Sähköinen säädöskokoelma: 2011

1077/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 19.10.2011
1076/2011 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus Saint Kittsin ja Nevisin kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 18.10.2011
1075/2011 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus Itävallan kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan ja lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan ja lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 18.10.2011
1074/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 11 §:n muuttamisesta, 18.10.2011
1073/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vapaasta sivistystyöstä annetun asetuksen muuttamisesta, 18.10.2011
1072/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuonna 2012 toimitettavassa presidentinvaalissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista, 18.10.2011
1071/2011 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös muiden verovelvollisten kuin yhteisöjen ja yhteisetuuksien verovuoden 2010 verotuksen päättymisestä, 13.10.2011
1070/2011 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Helsingin eurooppalaisen koulun oppilailta perittävistä maksuista annetun opetusministeriön asetuksen muuttamisesta, 12.10.2011
1069/2011 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta, 12.10.2011
1068/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta, 11.10.2011
1067/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulujen, taiteen perusopetuksen ja kansalaisopistojen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2012, 11.10.2011
1066/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tullilaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta, 11.10.2011
1065/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuriministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta, 10.10.2011
1064/2011 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta, 7.10.2011
1063/2011 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Itämeren suojelu -juhlarahasta, 5.10.2011
1062/2011 Suomeksi På svenska
Laki Itävallan kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan ja lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 4.10.2011
1061/2011 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Serbian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 4.10.2011
1060/2011 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 4.10.2011
1059/2011 Suomeksi På svenska
Laki Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Viron tasavallan, Irlannin, Helleenien tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Maltan tasavallan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan ja Euroopan rahoitusvakausvälineen välisen ERVV-puitesopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 4.10.2011
1058/2011 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön kanssa Itämeren alueen koealuerahastosta tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 4.10.2011
1057/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus timotein siementuotannon tuen perusteella muodostettavasta tilakohtaisesta lisäosasta ja erityistukioikeudesta, 3.10.2011
1056/2011 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus virkavalasta ja virkavakuutuksesta sekä tuomarinvalasta ja tuomarinvakuutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta, 30.9.2011
1055/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yhdistysrekisteriasetuksen muuttamisesta, 30.9.2011
1054/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä annetussa laissa tarkoitetuista tukialueista, 30.9.2011
1053/2011 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yksityisistä sosiaalipalveluista, 30.9.2011
1052/2011 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 30.9.2011
1051/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 39 §:n muuttamisesta, 27.9.2011
1050/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus alusten lastauksen ja purkamisen työturvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 27.9.2011
1049/2011 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 26.9.2011
1048/2011 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 26.9.2011
1047/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2011 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 26.9.2011
1046/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Verohallinnon yksiköistä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 26.9.2011
1045/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ulosottomenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen 14 §:n muuttamisesta, 26.9.2011
1044/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeusasetuksen eräiden säännösten kumoamisesta, 23.9.2011
1043/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tuomioistuinharjoittelusta, 23.9.2011
1042/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 23.9.2011
1041/2011 Suomeksi På svenska
Puolustusministeriön asetus asevelvollisuuslaissa ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista annetun puolustusministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta, 22.9.2011
1040/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvilajikkeiden lajikeluettelosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 21.9.2011
1039/2011 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta annetun tasavallan presidentin asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 21.9.2011
1038/2011 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 21.9.2011
1037/2011 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus lasten suojelemisesta seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 21.9.2011
1036/2011 Suomeksi På svenska
Sisäasiainministeriön työjärjestys, 20.9.2011
1035/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 19.9.2011
1034/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 19.9.2011
1033/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta, 19.9.2011
1032/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta annetun asetuksen 16 §:n muuttamisesta, 19.9.2011
1031/2011 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen ja kuvaohjelmalautakunnan suoritteiden maksullisuudesta, 19.9.2011
1030/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kuvaohjelmalautakunnasta, 19.9.2011
1029/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen 16 §:n muuttamisesta, 16.9.2011
1028/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tutkimus- ja innovaationeuvostosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 15.9.2011
1027/2011 Suomeksi På svenska
Laki työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain muuttamisesta, 13.9.2011
1026/2011 Suomeksi På svenska
Laki merityöaikalain muuttamisesta, 13.9.2011
1025/2011 Suomeksi På svenska
Laki merimiesten vuosilomalain muuttamisesta, 13.9.2011
1024/2011 Suomeksi På svenska
Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön työjärjestyksen muuttamisesta, 13.9.2011
1023/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus merimiesasiain neuvottelukunnasta, 13.9.2011
1022/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maanmittauslaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta, 12.9.2011
1021/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta, 12.9.2011
1020/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus valmistuksen apuaineista elintarvikkeissa, 9.9.2011
1019/2011 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta, 9.9.2011
1018/2011 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta, 9.9.2011
1017/2011 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kuljetettavista painelaitteista ja vaarallisten aineiden kuljetukseen käytettävistä paineella tyhjennettävistä ja täytettävistä säiliöistä, 8.9.2011
1016/2011 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä toimintapääomasta, 8.9.2011
1015/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lannoitevalmisteista, 6.9.2011
1014/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus puutarhatuotteiden varastointituesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta, 6.9.2011
1013/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslaissa tarkoitettujen työterveyshuollon korvausten laskennallisten enimmäismäärien määrittelemisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 luvun 4 §:n muuttamisesta ja 2 luvun 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, 6.9.2011
1012/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yrityskauppojen ilmoitusvelvollisuudesta, 6.9.2011
1011/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yrityskaupan osapuolen liikevaihdon laskemisesta, 6.9.2011
1010/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtion ja Fintoto Oy:n osuudesta totopelien tuotoista, 5.9.2011
1009/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Opetushallituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta, 5.9.2011
1008/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta, 5.9.2011
1007/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus aluehallintoviraston maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1.1 kohdan muuttamisesta, 5.9.2011
1006/2011 Suomeksi På svenska
Sisäasiainministeriön asetus ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle maksettavasta palkkiosta ja kulukorvauksesta, 1.9.2011
1005/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta siemenperunan kaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 1.9.2011
1004/2011 Suomeksi På svenska
Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta, 1.9.2011
1003/2011 Suomeksi På svenska
Laki yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta, 1.9.2011
1002/2011 Suomeksi På svenska
Laki satovahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta, 1.9.2011
1001/2011 Suomeksi På svenska
Laki poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun lain kumoamisesta, 1.9.2011
1000/2011 Suomeksi På svenska
Laki varainsiirtoverolain 14 §:n muuttamisesta, 31.8.2011
999/2011 Suomeksi På svenska
Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain 3 ja 17 §:n muuttamisesta, 31.8.2011
998/2011 Suomeksi På svenska
Laki Metsähallituksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 31.8.2011
997/2011 Suomeksi På svenska
Laki valtakunnallisen maaseudun kehittämisen ja tutkimuksen sekä maa- ja elintarviketalouden tutkimuksen rahoituksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 31.8.2011
996/2011 Suomeksi På svenska
Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain 2 §:n muuttamisesta, 31.8.2011
995/2011 Suomeksi På svenska
Laki maatalouden rakennetuista annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 31.8.2011
994/2011 Suomeksi På svenska
Laki pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain 7 §:n muuttamisesta, 31.8.2011
993/2011 Suomeksi På svenska
Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 31.8.2011
992/2011 Suomeksi På svenska
Laki kolttalain 8 §:n muuttamisesta, 31.8.2011
991/2011 Suomeksi På svenska
Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 31.8.2011
990/2011 Suomeksi På svenska
Laki omistusasuntolainojen korkotuesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 31.8.2011
989/2011 Suomeksi På svenska
Laki aravalain 1 §:n muuttamisesta, 31.8.2011
988/2011 Suomeksi På svenska
Laki poronhoitolain 33 ja 34 §:n muuttamisesta, 31.8.2011
987/2011 Suomeksi På svenska
Laki porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta, 31.8.2011
986/2011 Suomeksi På svenska
Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista, 31.8.2011
985/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lihantarkastuksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 31.8.2011
984/2011 Suomeksi På svenska
Sisäasiainministeriön asetus ihmiskaupan uhrien auttamisessa toimivaltaisesta vastaanottokeskuksesta, 31.8.2011
983/2011 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirjan, joka koskee tietojärjestelmien välityksellä tehtyjen luonteeltaan rasististen ja muukalaisvihamielisten tekojen kriminalisointia, voimaansaattamisesta ja lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 31.8.2011
982/2011 Suomeksi På svenska
Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta, 30.8.2011
981/2011 Suomeksi På svenska
Laki osakeyhtiölain muuttamisesta, 30.8.2011
980/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus merenhoidon järjestämisestä, 30.8.2011
979/2011 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestys, 30.8.2011
978/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 30.8.2011

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.