenska
Laki työterveyshuoltolain 2 §:n muuttamisesta, 30.12.2016
1474/2016 Suomeksi På svenska
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 12 luvun 3 §:n muuttamisesta, 30.12.2016
1473/2016 Suomeksi På svenska
Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 14 §:n muuttamisesta, 30.12.2016
1472/2016 Suomeksi På svenska
Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain 4 a §:n muuttamisesta, 30.12.2016
1471/2016 Suomeksi På svenska
Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 2 ja 16 §:n muuttamisesta, 30.12.2016
1470/2016 Suomeksi På svenska
Laki valtion virkamieslain muuttamisesta, 30.12.2016
1469/2016 Suomeksi På svenska
Laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain muuttamisesta, 30.12.2016
1468/2016 Suomeksi På svenska
Laki merityösopimuslain 8 ja 13 luvun muuttamisesta, 30.12.2016
1467/2016 Suomeksi På svenska
Laki työsopimuslain 7 ja 13 luvun muuttamisesta, 30.12.2016
1466/2016 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opetus- ja kulttuuriministeriön työjärjestyksestä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen muuttamisesta, 30.12.2016
1465/2016 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista, 30.12.2016
1464/2016 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikön suoritteiden maksullisuudesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 7 §:n muuttamisesta, 30.12.2016
1463/2016 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävien maksuista vuosina 2017—2019, 30.12.2016
1462/2016 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta, 30.12.2016
1461/2016 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2017 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta, 30.12.2016

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.