Sähköinen säädöskokoelma: 2010

Säädöskokoelmat numeroittain

191 - 172 171 - 152 151 - 132 131 - 112 111 - 92 91 - 72 71 - 52 51 - 32 31 - 12 11 - 1

Vihko 31 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 24.3.2010 Tiedoston koko: kb
179
Laki rikoslain 7 luvun muuttamisesta
180
Laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain 29 §:n muuttamisesta
181
Laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain 18 §:n muuttamisesta
182
Valmisteverotuslaki
183
Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 27 §:n muuttamisesta
184
Laki työaikalain 37 a §:n muuttamisesta
185
Valtioneuvoston asetus lukioasetuksen 14 §:n muuttamisesta
186
Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonhaittakorvaukseen ja maatalouden ympäristötukeen varattujen määrärahojen kohdentamisesta vuoden 2010 haussa ohjelmakaudelta 2000- 2006 siirtyvien sitoumusten ja sopimusten osalta
Vihko 30 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 24.3.2010 Tiedoston koko: kb
170
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
171
Laki verotililain 8 §:n muuttamisesta
172
Valtioneuvoston asetus ulkoasiainhallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 5 §:n muuttamisesta
173
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta
174
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvausten, maatalouden ympäristötuen, eläinten hyvinvoinnin tuen ja ei-tuotannollisten investointien tuen hakemisesta vuonna 2010
175
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 ja 10 §:n muuttamisesta
176
Maa- ja metsätalousministeriön asetus teurasruhojen luokittelusta ja hintaseurannasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta
177
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kalojen bakteeriperäisen munuaistaudin vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
178
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta koe-eläintoiminnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta
Vihko 29 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 17.3.2010 Tiedoston koko: kb
158
Laki veronkantolain 9 §:n muuttamisesta
159
Laki Anguillan kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
160
Laki Cookinsaarten kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
161
Laki Samoan kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
162
Laki Turks- ja Caicossaarten kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
163
Laki San Marinon kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
164
Laki Intian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
165
Valtioneuvoston asetus laivanrakennuksen innovaatioihin myönnettävästä valtionavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
166
Maa- ja metsätalousministeriön asetus pakatusta vedestä
167
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tulvavahinkokorvauksista ja arviointiperusteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 2 §:n kumoamisesta sekä 1 §:n muuttamisesta
168
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista valtioista tuotavien hevoseläinten eläintautivaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
169
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kuormainvaa'an käytöstä puutavaran mittauksessa ja erien erillään pidosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 28 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 10.3.2010 Tiedoston koko: kb
147
Laki asevelvollisuuslain muuttamisesta
148
Laki naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta
149
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksun suorittamisesta urheilemisesta saaduista palkkioista annetun lain kumoamisesta
150
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta
151
Laki Gibraltarin kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
152
Laki Singaporen kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
153
Tasavallan presidentin asetus jalometallituotteiden tarkastuksesta ja leimauksesta vuonna 1972 tehdyn yleissopimuksen muutosten voimaansaattamisesta
154
Valtioneuvoston asetus korvauksen maksamisesta kansallisesti tärkeiden peltokasvien jalostustyöstä ja kantasiementuotannosta annetun asetuksen muuttamisesta
155
Valtioneuvoston asetus Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
156
Valtiovarainministeriön asetus Minna Canth ja tasa-arvo -juhlarahasta
157
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
Vihko 27 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 5.3.2010 Tiedoston koko: kb
145
Tasavallan presidentin asetus Suomen liittymisestä kansainväliseen COSPAS-SARSAT-ohjelmaan käyttäjävaltiona ja liittymisilmoituksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
146
Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemiseksi optiselle säteilylle altistumisesta aiheutuvilta vaaroilta
Vihko 26 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 4.3.2010 Tiedoston koko: kb
142
Ympäristöministeriön asetus valtion tukemaa asuntorakentamista koskevista määräyksistä ja ohjeista annetun ympäristöministeriön päätöksen kumoamisesta
143
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta
144
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
Vihko 25 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 3.3.2010 Tiedoston koko: kb
133
Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta
134
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain muuttamisesta
135
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 §:n muuttamisesta
136
Valtioneuvoston asetus arvonlisäveroasetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
137
Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvoinnin tuesta vuosina 2008-2013 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
138
Valtioneuvoston asetus maitoalan erityisestä markkinatukitoimenpiteestä
139
Valtioneuvoston asetus vesikulkuneuvorekisteristä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
140
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten hyvinvoinnin tuesta vuosina 2008-2013 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
141
Maa- ja metsätalousministeriön asetus täydentäviin ehtoihin liittyvistä hyvän maatalouden ja ympäristön vähimmäisvaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 24 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 26.2.2010 Tiedoston koko: kb
127
Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta
128
Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä
129
Valtioneuvoston asetus turvavarastointiohjelmasta vuonna 2010
130
Valtioneuvoston asetus mittayksikköasetuksen muuttamisesta
131
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomessa rekisteröityjen yli 20-metristen kalastusalusten harjoittaman turskankalastuksen keskeyttämisestä ICES-osa-alueilla 25-32
132
Verohallinnon päätös tiedoista, jotka vakuutusyhtiön tai muun etuuden maksajan on ilmoitettava perintö- ja lahjaverotusta varten
Vihko 23 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 25.2.2010 Tiedoston koko: kb
123
Valtiovarainministeriön asetus väestötietojärjestelmään talletettavista hallinnollisista ja muista vastaavista aluejaoista
124
Valtiovarainministeriön asetus toimivaltaisesta maistraatista eräissä väestötietojärjestelmän tietojen ylläpitoa koskevissa asioissa
125
Opetusministeriön asetus yliopistojen väliaikaisesti maksullisista koulutusohjelmista
126
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajalle vuonna 2010 maksettavan korvauksen perusteista
Vihko 22 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 25.2.2010 Tiedoston koko: kb
116
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
117
Tasavallan presidentin asetus ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla tehdyn yleissopimuksen sekä siihen liittyvien ihmisten toisintamisen kieltämisestä ja ihmisalkuperää olevien elinten ja kudosten siirroista tehtyjen lisäpöytäkirjojen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
118
Valtioneuvoston asetus kansanterveyttä sekä eläinten ja kasvien terveyttä, taudeista ilmoittamista, eläinten hyvinvointia sekä eläinten tunnistusta ja rekisteröintiä koskevien täydentävien ehtojen valvonnasta
119
Maa- ja metsätalousministeriön asetus varotoimenpiteistä lintuinfluenssan leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisten lintujen ja siipikarjan välillä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
120
Maa- ja metsätalousministeriön asetus helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskevan sopimuksen kansallisesta täytäntöönpanosta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 4 §:n kumoamisesta sekä 2 §:n muuttamisesta
121
Maa- ja metsätalousministeriön asetus erityisruokavaliovalmisteista
122
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sotilasvammalain 18 §:n 2 momentissa tarkoitetun tulorajan tarkistamisesta
Vihko 21 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 25.2.2010 Tiedoston koko: kb
114
Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
115
Ympäristöministeriön asetus biosidivalmisteen hyväksymisen tai rekisteröinnin hakemisesta, markkinoilta poistamisesta ja erityisehdoista annetun asetuksen 2 ja 4 §:n sekä liitteiden 1 ja 2 muuttamisesta
Vihko 20 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 24.2.2010 Tiedoston koko: kb
106
Tasavallan presidentin asetus Puolan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
107
Tasavallan presidentin asetus korkeampaan koulutukseen pääsystä Pohjoismaiden välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
108
Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2010/2011 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta (Saamenkielinen käännös)
109
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta
110
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
111
Valtioneuvoston asetus tuesta tilaneuvontaan vuonna 2010
112
Valtioneuvoston asetus erityishuoltopiireistä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
113
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 19 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 19.2.2010 Tiedoston koko: kb
94
Tasavallan presidentin asetus WIPOn tekijänoikeussopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
95
Tasavallan presidentin asetus WIPOn esitys- ja äänitesopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
96
Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta eläimen omistajalle nautojen, lampaiden, vuohien, sikojen ja siipikarjan raatojen keräilystä ja hävittämisestä aiheutuviin kustannuksiin
97
Valtioneuvoston asetus sähkön alkuperän varmentamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
98
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hukkakauran torjunnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
99
Valtiovarainministeriön asetus toimivaltaisista maistraateista isyyden tunnustamisen hyväksymistä koskevissa asioissa
100
Valtiovarainministeriön asetus toimivaltaisista maistraateista etunimen ja sukunimen muuttamista koskevien hakemusten käsittelyssä
101
Valtiovarainministeriön asetus toimivaltaisista maistraateista perukirjan osakasluettelon vahvistamista koskevissa asioissa
102
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta hukkakauran torjunnasta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
103
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinterveyden suojelemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
104
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta siemenperunan markkinoinnista ja tuottamisesta korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueella annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
105
Verohallinnon päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta annetun päätöksen muuttamisesta
Vihko 18 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 17.2.2010 Tiedoston koko: kb
88
Laki lastensuojelulain muuttamisesta
89
Laki vankeuslain 4 ja 20 luvun muuttamisesta
90
Laki tutkintavankeuslain 2 luvun 5 §:n muuttamisesta
91
Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tadzikistanin tasavallan välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
92
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2010 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä
93
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen 3 §:n 4 momentin muuttamisesta
Vihko 17 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 12.2.2010 Tiedoston koko: kb
83
Valtioneuvoston asetus Valtion ydinjätehuoltorahaston varoista annettavien lainojen yleisistä ehdoista
84
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus päästöoikeuksien kaupan järjestelmään ensi kertaa vuonna 2013 tulevien laitosten päästötietojen toimittamisesta ja todentamisesta
85
Valtiovarainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Maskun kunnan ja Naantalin kaupungin välillä
86
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin kalastuksen keskeyttämisestä Itämeren pääaltaalla
87
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta ja sen valvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 13/07 muuttamisesta
Vihko 16 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 05.02.2010
78
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ravintolisistä
79
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista linnunmunista ja munatuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
80
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavasta lihasta ja lihasta jalostetuista tuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
81
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden Euroopan unioniin kuulumattomista valtioista tuotavien tavaroiden eläintautivaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
82
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista kalastustuotteista ja niistä saaduista raakavalmisteista ja jalosteista sekä elävistä simpukoista, piikkinahkaisista, vaippaeläimistä ja merikotiloista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 15 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 04.02.2010
76
Valtioneuvoston asetus merenkulun ympäristönsuojelusta
77
Opetusministeriön asetus ammatillisista perustutkinnoista annetun opetusministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
Vihko 14 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 03.02.2010
69
Laki Yliopistojen palvelukeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi
70
Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 7 ja 8 §:n muuttamisesta
71
Laki verotusmenettelystä annetun lain 18 §:n muuttamisesta
72
Tasavallan presidentin asetus Euroopan talousyhteisön ja San Marinon tasavallan yhteistyötä ja tulliliittoa koskevaan sopimukseen Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan Euroopan unioniin liittymisen vuoksi tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta
73
Valtiovarainministeriön asetus Eero Saarinen ja arkkitehtuuri -juhlarahasta
74
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2010
75
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakemusten toimittamisesta sekä kotieläinten laskentapäivistä ja -ajankohdista vuonna 2010
Vihko 13 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 01.02.2010
66
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista
67
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen perusteista vuonna 2010
68
Verohallinnon päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä
Vihko 12 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.01.2010
59
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus yhdenvertaisuuslaissa tarkoitetun hyvityksen enimmäismäärän tarkistamisesta
60
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus panostajan pätevyyskirjan myöntävästä viranomaisesta ja pätevyyskirjan saamiseksi vaadittavasta koulutuksesta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
61
Valtiovarainministeriön asetus muutto- ja maastamuuttoilmoitusten vastaanottamiseen liittyvien tehtävien jakamisesta maistraattien kesken
62
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta
63
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjen ja tonnikilometrimäärien tarkkailusta, todentamisesta sekä todentajien hyväksymismenettelystä
64
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus maksutta jaettavien lentoliikenteen päästöoikeuksien hakemisesta ja myöntämisestä
65
Sisäasiainministeriön asetus Turvapaikanhakijoiden toimeentulotuen perusosan jakamisesta hyödykkeisiin ja rahana annettavaan osaan sekä vastaanoton majoituksesta ja palveluista perittävistä maksuista
Säädöskokoelmat numeroittain

191 - 172 171 - 152 151 - 132 131 - 112 111 - 92 91 - 72 71 - 52 51 - 32 31 - 12 11 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.