Sähköinen säädöskokoelma: 2011

477/2011 Suomeksi På svenska
Laki työriitojen sovittelusta annetun lain 17 §:n muuttamisesta, 17.5.2011
476/2011 Suomeksi På svenska
Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 15 §:n muuttamisesta, 17.5.2011
475/2011 Suomeksi På svenska
Laki metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain 31 §:n muuttamisesta, 17.5.2011
474/2011 Suomeksi På svenska
Laki metsästyslain 82 §:n muuttamisesta, 17.5.2011
473/2011 Suomeksi På svenska
Laki kalastuslain 112 §:n muuttamisesta, 17.5.2011
472/2011 Suomeksi På svenska
Laki yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain 37 §:n muuttamisesta, 17.5.2011
471/2011 Suomeksi På svenska
Laki sijoitusrahastolain 148 §:n muuttamisesta, 17.5.2011
470/2011 Suomeksi På svenska
Laki valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta, 17.5.2011
469/2011 Suomeksi På svenska
Laki panttilainauslaitoksista annetun lain 39 §:n muuttamisesta, 17.5.2011
468/2011 Suomeksi På svenska
Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta, 17.5.2011
467/2011 Suomeksi På svenska
Laki sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain muuttamisesta, 17.5.2011
466/2011 Suomeksi På svenska
Laki Eurojustia koskevan päätöksen eräiden määräysten täytäntöönpanosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 17.5.2011
465/2011 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta, 17.5.2011
464/2011 Suomeksi På svenska
Laki edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain 48 §:n muuttamisesta, 17.5.2011
463/2011 Suomeksi På svenska
Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 18 §:n muuttamisesta, 17.5.2011
462/2011 Suomeksi På svenska
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta, 17.5.2011
461/2011 Suomeksi På svenska
Laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta, 17.5.2011
460/2011 Suomeksi På svenska
Laki oikeusapulain 17 ja 18 §:n muuttamisesta, 17.5.2011
459/2011 Suomeksi På svenska
Laki valtakunnanoikeudesta ja ministerivastuuasioiden käsittelystä annetun lain 11 §:n muuttamisesta, 17.5.2011
458/2011 Suomeksi På svenska
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 6 ja 24 §:n muuttamisesta, 17.5.2011
457/2011 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietolain 41 §:n muuttamisesta, 17.5.2011
456/2011 Suomeksi På svenska
Laki holhoustoimesta annetun lain 94 §:n muuttamisesta, 17.5.2011
455/2011 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta, 17.5.2011
454/2011 Suomeksi På svenska
Laki kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain 20 §:n muuttamisesta, 17.5.2011
453/2011 Suomeksi På svenska
Laki rikosrekisterilain 4 §:n muuttamisesta, 17.5.2011
452/2011 Suomeksi På svenska
Laki tuomioistuinten ja eräiden hallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 17.5.2011
451/2011 Suomeksi På svenska
Laki käräjäoikeuslain 6 §:n muuttamisesta, 17.5.2011
450/2011 Suomeksi På svenska
Laki puolustustilalain 8 §:n muuttamisesta, 17.5.2011
449/2011 Suomeksi På svenska
Laki haastemieslain 6 §:n muuttamisesta, 17.5.2011
448/2011 Suomeksi På svenska
Laki liiketoimintakiellosta annetun lain 19 §:n muuttamisesta, 17.5.2011
447/2011 Suomeksi På svenska
Laki sotilaskurinpitolain 19 §:n muuttamisesta, 17.5.2011
446/2011 Suomeksi På svenska
Laki sotilasoikeudenkäyntilain 4 ja 23 §:n muuttamisesta, 17.5.2011
445/2011 Suomeksi På svenska
Laki toiminimilain 22 §:n muuttamisesta, 17.5.2011
444/2011 Suomeksi På svenska
Laki eräiden asiakirjain lähettämisestä tuomioistuimille annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 17.5.2011
443/2011 Suomeksi På svenska
Laki asianajajista annetun lain 11 §:n muuttamisesta, 17.5.2011
442/2011 Suomeksi På svenska
Laki säätiölain 14 §:n muuttamisesta, 17.5.2011
441/2011 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain muuttamisesta, 17.5.2011
440/2011 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta, 17.5.2011
439/2011 Suomeksi På svenska
Laki syyttäjälaitoksesta, 17.5.2011
438/2011 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen kalastussäännön 16 §:ssä tarkoitetun pöytäkirjan voimaansaattamisesta, 16.5.2011
437/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Metsäntutkimuslaitoksen maksullisista suoritteista, 16.5.2011
436/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Tornionjoen kalastusalueella sovellettavista kansallisista kalastusmääräyksistä, 16.5.2011
435/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävien maksuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 13.5.2011
434/2011 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus eräiden valtion oppilaitosten johtokunnista annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 2 ja 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, 13.5.2011
433/2011 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta, 13.5.2011
432/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus salmonellatartunnan vastustamisesta naudoissa ja sioissa, 13.5.2011
431/2011 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus eräiden Alankomaiden kanssa Aruban osalta tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten voimaansaattamisesta ja sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 13.5.2011
430/2011 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus eräiden Alankomaiden kanssa Alankomaiden Antillien osalta tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten voimaansaattamisesta ja sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 13.5.2011
429/2011 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus Antiguan ja Barbudan kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 12.5.2011
428/2011 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus eräiden Brittiläisten Neitsytsaarien kanssa tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten voimaansaattamisesta ja sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 12.5.2011
427/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen eräiden säännösten kumoamisesta, 12.5.2011
426/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rikesakkorikkomuksista annetun asetuksen 5 §:n muuttamisesta, 12.5.2011
425/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen 12 ja 15 §:n muuttamisesta, 12.5.2011
424/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 12.5.2011
423/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ajokorteista, 12.5.2011
422/2011 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön ilmoitus ympäristöministeriön asetuksesta rakennusten energiatehokkuudesta, 11.5.2011
421/2011 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön ilmoitus ympäristöministeriön asetuksesta rakennusten sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta, 11.5.2011
420/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnasta, 11.5.2011
419/2011 Suomeksi På svenska
Laki Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä, 11.5.2011
418/2011 Suomeksi På svenska
Laki Suomen metsäkeskuksesta, 11.5.2011
417/2011 Suomeksi På svenska
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta, 11.5.2011
416/2011 Suomeksi På svenska
Laki Maailman postiliiton yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 11.5.2011
415/2011 Suomeksi På svenska
Postilaki, 11.5.2011
414/2011 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vaarallisen kemikaalin päällyksen turvasulkimesta ja näkövammaisille tarkoitetusta vaaratunnuksesta, 10.5.2011
413/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rautatieliikenteen aikataulukaudesta ja ratakapasiteetin jakamisesta, 10.5.2011
412/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rekisterihallintoasetuksen 10 a ja 11 §:n muuttamisesta, 10.5.2011
411/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus talousneuvostosta, 10.5.2011
410/2011 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus eräiden valtion oppilaitosten johtokunnista, 9.5.2011
409/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus väestönsuojan laitteista ja varusteista, 9.5.2011
408/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus väestönsuojista, 9.5.2011
407/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta, 9.5.2011
406/2011 Suomeksi På svenska
Sisäasiainministeriön asetus erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoisesta pelastussuunnitelmasta, 9.5.2011
405/2011 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus alkolukon käytöstä koulu- ja päivähoitokuljetuksissa, 6.5.2011
404/2011 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) N:o 359/2011 Iranin tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä, 6.5.2011
403/2011 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista annetun tasavallan presidentin asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta, 6.5.2011
402/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavien lemmikkieläinten, eläinperäisiä tuotteita sisältävien henkilökohtaisten lähetysten ja eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttavien tavaroiden tuontitarkastuksesta, 6.5.2011
401/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta, 5.5.2011
400/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 5.5.2011
399/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 5.5.2011
398/2011 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus Saint Lucian kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 5.5.2011
397/2011 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus Saint Vincent ja Grenadiinien kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 5.5.2011
396/2011 Suomeksi På svenska
Laki velan vanhentumisesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta, 5.5.2011
395/2011 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 23 §:n muuttamisesta, 5.5.2011
394/2011 Suomeksi På svenska
Laki riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa, 5.5.2011
393/2011 Suomeksi På svenska
Laki rikesakkorikkomuksista annetun lain 4 §:n muuttamisesta, 4.5.2011
392/2011 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 2 a luvun 9 §:n 2 momentin muuttamisesta, 4.5.2011
391/2011 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 9 §:n muuttamisesta, 4.5.2011
390/2011 Suomeksi På svenska
Laki taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta, 4.5.2011
389/2011 Suomeksi På svenska
Laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta, 4.5.2011
388/2011 Suomeksi På svenska
Laki tieliikennelain eräiden säännösten kumoamisesta, 4.5.2011
387/2011 Suomeksi På svenska
Laki tieliikennelain muuttamisesta, 4.5.2011
386/2011 Suomeksi På svenska
Ajokorttilaki, 4.5.2011
385/2011 Suomeksi På svenska
Laki sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta, 4.5.2011
384/2011 Suomeksi På svenska
Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain muuttamisesta, 4.5.2011
383/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen I väliaikaisesta muuttamisesta, 3.5.2011
382/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta, 3.5.2011
381/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta, 3.5.2011
380/2011 Suomeksi På svenska
Laki meripelastuslain 23 §:n muuttamisesta, 3.5.2011
379/2011 Suomeksi På svenska
Pelastuslaki, 3.5.2011
378/2011 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta annetun asetuksen kumoamisesta, 29.4.2011

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.