Sähköinen säädöskokoelma: 2000

Vihko 6 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.1.2000 Tiedoston koko: 248 kb
34
Laki Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
35
Laki Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
36
Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
37
Laki Yleisradio Oy:stä annetun lain 5 §:n muuttamisesta
38
Laki Eduskunnan kirjastosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
39
Laki edustajanpalkkiosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
40
Eduskunnan työjärjestys
Vihko 5 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 26.1.2000 Tiedoston koko: 176 kb
28
Laki elokuvataiteen edistämisestä
29
Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta
30
Asetus Ruotsin kanssa tehdyn rajatulliyhteistyösopimuksen eräiden määräysten soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
31
Maa- ja metsätalousministeriön päätös lohikalojen paisetaudin leviämisen ehkäisemisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 4 §:n muuttamisesta
32
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön päätöksestä elävien lohikalojen sekä teurastetun,perkaamattoman lohikalan tuonnista Norjasta
33
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
Vihko 4 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 26.1.2000 Tiedoston koko: 225 kb
25
Valtioneuvoston päätös maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 2000 maksettavasta Etelä- Suomen kansallisesta tuesta
26
Valtioneuvoston päätös maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 2000 maksettavasta pohjoisesta tuesta
27
Valtioneuvoston päätös kasvinviljelyn kansallisesta tuesta vuodelta 2000
Vihko 3 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 25.1.2000 Tiedoston koko: 170 kb
18
Asetus työsuojeluun liittyvien tarkastuslaitosten hyväksymisestä
19
Asetus Viron kanssa yhteistyöstä vesiensuojelun alalla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
20
Asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
21
Asetus vuonna 2000 kertyvien työnantajan sosiaaliturvamaksujen jakautumasta
22
Valtioneuvoston päätös apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n 1 momentissa mainittujen liikevaihtoryhmien sekä liikevaihdon alarajojen kohdilla olevien apteekkimaksun markkamäärien tarkistamisesta
23
Valtioneuvoston kuulutus tasavallan presidentin vaalin ensimmäisen vaalin tuloksesta
24
Verohallituksen päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta
Vihko 2 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 19.1.2000 Tiedoston koko: 170 kb
8
Laki Libanonin kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja keskinäistä suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
9
Asetus Libanonin kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja keskinäistä suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
10
Asetus tuomioistuimen ilmoituksista väestötietojärjestelmään annetun asetuksen muuttamisesta
11
Asetus raha-arpa- ja veikkauspelien ylijäämän käyttämisestä annetun asetuksen 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
12
Asetus Kansainvälisen televiestintäliiton peruskirjaan ja Kansainvälisen televiestintäliiton yleissopimukseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
13
Asetus jäteasetuksen muuttamisesta
14
Valtioneuvoston päätös jätteiden kansainvälisiä siirtoja koskevasta valtakunnallisen jätesuunnitelman osasta annetun valtioneuvoston päätöksen 3 §:n kumoamisesta
15
Maa- ja metsätalousministeriön päätös Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamista eläinpalkkioista
16
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kalatalousalan tuottajajärjestöjen hyväksymisestä ja tukemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
17
Valtiovarainministeriön päätös verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 1999 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista
Vihko 1 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 17.1.2000 Tiedoston koko: 199 kb
1
Asetus vuoden 1992 Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
2
Valtioneuvoston päätös nikkeliä ja sen yhdisteitä sisältäviä tuotteita koskevista kielloista ja rajoituksista
3
Sosiaali-ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkelain 12 §:n 4 momentin mukaisen eläkelaitosten vastuun prosenttimäärästä vuodelle 2000
4
Kauppa-ja teollisuusministeriön päätös kuluttajansuojalain 7 luvun eräiden säännösten soveltamisesta annetun kauppa-ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
5
Sosiaali-ja terveysministeriön päätös valtion mielisairaaloiden maksullisista suoritteista
6
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
7
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.