983/2023

Helsingissä 26.10.2023

Valtioneuvoston asetus biopankin suostumus- ja hyväksyntäasiakirjasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään biopankkilain (688/2012) 11 §:n 5 momentin nojalla:

1 §
Suostumus- ja hyväksyntäasiakirjan sisältö

Biopankkilain (688/2012) 11 §:n 2 momentissa, 14 §:ssä ja 26 §:n 1 momentissa tarkoitetun, näytteen keräämistä ja luovuttamista koskevan suostumus- ja hyväksyntäasiakirjan tulee sisältää:

1) näytteen luovuttajan nimi sekä henkilötunnus tai syntymäaika;

2) biopankkilain 11 §:n 3 momentin mukaan suostumuksen ja 14 §:ssä tarkoitetun hyväksynnän antaneen henkilön nimi sekä henkilötunnus tai syntymäaika;

3) selvitys näytteistä;

4) selvitys biopankkilain 11 §:n 4 momentin mukaisen selvityksen antamisesta suostumuksen ja hyväksynnän antajalle ja selvityksen antajasta;

5) tieto näytteen luovuttajan suostumuksesta näytteen keräämiselle ja siihen liittyvien tietojen luovuttamiselle biopankkiin;

6) tieto rekisteröidyn mahdollisesta hyväksynnästä siihen, että häntä ja hänen terveydentilaansa sekä häneltä saadut hänen terveyteensä vaikuttavia tekijöitä koskevat tiedot voidaan liittää näytteeseen siten kuin biopankkilain 14 §:ssä säädetään;

7) tieto henkilön mahdollisesta hyväksynnästä siihen, että hänen henkilötietonsa voidaan luovuttaa biopankista siten kuin biopankkilain 26 §:ssä säädetään; ja

8) tieto henkilön mahdollisesta suostumuksesta siihen, että hänelle voidaan ilmoittaa kliinisesti merkittävästä löydöksestä.

2 §
Suostumuksen ja hyväksynnän antaminen ja tallentaminen suostumusrekisteriin

Suostumus- ja hyväksyntäasiakirja on päivättävä. Sen allekirjoittavat suostumuksen ja hyväksynnän antaja ja vastaanottaja. Suostumus- ja hyväksyntäasiakirjasta on annettava jäljennös suostumuksen ja hyväksynnän antajalle.

Suostumus ja hyväksyntä voidaan antaa myös käyttäen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä annetun lain (703/2023) 74 §:ssä tarkoitettua palvelua.

Suostumus- ja hyväksyntäasiakirja tallennetaan pysyvästi biopankkilain 22 §:ssä tarkoitettuun suostumusrekisteriin.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2024.

Tällä asetuksella kumotaan biopankin suostumusasiakirjasta annettu valtioneuvoston asetus (643/2013).

Helsingissä 26.10.2023

Työministeri
Arto Satonen

Hallitussihteeri
Sini Tervo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.