Sähköinen säädöskokoelma: 2011

877/2011 Suomeksi På svenska
Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain muuttamisesta, 27.7.2011
876/2011 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain muuttamisesta, 27.7.2011
875/2011 Suomeksi På svenska
Laki rajavartiolain muuttamisesta, 27.7.2011
874/2011 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta, 27.7.2011
873/2011 Suomeksi På svenska
Laki poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta, 27.7.2011
872/2011 Suomeksi På svenska
Poliisilaki, 27.7.2011
871/2011 Suomeksi På svenska
Laki pakkokeinolain 5 luvun muuttamisesta, 27.7.2011
870/2011 Suomeksi På svenska
Laki alkoholilain 60 ja 60 b §:n muuttamisesta, 27.7.2011
869/2011 Suomeksi På svenska
Laki valmisteverotuslain 111 §:n muuttamisesta, 27.7.2011
868/2011 Suomeksi På svenska
Laki autoverolain 86 §:n muuttamisesta, 27.7.2011
867/2011 Suomeksi På svenska
Laki konkurssilain 7 luvun 3 §:n ja 14 luvun 5 §:n muuttamisesta, 27.7.2011
866/2011 Suomeksi På svenska
Laki liikennevalvontaa vaikeuttavien laitteiden kieltämisestä annetun lain 7 ja 8 §:n muuttamisesta, 27.7.2011
865/2011 Suomeksi På svenska
Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 50 ja 50 a §:n muuttamisesta, 27.7.2011
864/2011 Suomeksi På svenska
Laki tieliikennelain 92 m §:n muuttamisesta, 27.7.2011
863/2011 Suomeksi På svenska
Laki patenttilain 59 §:n muuttamisesta, 27.7.2011
862/2011 Suomeksi På svenska
Laki mallioikeuslain 37 §:n muuttamisesta, 27.7.2011
861/2011 Suomeksi På svenska
Laki ydinenergialain muuttamisesta, 27.7.2011
860/2011 Suomeksi På svenska
Laki löytötavaralain 16 §:n muuttamisesta, 27.7.2011
859/2011 Suomeksi På svenska
Laki yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain 39 §:n muuttamisesta, 27.7.2011
858/2011 Suomeksi På svenska
Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain 35 §:n muuttamisesta, 27.7.2011
857/2011 Suomeksi På svenska
Laki viestintämarkkinalain 95 §:n muuttamisesta, 27.7.2011
856/2011 Suomeksi På svenska
Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 17 §:n muuttamisesta, 27.7.2011
855/2011 Suomeksi På svenska
Laki sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta, 27.7.2011
854/2011 Suomeksi På svenska
Laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 21 §:n muuttamisesta, 27.7.2011
853/2011 Suomeksi På svenska
Laki passilain muuttamisesta, 27.7.2011
852/2011 Suomeksi På svenska
Laki kotieläinjalostuslain 14 §:n muuttamisesta, 27.7.2011
851/2011 Suomeksi På svenska
Laki hevostalouslain 14 §:n muuttamisesta, 27.7.2011
850/2011 Suomeksi På svenska
Laki taimiaineistolain 9 §:n muuttamisesta, 27.7.2011
849/2011 Suomeksi På svenska
Laki siemenkauppalain 26 §:n muuttamisesta, 27.7.2011
848/2011 Suomeksi På svenska
Laki hukkakauran torjunnasta annetun lain 16 §:n muuttamisesta, 27.7.2011
847/2011 Suomeksi På svenska
Laki kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta, 27.7.2011
846/2011 Suomeksi På svenska
Laki lannoitevalmistelain 27 §:n muuttamisesta, 27.7.2011
845/2011 Suomeksi På svenska
Laki kasvinsuojeluaineista annetun lain 36 §:n muuttamisesta, 27.7.2011
844/2011 Suomeksi På svenska
Laki eläinten kuljetuksesta annetun lain 33 §:n muuttamisesta, 27.7.2011
843/2011 Suomeksi På svenska
Laki eläinsuojelulain 47 §:n muuttamisesta, 27.7.2011
842/2011 Suomeksi På svenska
Laki aluevalvontalain 27 §:n muuttamisesta, 27.7.2011
841/2011 Suomeksi På svenska
Laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain 28 §:n muuttamisesta, 27.7.2011
840/2011 Suomeksi På svenska
Laki puolustusvoimista annetun lain 19 §:n muuttamisesta, 27.7.2011
839/2011 Suomeksi På svenska
Laki sotilaskurinpitolain muuttamisesta, 27.7.2011
838/2011 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan yhteisön rajan yli kuljetettavan käteisrahan valvonnasta annetun lain 5 §:n muuttamisesta, 27.7.2011
837/2011 Suomeksi På svenska
Laki asevelvollisuuslain 65 §:n muuttamisesta, 27.7.2011
836/2011 Suomeksi På svenska
Laki huumausainelain 43 §:n muuttamisesta, 27.7.2011
835/2011 Suomeksi På svenska
Laki Metsähallituksen erävalvonnasta annetun lain 9 ja 13 §:n muuttamisesta, 27.7.2011
834/2011 Suomeksi På svenska
Laki kielilain 14 §:n muuttamisesta, 27.7.2011
833/2011 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain 36 §:n muuttamisesta, 27.7.2011
832/2011 Suomeksi På svenska
Laki kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain 7 §:stä muuttamisesta, 27.7.2011
831/2011 Suomeksi På svenska
Laki eurooppalaisesta todisteiden luovuttamismääräyksestä esineiden, asiakirjojen ja tietojen hankkimiseksi rikosasian käsittelyä varten tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta, 27.7.2011
830/2011 Suomeksi På svenska
Laki omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa annetun lain muuttamisesta, 27.7.2011
829/2011 Suomeksi På svenska
Laki vapautensa menettäneen henkilön väliaikaisesta siirtämisestä todistelutarkoituksessa rikosasioissa annetun lain 10 §:n muuttamisesta, 27.7.2011
828/2011 Suomeksi På svenska
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä annetun lain 13 ja 57 §:n muuttamisesta, 27.7.2011
827/2011 Suomeksi På svenska
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 16 ja 60 §:n muuttamisesta, 27.7.2011
826/2011 Suomeksi På svenska
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain 30 ja 31 a §:n muuttamisesta, 27.7.2011
825/2011 Suomeksi På svenska
Laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain 5 b ja 13 §:n muuttamisesta, 27.7.2011
824/2011 Suomeksi På svenska
Laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain 5 b §:n muuttamisesta, 27.7.2011
823/2011 Suomeksi På svenska
Laki kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain 15 ja 23 §:n muuttamisesta, 27.7.2011
822/2011 Suomeksi På svenska
Laki valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun lain 18 §:n muuttamisesta, 27.7.2011
821/2011 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain muuttamisesta, 27.7.2011
820/2011 Suomeksi På svenska
Laki rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 5 §:n muuttamisesta, 27.7.2011
819/2011 Suomeksi På svenska
Laki sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 7 §:n muuttamisesta, 27.7.2011
818/2011 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 14 §:n muuttamisesta, 27.7.2011
817/2011 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 18 ja 45 §:n muuttamisesta, 27.7.2011
816/2011 Suomeksi På svenska
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta, 27.7.2011
815/2011 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 15 ja 16 luvun muuttamisesta, 27.7.2011
814/2011 Suomeksi På svenska
Laki valtakunnanoikeudesta ja ministerivastuuasioiden käsittelystä annetun lain 13 §:n muuttamisesta, 27.7.2011
813/2011 Suomeksi På svenska
Laki valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 27.7.2011
812/2011 Suomeksi På svenska
Laki valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain muuttamisesta, 27.7.2011
811/2011 Suomeksi På svenska
Laki eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta, 27.7.2011
810/2011 Suomeksi På svenska
Laki yhteisistä tutkintaryhmistä annetun lain 4 §:n muuttamisesta, 27.7.2011
809/2011 Suomeksi På svenska
Laki vankeuslain muuttamisesta, 27.7.2011
808/2011 Suomeksi På svenska
Laki tutkintavankeuslain muuttamisesta, 27.7.2011
807/2011 Suomeksi På svenska
Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain muuttamisesta, 27.7.2011
806/2011 Suomeksi På svenska
Pakkokeinolaki, 27.7.2011
805/2011 Suomeksi På svenska
Esitutkintalaki, 27.7.2011
804/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 18.7.2011
803/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta, 18.7.2011
802/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta, 18.7.2011
801/2011 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus koulu- ja päivähoitokuljetusten kuormituksesta ja turvallisuusjärjestelyistä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 9 §:n kumoamisesta, 18.7.2011
800/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maaseudun neuvontajärjestöjen valtionavustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta, 18.7.2011
799/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poronhoitovuodelta 2011/2012 maksettavan eläinkohtaisen tuen hakemisesta, 13.7.2011
798/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus aromeista ja niiden valmistusaineista annetun asetuksen kumoamisesta, 11.7.2011
797/2011 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2011 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä annetun valtiovarainministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 11.7.2011
796/2011 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2010 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä annetun valtiovarainministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 11.7.2011
795/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian työjärjestyksen muuttamisesta, 11.7.2011
794/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2011/2012 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta, 11.7.2011
793/2011 Suomeksi På svenska
Vuoden 2011 toinen lisätalousarvio, 6.7.2011
792/2011 Suomeksi På svenska
Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta, 5.7.2011
791/2011 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestys, 5.7.2011
790/2011 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Koulutusrahastosta annetussa laissa tarkoitetun ammattitutkintostipendin suuruudesta, 5.7.2011
789/2011 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista annetun oikeusministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 5.7.2011
788/2011 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus ympäristöministeriön työjärjestyksen muuttamisesta, 4.7.2011
787/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta, 4.7.2011
786/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Suomen ympäristökeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta, 4.7.2011
785/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ympäristöministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta, 4.7.2011
784/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatioista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 4.7.2011
783/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus koulumaitotuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 4.7.2011
782/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuoden 2010 satovahinkojen viljelmäkohtaisista korvausosuuksista, 4.7.2011
781/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus teurastuspalkkion teurastamovalvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön yleiskirjeen kumoamisesta, 4.7.2011
780/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kuitupellavan ja -hampun jalostustuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 7 ja 8 §:n muuttamisesta, 4.7.2011
779/2011 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta, 1.7.2011
778/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus taksiliikenteen kuluttajahinnoista, 1.7.2011

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.