934/2023

Helsingissä 31.8.2023

Valtioneuvoston asetus kaivosmineraaliveron verotusarvojen perusteena sovellettavista hintatiedoista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään kaivosmineraaliverolain (314/2023) 4 §:n 2 momentin nojalla seuraavasti:

1 §
Verotusarvon perusteena sovellettava hintatieto

Kaivosmineraaliverolain (314/2023) 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuna hintatietona sovelletaan:

1) hopealle (Ag) London Bullion Market -metallipörssin päivittäistä päätöshintaa;

2) koboltille (Co) London Metal Exchange -metallipörssin päivittäistä päätöshintaa;

3) kromille (Cr) ferrokromin Euroopan markkinan neljännesvuosittaista sopimushintaa;

4) kullalle (Au) London Bullion Market -metallipörssin päivittäistä päätöshintaa;

5) kuparille (Cu) London Metal Exchange -metallipörssin päivittäistä päätöshintaa;

6) litiumille (Li) luvulla 0,028 jaettuna hintaa, joka on laskettu Fastmarkets-hintaraportoijan joka toinen viikko ilmoittaman 6 prosenttia litiumoksidia sisältävän spodumeenirikasteen Kiinan markkinan spot-hinnan vaihteluvälin ylä- ja alarajan keskiarvona;

7) nikkelille (Ni) London Metal Exchange -metallipörssin päivittäistä päätöshintaa;

8) palladiumille (Pd) London Bullion Market -metallipörssin päivittäistä päätöshintaa;

9) platinalle (Pt) London Bullion Market -metallipörssin päivittäistä päätöshintaa;

10) sinkille (Zn) London Metal Exchange -metallipörssin päivittäistä päätöshintaa;

11) lyijylle (Pb) London Metal Exchange -metallipörssin päivittäistä päätöshintaa; sekä

12) uraanille (U) New York Merchantile -hyödykejohdannaispörssin päivittäistä päätöshintaa.

2 §
Sovellettava ulkomaan rahan muuntokurssi

Jos hintatieto on ilmaistu ulkomaan rahassa, se on verotusarvoa määritettäessä muunnettava euroiksi kunkin hintatiedon ajankohtaa vastaavan Euroopan keskuspankin julkaiseman valuuttakurssin mukaan.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2024.

Helsingissä 31.8.2023

Valtiovarainministeri
Riikka Purra

Veroasiantuntija
Suvi Soppi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.