1014/2023

Helsingissä 9.11.2023

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 16 a §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (1373/2018) 16 a §:n 1 ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 734/2021, seuraavasti:

16 a §
Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston toimialue eräissä tehtävissä

Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto antaa kaikkien työ- ja elinkeinotoimistojen toimialueilla työttömyysturvalain 1 luvun 4 §:n 3 momentissa ja vuorotteluvapaalain 17 §:ssä tarkoitetun työ-voimapoliittisen lausunnon niistä työttömyysetuuden tai vuorottelukorvauksen saamisen edellytyksistä, joista säädetään:

1) työttömyysturvalain 2 luvun 4 §:n 2 momentissa (muu kuin työsuhteessa tehty työ);

2) työttömyysturvalain 2 luvun 5 §:ssä (työllistyminen yrittäjänä tai sitä vastaavalla tavalla omassa työssä yhdenjaksoisesti yli kahden viikon ajan);

3) työttömyysturvalain 2 luvun 6 §:ssä (yrityksessä työskentelyn päättyminen);

4) työttömyysturvalain 2 luvun 7 §:ssä (yrittäjän perheenjäsenen työskentelyn päättyminen);

5) työttömyysturvalain 2 luvun 8 §:ssä (yritystoiminnan lopettaminen);

6) työttömyysturvalain 2 luvun 9 §:ssä (oman työn lopettaminen);

7) työttömyysturvalain 2 luvun 10 ja 11 §:ssä (opiskelu ja päätoimisen opiskelun päättyminen);

8) työttömyysturvalain 2 luvun 13 §:n 1–3 momentissa sekä 14 ja 15 §:ssä (koulutusta vailla olevaa nuorta koskevat edellytykset);

9) työttömyysturvalain 2 a luvussa (työvoimapoliittisesti moitittava menettely);

10) vuorotteluvapaalain 14 §:n 1 momentin 5 kohdassa (työllistyminen yrittäjänä).

Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto voi lisäksi antaa kaikkien työ- ja elinkeinotoimistojen toimialueilla työvoimapoliittisen lausunnon muistakin kuin 1 momentissa tarkoitetuista työttömyysetuuden ja vuorottelukorvauksen saamisen edellytyksistä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2023.

Helsingissä 9.11.2023

Työministeri
Arto Satonen

Hallitusneuvos
Timo Meling

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.