Sähköinen säädöskokoelma: 2011

1477/2011 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus World Design Capital -juhlarahoista, 29.12.2011
1476/2011 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Henrik Wigström -juhlarahasta, 29.12.2011
1475/2011 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen suoritteiden maksuista annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen muuttamisesta, 29.12.2011
1474/2011 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen maisteriohjelmista, 29.12.2011
1473/2011 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen väliaikaisesti maksullisista koulutusohjelmista, 29.12.2011
1472/2011 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä, yliopistojen koulutusohjelmista ja erikoistumiskoulutuksista annetun opetusministeriön asetuksen 7 §:n muuttamisesta, 29.12.2011
1471/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus lohenkalastuksesta Itämeren pääaltaalla vuonna 2012, 29.12.2011
1470/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus lihantarkastuksesta, 29.12.2011
1469/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian suoritteiden maksullisuudesta, 29.12.2011
1468/2011 Suomeksi På svenska
Laki pakkokeinolain 10 luvun 3 ja 17 §:n muuttamisesta, 29.12.2011
1467/2011 Suomeksi På svenska
Laki pakkokeinolain 5 a luvun 2 ja 4 §:n muuttamisesta, 29.12.2011
1466/2011 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 11 luvun muuttamisesta, 29.12.2011
1465/2011 Suomeksi På svenska
Laki jalkaväkimiinojen käytön, varastoinnin, tuotannon ja siirron kieltämisestä ja niiden hävittämisestä tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta, 29.12.2011
1464/2011 Suomeksi På svenska
Laki työeläkeotteen antamisesta vuonna 2012, 29.12.2011
1463/2011 Suomeksi På svenska
Laki maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 10 ja 11 §:n muuttamisesta, 29.12.2011
1462/2011 Suomeksi På svenska
Laki yrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 11 ja 12 §:n muuttamisesta, 29.12.2011
1461/2011 Suomeksi På svenska
Laki merimieseläkelain voimaanpanosta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta, 29.12.2011
1460/2011 Suomeksi På svenska
Laki työntekijän eläkelain voimaanpanolain 8 ja 9 §:n muuttamisesta, 29.12.2011
1459/2011 Suomeksi På svenska
Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta, 29.12.2011
1458/2011 Suomeksi På svenska
Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta, 29.12.2011
1457/2011 Suomeksi På svenska
Laki merimieseläkelain muuttamisesta, 29.12.2011
1456/2011 Suomeksi På svenska
Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta, 29.12.2011
1455/2011 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kaivosten nostolaitoksista, 29.12.2011
1454/2011 Suomeksi På svenska
Laki tilintarkastuslain 57 §:n muuttamisesta, 29.12.2011
1453/2011 Suomeksi På svenska
Laki Bahrainin kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 29.12.2011
1452/2011 Suomeksi På svenska
Laki Barbadosin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 29.12.2011
1451/2011 Suomeksi På svenska
Laki valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta, 28.12.2011
1450/2011 Suomeksi På svenska
Laki valtion eläkelain muuttamisesta, 28.12.2011
1449/2011 Suomeksi På svenska
Laki kunnallisen eläkelain voimaanpanolain 3 §:n muuttamisesta, 28.12.2011
1448/2011 Suomeksi På svenska
Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 28.12.2011
1447/2011 Suomeksi På svenska
Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta, 28.12.2011
1446/2011 Suomeksi På svenska
Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 8 a §:n muuttamisesta, 28.12.2011
1445/2011 Suomeksi På svenska
Laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta, 28.12.2011
1444/2011 Suomeksi På svenska
Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta, 28.12.2011
1443/2011 Suomeksi På svenska
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta, 28.12.2011
1442/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta, 28.12.2011
1441/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta, 28.12.2011
1440/2011 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, 28.12.2011
1439/2011 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta, 28.12.2011
1438/2011 Suomeksi På svenska
Laki tupakkalain muuttamisesta, 28.12.2011
1437/2011 Suomeksi På svenska
Laki eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain 11 §:n muuttamisesta, 28.12.2011
1436/2011 Suomeksi På svenska
Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain 78 §:n muuttamisesta, 28.12.2011
1435/2011 Suomeksi På svenska
Laki Eläketurvakeskuksesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta, 28.12.2011
1434/2011 Suomeksi På svenska
Laki maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 25 §:n muuttamisesta, 28.12.2011
1433/2011 Suomeksi På svenska
Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta, 28.12.2011
1432/2011 Suomeksi På svenska
Laki yrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 26 §:n muuttamisesta, 28.12.2011
1431/2011 Suomeksi På svenska
Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta, 28.12.2011
1430/2011 Suomeksi På svenska
Laki merimieseläkelain voimaanpanosta annetun lain 2 ja 20 §:n muuttamisesta, 28.12.2011
1429/2011 Suomeksi På svenska
Laki merimieseläkelain muuttamisesta, 28.12.2011
1428/2011 Suomeksi På svenska
Laki työntekijän eläkelain voimaanpanolain 26 §:n muuttamisesta, 28.12.2011
1427/2011 Suomeksi På svenska
Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta, 28.12.2011
1426/2011 Suomeksi På svenska
Laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta, 28.12.2011
1425/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Matkailun edistämiskeskuksesta, 28.12.2011
1424/2011 Suomeksi På svenska
Laki Matkailun edistämiskeskuksesta, 28.12.2011
1423/2011 Suomeksi På svenska
Laki taksiliikennelain muuttamisesta, 28.12.2011
1422/2011 Suomeksi På svenska
Laki metsästyslain 74 §:n muuttamisesta, 28.12.2011
1421/2011 Suomeksi På svenska
Laki riistahallintolain muuttamisesta, 28.12.2011
1420/2011 Suomeksi På svenska
Laki yhteismetsälain muuttamisesta, 28.12.2011
1419/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus peruskuivatustoiminnan tukemisesta annetun asetuksen muuttamisesta, 28.12.2011
1418/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion suoritteiden maksullisuudesta, 28.12.2011
1417/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikön suoritteiden maksullisuudesta, 28.12.2011
1416/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävien maksuista vuonna 2012, 28.12.2011
1415/2011 Suomeksi På svenska
Laki maatalouden rakennetuista annetun lain 40 a §:n muuttamisesta, 28.12.2011
1414/2011 Suomeksi På svenska
Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta annetun lain muuttamisesta, 28.12.2011
1413/2011 Suomeksi På svenska
Laki maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksesta, 28.12.2011
1412/2011 Suomeksi På svenska
Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta, 28.12.2011
1411/2011 Suomeksi På svenska
Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta, 28.12.2011
1410/2011 Suomeksi På svenska
Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 44 §:n muuttamisesta, 28.12.2011
1409/2011 Suomeksi På svenska
Laki opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta annetun lain muuttamisesta, 28.12.2011
1408/2011 Suomeksi På svenska
Laki perintö- ja lahjaverolain 14 ja 19 a §:n muuttamisesta, 28.12.2011
1407/2011 Suomeksi På svenska
Laki viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 28.12.2011
1406/2011 Suomeksi På svenska
Laki viranomaisten tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelyjen tietoturvallisuuden arvioinnista, 28.12.2011
1405/2011 Suomeksi På svenska
Laki tietoturvallisuuden arviointilaitoksista, 28.12.2011
1404/2011 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus vuoden 2006 kansainvälisen trooppista puuta koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta, 27.12.2011
1403/2011 Suomeksi På svenska
Laki Kotimaisten kielten keskuksesta, 27.12.2011
1402/2011 Suomeksi På svenska
Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta, 27.12.2011
1401/2011 Suomeksi På svenska
Laki ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen VII luvun vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevan säännöstön (IMDG-säännöstö) 1.3 luvun muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 27.12.2011
1400/2011 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Energiamarkkinaviraston maksullisista suoritteista, 27.12.2011
1399/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen muuttamisesta, 27.12.2011
1398/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maanmittauslaitoksen maksuista vuonna 2012, 27.12.2011
1397/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta, 27.12.2011
1396/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista, 27.12.2011
1395/2011 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista, 27.12.2011
1394/2011 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus mittatekniikan keskuksen maksullisista suoritteista, 27.12.2011
1393/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kotoutumisen edistämiseen liittyvien kunnan kustannusten korvaamisesta valtion varoista, 27.12.2011
1392/2011 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös varainsiirtoveron maksamisesta ja ilmoittamisesta, 27.12.2011
1391/2011 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös vuonna 2012 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta, 27.12.2011
1390/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus syyttäjälaitoksesta, 27.12.2011
1389/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden elävien eläinten, eläimistä saatavien sivutuotteiden sekä eräiden tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan unionin sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 27.12.2011
1388/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Maaseutuviraston hallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 27.12.2011
1387/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2011 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta, 27.12.2011
1386/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2011 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta, 27.12.2011
1385/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2011 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 6 §:n muuttamisesta, 27.12.2011
1384/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien opintorahasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 27.12.2011
1383/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 a §:n muuttamisesta, 27.12.2011
1382/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kansanterveyttä sekä eläinten ja kasvien terveyttä, taudeista ilmoittamista, eläinten hyvinvointia sekä eläinten tunnistusta ja rekisteröintiä koskevien täydentävien ehtojen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 27.12.2011
1381/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus työehtosopimuslaissa tarkoitettujen hyvityssakkojen enimmäismäärien tarkistamisesta, 23.12.2011
1380/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eräiden hyvityssakkojen enimmäismääristä, 23.12.2011
1379/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen turskakiintiöiden käyttämisestä vuonna 2012, 23.12.2011
1378/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kilohailin ja silakan troolikalastuksesta Itämeren pääaltaalla, pohjoisella Itämerellä ja Suomenlahdella vuonna 2012, 23.12.2011

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.