Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Sähköinen säädöskokoelma: 2012

1092/2012 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Tilastokeskuksen suoritteiden maksullisuudesta, 31.12.2012
1091/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 25 c §:n muuttamisesta, 31.12.2012
1090/2012 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös yhteisökoron laskemisesta, 31.12.2012
1089/2012 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista, 31.12.2012
1088/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen 16 ja 21 §:n muuttamisesta, 31.12.2012
1087/2012 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kuljettajantutkinnossa käytettävien ajoneuvojen vaatimuksista, opetusajoneuvon merkitsemisestä sekä uuteen ajokokeeseen pääsemisen edellytyksistä, 31.12.2012
1086/2012 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus harjoittelijana toimimisesta liikenneopettajan ja kuljettajantutkintoja vastaanottavan henkilön tehtävissä, 31.12.2012
1085/2012 Suomeksi På svenska
Laki alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2012
1084/2012 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta, 31.12.2012
1083/2012 Suomeksi På svenska
Laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta, 31.12.2012
1082/2012 Suomeksi På svenska
Laki tieliikennelain muuttamisesta, 31.12.2012
1081/2012 Suomeksi På svenska
Laki ajokorttilain muuttamisesta, 31.12.2012
1080/2012 Suomeksi På svenska
Laki opintotuen muutoksenhakulautakunnasta, 31.12.2012
1079/2012 Suomeksi På svenska
Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2012
1078/2012 Suomeksi På svenska
Laki opintotukilain muuttamisesta, 31.12.2012
1077/2012 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2013 liikenneturvallisuusmaksusta, 31.12.2012
1076/2012 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus turkistuottajille järjestettävien lomituspalvelujen enimmäismääristä vuonna 2013, 31.12.2012
1075/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus työllisyysperusteisesta investointiavustuksesta ja työllisyystyöohjelmasta, 31.12.2012
1074/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus työmarkkina-alueista, 31.12.2012
1073/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta, 31.12.2012
1072/2012 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta, 31.12.2012
1071/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta, 31.12.2012
1070/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta, 31.12.2012
1069/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikön suoritteiden maksullisuudesta, 31.12.2012
1068/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisissa tuissa saaristoksi luettavista kuntien osa-alueista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta, 31.12.2012
1067/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan suoritteista perittävistä maksuista, 31.12.2012
1066/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan suoritteista perittävistä maksuista, 31.12.2012
1065/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus rakentamisinvestointien hyväksyttävistä yksikkökustannuksista, 31.12.2012
1064/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 32 §:n muuttamisesta, 31.12.2012
1063/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista, 31.12.2012
1062/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 ja 9 §:n muuttamisesta, 31.12.2012
1061/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Tullin hallinnosta, 31.12.2012
1060/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta, 31.12.2012
1059/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista, 31.12.2012
1058/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta, 31.12.2012
1057/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista vuosina 2013 ja 2014, 31.12.2012
1056/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista, 31.12.2012
1055/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Pohjoisen ulottuvuuden sosiaali- ja terveyskumppanuuden sihteeristön perustamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 31.12.2012
1054/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus televisio-ohjelmiin liitettävästä ääni- ja tekstityspalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta, 31.12.2012
1053/2012 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteen muutosten voimaantulosta, 31.12.2012
1052/2012 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteen muutosten voimaantulosta, 31.12.2012
1051/2012 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus eräistä indeksillä tarkistetuista lasten päivähoidon asiakasmaksuista, 31.12.2012
1050/2012 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yksityisistä lasten päivähoitopalveluista, 31.12.2012
1049/2012 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen väliaikaisesti maksullisista koulutusohjelmista, 31.12.2012
1048/2012 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen maisteriohjelmista, 31.12.2012
1047/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishausta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta, 31.12.2012
1046/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus verotusmenettelystä annetun asetuksen 8 ja 9 §:n kumoamisesta, 31.12.2012
1045/2012 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion varoista vuonna 2013 suoritettavasta määrärahasta, 31.12.2012
1044/2012 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus eräiden verojen lykkäyksen ehdoista, 31.12.2012
1043/2012 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2013 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta, 31.12.2012
1042/2012 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta, 31.12.2012
1041/2012 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Tullin suoritteiden maksullisuudesta, 31.12.2012
1040/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon yhteisistä sähköisistä asioinnin ja hallinnon tukipalveluista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 31.12.2012
1039/2012 Suomeksi På svenska
Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön työjärjestyksestä annetun puolustusministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta, 31.12.2012
1038/2012 Suomeksi På svenska
Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta, 31.12.2012
1037/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Rikosseuraamuslaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 10 §:n muuttamisesta, 31.12.2012
1036/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 31.12.2012
1035/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuriministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 31.12.2012
1034/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus lasten päivähoidosta annetun asetuksen 11 ja 13 §:n muuttamisesta, 31.12.2012
1033/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 26 §:n muuttamisesta, 31.12.2012
1032/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen neuvottelukunnasta, 31.12.2012
1031/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta, 31.12.2012
1030/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä julkisen talouden monivuotisia kehyksiä koskevista vaatimuksista annetun lain voimaantulosta, 31.12.2012
1029/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta, 31.12.2012
1028/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta, 31.12.2012
1027/2012 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus arvopaperin ottamisesta pörssilistalle, 31.12.2012
1026/2012 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten palkitsemisjärjestelmistä annetun valtiovarainministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 31.12.2012
1025/2012 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta, 31.12.2012
1024/2012 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus sijoituspalveluyrityksen toimilupahakemukseen, kolmannen maan sijoituspalveluyrityksen sivuliikkeen toimilupahakemukseen sekä sijoituspalveluyrityksen sivuliikkeen perustamista kolmanteen maahan koskevaan lupahakemukseen liitettävistä selvityksistä, 31.12.2012
1023/2012 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen sekä rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omien varojen vähimmäismäärän ja suuria asiakasriskejä koskevien rajoitusten laskemisesta annetun valtiovarainministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 31.12.2012
1022/2012 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus tarjousasiakirjan sisällöstä ja julkistamisesta sekä sisällöstä myönnettävistä poikkeuksista ja Euroopan talousalueella hyväksytyn tarjousasiakirjan vastavuoroisesta tunnustamisesta, 31.12.2012
1021/2012 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoittamisesta, 31.12.2012
1020/2012 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta, 31.12.2012
1019/2012 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus arvopaperimarkkinalain 3—5 luvussa tarkoitetuista esitteistä, 31.12.2012
1018/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rikemaksusta ja seuraamusmaksusta finanssimarkkinoilla, 31.12.2012
1017/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus omistusosuuden hankkimista ja luovuttamista luottolaitoksessa, sijoituspalveluyrityksessä, rahastoyhtiössä, säilytysyhteisössä, vakuutusyhtiössä ja rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omistusyhteisössä koskevasta ilmoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta, 31.12.2012
1016/2012 Suomeksi På svenska
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskorosta, 31.12.2012
1015/2012 Suomeksi På svenska
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen 17 luvun 5 §:n 3 momentin kumoamisesta, 31.12.2012
1014/2012 Suomeksi På svenska
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta, 31.12.2012
1013/2012 Suomeksi På svenska
Laki evankelis-luterilaisten seurakuntien jäsenten velvollisuudesta suorittaa veroa seurakunnalle, 31.12.2012
1012/2012 Suomeksi På svenska
Laki kirkon keskusrahastosta annetun lain kumoamisesta, 31.12.2012
1011/2012 Suomeksi På svenska
Laki kirkkolain muuttamisesta, 31.12.2012
1010/2012 Suomeksi På svenska
Kirkolliskokouksen päätös kirkon vaalijärjestyksen muuttamisesta, 31.12.2012
1009/2012 Suomeksi På svenska
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta, 31.12.2012
1008/2012 Suomeksi På svenska
Laki kirkkolain muuttamisesta, 31.12.2012
1007/2012 Suomeksi På svenska
Laki asumistukilain 15 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, 31.12.2012
1006/2012 Suomeksi På svenska
Laki toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta, 31.12.2012
1005/2012 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, 31.12.2012
1004/2012 Suomeksi På svenska
Laki toimeentulotuesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta, 31.12.2012
1003/2012 Suomeksi På svenska
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 2 ja 6 §:n muuttamisesta, 31.12.2012
1002/2012 Suomeksi På svenska
Laki vuorotteluvapaalain 9 §:n muuttamisesta, 31.12.2012
1001/2012 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta, 31.12.2012
1000/2012 Suomeksi På svenska
Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2012
999/2012 Suomeksi På svenska
Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä, 31.12.2012
998/2012 Suomeksi På svenska
Laki kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta, 31.12.2012
997/2012 Suomeksi På svenska
Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 5 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, 31.12.2012
996/2012 Suomeksi På svenska
Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta, 31.12.2012
995/2012 Suomeksi På svenska
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta, 31.12.2012
994/2012 Suomeksi På svenska
Laki verotusmenettelystä annetun lain 16 §:n muuttamisesta, 31.12.2012
993/2012 Suomeksi På svenska
Laki sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta verovuosina 2013—2015, 31.12.2012

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.