940/2023

Helsingissä 13.9.2023

Valtioneuvoston asetus Suomen luontopaneelista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään luonnonsuojelulain (9/2023) 12 §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Kokoonpano

Suomen luontopaneelissa on puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja enintään kaksitoista muuta jäsentä.

Suomen luontopaneelissa on oltava korkeatasoista ja monialaista tieteellistä asiantuntemusta tieteenaloilta, joilla tutkitaan luonnon monimuotoisuutta ja sen taloudellista ja yhteiskunnallista merkitystä sekä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi tarvittavia käytännön toimenpiteitä, politiikkatoimenpiteitä ja niiden vaikutuksia.

2 §
Asettaminen

Ympäristöministeriö pyytää ehdotuksia Suomen luontopaneelin jäseniksi yliopistoilta, valtion tutkimuslaitoksilta ja luontopaneelin tehtävien kannalta keskeisiltä ammattikorkeakouluilta.

Valtioneuvosto asettaa Suomen luontopaneelin puheenjohtajan ja muut jäsenet ympäristöministeriön esityksestä.

3 §
Toiminta

Suomen luontopaneeli valitsee keskuudestaan kaksi varapuheenjohtajaa. Suomen luontopaneeli on päätösvaltainen, kun sen päätöksentekoon osallistuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä.

Suomen luontopaneelin työtä tukee tiedesihteeristö.

Valtioneuvoston kanslia, oikeusministeriö, valtiovarainministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä ympäristöministeriö nimeävät kukin Suomen luontopaneeliin yhdyshenkilön.

4 §
Jäsenen toimikausi

Suomen luontopaneelin jäsenenä voi toimia korkeintaan kaksi toimikautta peräkkäin. Jäsenenä voi kuitenkin toimia kolme toimikautta peräkkäin, jos kolmantena toimikautena toimii luontopaneelin puheenjohtajana. Puheenjohtajana voi kuitenkin toimia korkeintaan kaksi toimikautta peräkkäin.

5 §
Palkkiot

Suomen luontopaneelin jäsenille maksetaan vuosipalkkio. Puheenjohtajan palkkio on 10 000 euroa, varapuheenjohtajan 7 000 euroa ja jäsenen 5 000 euroa.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1. päivänä lokakuuta 2023.

Helsingissä 13.9.2023

Ympäristö- ja ilmastoministeri
Kai Mykkänen

Erityisasiantuntija
Suvi Borgström

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.