Sähköinen säädöskokoelma: 2003

Vihko 49 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 16.4.2003 Tiedoston koko: 138 kb
306
Palosuojelurahastolaki
307
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 34 §:n muuttamisesta
308
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
309
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus voimalaitosten omakäyttölaitteista
310
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus sähköntuotannon tukeen oikeutetun sähkön määrittämisestä
311
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta tasaustuen maksatuksesta vuodelta 2000 myönnetylle kuitupellavan tuotantotuelle
312
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2003 kansallisen kotieläintuen ennakon maksatuksesta
Vihko 48 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 16.4.2003 Tiedoston koko: 150 kb
304
Laki kunnallisesta viranhaltijasta
305
Laki kuntalain muuttamisesta
Vihko 47 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.4.2003 Tiedoston koko: 142 kb
297
Laki rikoslain muuttamisesta
298
Laki yhdyskuntapalvelusta annetun lain 5 §:n 3 momentin kumoamisesta
299
Laki väestötietolain muuttamisesta
300
Laki henkilökorttilain muuttamisesta
301
Maa- ja metsätalousministeriön asetus sikaloiden rakentamista ja puutarhatalouden isoja investointeja koskevien investointitukien hakuajan päättymisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
302
Maa- ja metsätalousministeriön asetus puutarhatalouden investointitukien hakuajan alkamisesta
303
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta hukkakaurasta kylvösiementuotannossa annetun asetuksen muuttamisesta
Vihko 46 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.4.2003 Tiedoston koko: 270 kb
295
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilatalouden rakennetuen ja vastaavan yritystoimintaan myönnettävän tuen kohdentamisesta vuonna 2003
296
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta siemenperunan kaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 45 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 14.4.2003 Tiedoston koko: 393 kb
288
Valtioneuvoston asetus turvallisuus- ja puolustusasiain komiteasta
289
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen 48 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
290
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Siuntion kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta
291
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Harjavallan kaupunkiin ja Kullaan kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta
292
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Halsuan kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta
293
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Kaustisen kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta
294
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maaseudun kehittämistoimenpiteitä tuettaessa noudatettavasta menettelystä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 44 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 10.4.2003 Tiedoston koko: 161 kb
285
Valtioneuvoston asetus turvallisuusalan neuvottelukunnasta
286
Ulkoasiainministeriön työjärjestys
287
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetus sivutuoteasetuksen valvonnasta hygienialain mukaisissa laitoksissa ja kalastusaluksissa
Vihko 43 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 10.4.2003 Tiedoston koko: 167 kb
278
Laki Liikenneturvasta
279
Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
280
Valtioneuvoston asetus eräistä maaseudun kehittämiseen myönnettävistä lainoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
281
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta annetun asetuksen muuttamisesta
282
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten ja säiliöiden vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
283
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 34 §:n muuttamisesta
284
Opetusministeriön päätös Suomen Helluntaikirkko (Pingstkyrkan i Finland) -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin
Vihko 42 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 9.4.2003 Tiedoston koko: 144 kb
273
Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
274
Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta
275
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta vuonna 2003 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
276
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinpalkkioihin liittyvien pinta-alojen ilmoittamisesta, peltokasvien tuen, luonnonhaittakorvauksen, maatalouden ympäristötuen ja maatalouden ympäristötuen erityistukisopimusten hakemisesta vuonna 2003 sekä näitä sopimuksia koskevista sopimuskausista
277
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus sairaankuljetuksen taksoista
Vihko 41 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 9.4.2003 Tiedoston koko: 144 kb
266
Laki autoverolain muuttamisesta
267
Tasavallan presidentin asetus Kiinan Kansantasavallan kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen liitteen muutoksen voimaansaattamisesta
268
Valtioneuvoston asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta
269
Valtioneuvoston asetus satovahinkojen korvaamisesta annetun lain voimaantulosta
270
Valtioneuvoston asetus satovahinkojen korvaamisesta
271
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuonna 2002 teurastetuista hiehoista ja sonneista maksettavan kansallisen kotieläintuen maksatuksesta
272
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta öljypellavan kylvösiemenen sertifiointia koskevasta väliaikaisesta poikkeuksesta
Vihko 40 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 7.4.2003 Tiedoston koko: 142 kb
262
Valtioneuvoston ohjesääntö
263
Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen 7 ja 28 §:n muuttamisesta
264
Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen 39 §:n 1 momentin 2 kohdan ja 40 §:n muuttamisesta
265
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön varoista myönnettävän koulumaitotuen täytäntöönpanosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 9 §:n muuttamisesta
Vihko 39 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 4.4.2003 Tiedoston koko: 243 kb
260
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
261
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 38 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 2.4.2003 Tiedoston koko: 125 kb
255
Laki työeläkekassan muuttamisesta keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi
256
Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta
257
Opetusministeriön asetus ylemmän korkeakoulututkinnon opintotuen enimmäisajasta ja sen pidentämisen perusteista
258
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden kirjanpidon tietoverkoston hallinnosta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
259
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta siemenperunan markkinoinnista ja tuottamisesta korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueella
Vihko 37 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.4.2003 Tiedoston koko: 132 kb
246
Tasavallan presidentin asetus Marokon kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja vastavuoroista suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
247
Tasavallan presidentin asetus Intian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
248
Tasavallan presidentin asetus Brysselissä 1890 kansainvälisen liiton perustamisesta tullitariffien julkaisemista varten tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta Suomessa annetun asetuksen ja sopimuksen eräiden muutosten voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
249
Valtioneuvoston asetus diplomaattipassista, virkapassista ja virkamatkapassista annetun asetuksen muuttamisesta
250
Valtioneuvoston asetus ylioppilastutkintoasetuksen muuttamisesta
251
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta
252
Valtioneuvoston asetus ammattitautiasetuksen 3 §:n muuttamisesta
253
Valtioneuvoston päätös valtion viranomaisten asiakirjojen ulkoasusta annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
254
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta rehuvalmisteiden valvonnan järjestämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 36 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.3.2003 Tiedoston koko: 217 kb
241
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
242
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen turskakiintiön käyttämisestä vuonna 2003
243
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
244
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvituotteiden maahantuonnissa, maastaviennissä ja markkinoinnissa noudatettavista kasvinsuojelun vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
245
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta varmennetusta lisäys- ja taimiaineistosta
Vihko 35 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 25.3.2003 Tiedoston koko: 213 kb
237
Valtioneuvoston asetus vakuutusoikeudesta
238
Valtioneuvoston asetus tuomareiden nimittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
239
Valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän konsernitilinpäätöksestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
240
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan työntekijäin eläkelain 12 §:n mukaista vastuunjakoa varten laskettavista suureista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 34 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.3.2003 Tiedoston koko: 58 kb
232
Tasavallan presidentin asetus öljyn aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvasta siviilioikeudellisesta vastuusta vuonna 1969 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn vuoden 1992 pöytäkirjan vastuurajoitusten muutoksen voimaansaattamisesta sekä merilain 10 luvun 5 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
233
Tasavallan presidentin asetus öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen kansainvälisen korvausrahaston perustamista koskevan vuoden 1971 kansainvälisen yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn vuoden 1992 pöytäkirjan vastuurajojen muutoksen voimaansaattamisesta sekä muutoksen voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
234
Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän maatalousalan työturvallisuutta ja -terveyttä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
235
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan talousalueen ulkopuolisessa valtiossa eläinlääketieteellisen tutkinnon suorittaneen eläinlääkärin laillistamiselle asetettavista vaatimuksista
236
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta eläintarhassa ja pysyvässä eläinnäyttelyssä pidettävien eläinten pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista
Vihko 33 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 19.3.2003 Tiedoston koko: 93 kb
228
Verkkotunnuslaki
229
Laki viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
230
Laki rakennustuotteiden hyväksynnästä
231
Laki maankäyttö- ja rakennuslain 148 §:n muuttamisesta
Vihko 32 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 19.3.2003 Tiedoston koko: 111 kb
218
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
219
Laki kotikuntalain 1 ja 7 §:n muuttamisesta
220
Laki eläinsuojelulain muuttamisesta
221
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta
222
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
223
Tasavallan presidentin asetus poliisin ansiorististä ja ansiomitalista annetun tasavallan presidentin asetuksen 2 §:n muuttamisesta
224
Valtioneuvoston asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen 12 §:n muuttamisesta
225
Maa- ja metsätalousministeriön asetus viljan interventio-ostoissa noudatettavista eräistä menettelytavoista
226
Maa- ja metsätalousministeriön asetus rajaeläinlääkärin suoritteista perittävistä maksuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
227
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 31 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 18.3.2003 Tiedoston koko: 86 kb
213
Valtioneuvoston asetus yhdyskuntapalvelusta annetun asetuksen muuttamisesta
214
Valtioneuvoston päätös hätäkeskusalueista
215
Maa- ja metsätalousministeriön asetus peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta vuonna 2003
216
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuottajalle maksettavien erikoistukien ja tulvavahinkokorvauksen hakemisesta sekä tuen tai korvauksen perusteena olevien pinta- ja sopimusalojen ilmoittamisesta vuonna 2003
217
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuonna 2002 teurastetuista lihasioista ja lihasiipikarjasta sekä vuonna 2002 siitokseen myydyistä nuorista sioista maksettavan kansallisen kotieläintuen maksatuksesta
Vihko 30 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 14.3.2003 Tiedoston koko: 78 kb
204
Laki opintotukilain muuttamisesta
205
Valtioneuvoston asetus Ratahallintokeskuksesta
206
Valtioneuvoston asetus rautatieliikenteen harjoittajille tarjottavista palveluista
207
Valtioneuvoston asetus rautatieliikenteen aikataulukaudesta ja ratakapasiteetin hakemisesta
208
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ratamaksun perusmaksusta
209
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kuluttajatutkimuskeskuksen maksullisista suoritteista
210
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkevaihdosta
211
Opetusministeriön asetus yliopistojen eräistä suoritteista perittävistä maksuista annetun opetusministeriön asetuksen muuttamisesta
212
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2003 kasvihuonetuen ennakon maksatuksesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.