Sähköinen säädöskokoelma: 2003

Vihko 89 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 24.6.2003 Tiedoston koko: 229 kb
554
Valtioneuvoston päätös kuntajaon eheyttämisestä Mietoisten, Mynämäen, Nousiaisten ja Vehmaan kunnat käsittävällä alueella
555
Valtioneuvoston päätös kuntajaon eheyttämisestä Oulunsalon, Kempeleen, Muhoksen ja Ylikiimingin kunnat sekä Oulun kaupungin käsittävällä alueella
556
Valtioneuvoston päätös eräistä tuomiopiirijärjestelyistä
557
Maa- ja metsätalousministeriön asetus satovahinkojen korvaamisessa käytettävistä yksikköhinnoista ja normisadoista vuonna 2003
558
Oikeusministeriön asetus käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista annetun oikeusministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
Vihko 88 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.6.2003 Tiedoston koko: 127 kb
552
Valtioneuvoston päätös kuntajaon eheyttämisestä Lohtajan, Himangan ja Toholammin kunnat sekä Kannuksen kaupungin käsittävällä alueella
553
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetusajoneuvoista annetun liikenneministeriön päätöksen 3 §:n muuttamisesta
Vihko 87 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.6.2003 Tiedoston koko: 238 kb
548
Laki Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Etiopiassa ja Eritreassa (UNMEE) tehdyn yhteistyöpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
549
Kunnallinen eläkelaki
550
Kunnallisen eläkelain voimaanpanolaki
551
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta eläintukien valvonnasta
Vihko 86 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.6.2003 Tiedoston koko: 222 kb
541
Laki ajoneuvoliikennerekisteristä
542
Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla
543
Valtioneuvoston asetus oikeusministeriöstä
544
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta
545
Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 14 ja 23 §:n muuttamisesta
546
Valtioneuvoston päätös Jäppilän, Pieksämäen maalaiskunnan ja Virtasalmen kuntien lakkauttamisesta ja uuden Pieksänmaan kunnan perustamisesta
547
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus vieraista aineista eläimistä saatavissa elintarvikkeissa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 85 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 19.6.2003 Tiedoston koko: 196 kb
514
Laki rikoslain muuttamisesta
515
Laki rikoslain muuttamisesta
516
Laki pakkokeinolain 1 luvun muuttamisesta
517
Laki poliisilain 27 §:n muuttamisesta
518
Laki rajavartiolaitoksesta annetun lain 24 ja 51 §:n muuttamisesta
519
Laki tullilain 17 §:n muuttamisesta
520
Laki järjestyksenvalvojista annetun lain 9 §:n muuttamisesta
521
Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 2 ja 5 luvun muuttamisesta
522
Laki tutkintavankeudesta annetun lain muuttamisesta
523
Laki ilmailulain 37 §:n muuttamisesta
524
Laki järjestyksen pitämisestä joukkoliikenteessä annetun lain 4 §:n muuttamisesta
525
Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain 11 §:n muuttamisesta
526
Laki puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain 6 ja 8 §:n muuttamisesta
527
Laki merimieslain 74 §:n muuttamisesta
528
Laki ulosottolain 3 luvun 30 §:n muuttamisesta
529
Laki turvatarkastuksista tuomioistuimissa annetun lain 6 §:n muuttamisesta
530
Laki turvatarkastuksista lentoliikenteessä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
531
Laki aluevalvontalain 31 §:n muuttamisesta
532
Laki mielenterveyslain 22 d §:n muuttamisesta
533
Laki säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain 35 §:n muuttamisesta
534
Laki sotilaskurinpitolain 8 ja 38 §:n muuttamisesta
535
Laki nuorista rikoksentekijöistä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
536
Laki rikesakkomenettelystä annetun lain 16 §:n muuttamisesta
537
Laki vaarallisten rikoksenuusijain eristämisestä annetun lain 7 §:n muuttamisesta
538
Laki yhdyskuntapalvelusta annetun lain muuttamisesta
539
Laki rikoslain voimaanpanemisesta annetun asetuksen 3 ja 12 §:n kumoamisesta
540
Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 28 §:n muuttamisesta
Vihko 84 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 19.6.2003 Tiedoston koko: 156 kb
497
Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä
498
Laki kansanterveyslain 23 §:n muuttamisesta
499
Laki erikoissairaanhoitolain 10 a §:n muuttamisesta
500
Laki sosiaalihuoltolain 17 §:n muuttamisesta
501
Laki työvoimapalvelulain 10 ja 17 §:n muuttamisesta
502
Laki kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
503
Laki työntekijäin eläkelain 4 §:n muuttamisesta
504
Laki valtion eläkelain 18 b §:n muuttamisesta
505
Laki kansaneläkelain 36 §:n muuttamisesta
506
Laki tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta
507
Laki liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta
508
Laki perusopetuslain muuttamisesta
509
Laki lukiolain muuttamisesta
510
Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta
511
Valtioneuvoston asetus yritystoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
512
Valtioneuvoston asetus investointituesta ja kehittämistuesta maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
513
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan vastuuvelkaa katettaessa vastuuvelkaan rinnastettavista eristä ja lakisääteisen eläkevakuutuksen erityisluonteen johdosta katteeksi hyväksyttävistä muista eristä
Vihko 83 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 18.6.2003 Tiedoston koko: 144 kb
482
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
483
Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta
484
Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain muuttamisesta
485
Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain muuttamisesta
486
Laki vakuutusyhtiölain 1 luvun muuttamisesta
487
Laki vakuutusyhdistyslain 1 luvun muuttamisesta
488
Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
489
Laki eläkesäätiölain muuttamisesta
490
Laki vakuutuskassalain muuttamisesta
491
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
492
Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta
493
Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta
494
Laki taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain muuttamisesta
495
Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta
496
Laki vakuutussopimuslain muuttamisesta
Vihko 82 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 18.6.2003 Tiedoston koko: 165 kb
477
Laki perusopetuslain muuttamisesta
478
Laki lukiolain muuttamisesta
479
Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta
480
Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 11 ja 16 §:n muuttamisesta
481
Valtioneuvoston asetus suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa
Vihko 81 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 18.6.2003 Tiedoston koko: 284 kb
473
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus hedelmätäysmehuista ja tietyistä vastaavista valmisteista
474
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus hedelmähilloista, hyytelöistä, marmeladeista ja tietyistä vastaavista valmisteista
475
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus näytteenottomenettelyistä hedelmien, vihannesten sekä viljojen, munien ja munavalmisteiden torjunta-ainejäämien virallisessa valvonnassa
476
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
Vihko 80 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 17.6.2003 Tiedoston koko: 241 kb
468
Pelastuslaki
469
Laki painelaitelain 14 §:n muuttamisesta
470
Laki viihdelaitelain 10 §:n muuttamisesta
471
Laki taimiaineistolain 8 §:n muuttamisesta
472
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poronhoitovuodelta 2003/2004 maksettavan eläinkohtaisen tuen hakuajasta ja hakemisesta (Saamenkielinen käännös)
Vihko 79 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 16.6.2003 Tiedoston koko: 145 kb
460
Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä
461
Laki oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 24 §:n muuttamisesta
462
Laki esitutkintalain 27 §:n muuttamisesta
463
Laki rikoslain 2 luvun 17 §:n kumoamisesta
464
Laki yleisistä syyttäjistä annetun lain 7 §:n muuttamisesta
465
Laki valmiuslain 43 §:n muuttamisesta
466
Laki puolustustilalain muuttamisesta
467
Valtioneuvoston asetus kauppa- ja teollisuusministeriöstä
Vihko 78 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 13.6.2003 Tiedoston koko: 116 kb
459
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta
Vihko 77 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 13.6.2003 Tiedoston koko: 164 kb
453
Uskonnonvapauslaki
454
Laki perusopetuslain 13 §:n muuttamisesta
455
Laki lukiolain 9 §:n muuttamisesta
456
Laki kirjanpitolain 1 luvun 1 §:n muuttamisesta
457
Hautaustoimilaki
458
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus tietyistä osittain tai kokonaan kuivatuista säilötyistä maidoista
Vihko 76 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 12.6.2003 Tiedoston koko: 263 kb
450
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2003 metsänhoitomaksun perusteesta
451
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kaakao- ja suklaatuotteista
452
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalojen VHS-taudin vuoksi Uudenkaupungin, Pyhärannan ja Rauman kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta
Vihko 75 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 11.6.2003 Tiedoston koko: 279 kb
444
Laki sähkömarkkinalain muuttamisesta
445
Laki maakaasumarkkinalain 4 luvun 6 §:n muuttamisesta
446
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus sokereista
447
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus hunajasta
448
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Karijoen ja Isojoen kuntien välillä
449
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta hyväksytyistä kasvinsuojeluaineiden tehoaineista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 74 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 11.6.2003 Tiedoston koko: 173 kb
436
Valtioneuvoston asetus asuntoneuvostosta annetun asetuksen kumoamisesta
437
Valtioneuvoston asetus työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta, turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
438
Valtioneuvoston asetus Saaristomeren neuvottelukunnasta annetun asetuksen kumoamisesta
439
Valtioneuvoston asetus Saaristomeren kansallispuistosta annetun asetuksen 7 §:n 2 momentin kumoamisesta
440
Valtioneuvoston asetus arseeniyhdisteellä ja sitä sisältävällä valmisteella käsitellyn puun, elohopeayhdisteen ja dibutyylitinavetyboraatin sekä niitä sisältävien tuotteiden markkinoille luovuttamisen ja käytön rajoittamisesta
441
Sisäasiainministeriön asetus eräästä liikkumis- ja oleskelurajoituksesta
442
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
443
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kolmansista maista tuotavasta hunajasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 73 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 10.6.2003 Tiedoston koko: 148 kb
434
Hallintolaki
435
Laki hallintolainkäyttölain muuttamisesta
Vihko 72 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 10.6.2003 Tiedoston koko: 163 kb
423
Kielilaki
424
Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta
425
Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta
426
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta
427
Laki esitutkintalain muuttamisesta
428
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 4 §:n muuttamisesta
429
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
430
Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta
431
Laki kansanterveyslain 28 §:n muuttamisesta
432
Laki erikoissairaanhoitolain muuttamisesta
433
Laki kuntajakolain 3 §:n muuttamisesta
Vihko 71 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 10.6.2003 Tiedoston koko: 148 kb
419
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
420
Laki vakuutuskassalain muuttamisesta
421
Laki eläkesäätiölain muuttamisesta
422
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta viranomaisen valvomasta näytteenotosta kylvösiementuotannossa
Vihko 70 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 4.6.2003 Tiedoston koko: 115 kb
416
Valtioneuvoston asetus lyhytketjuisten kloorattujen parafiinien sekä penta- ja oktabromidifenyylieetterin markkinoille luovuttamisen ja käytön rajoittamisesta
417
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Virtain kaupungin ja Peräseinäjoen kunnan välillä
418
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta eräille turkistarhaajille maksettavan korvauksen maksamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.