842/2023

Helsingissä 25.5.2023

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvästä ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta suoritettavasta korvauksesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään terveydenhuoltolain (1326/2010) 66 §:n 1 momentin sekä sosiaalihuoltolain (1301/2014) 60 d §:n 2 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat, terveydenhuoltolain 66 §:n 1 momentti laissa 1154/2022 ja sosiaalihuoltolain 60 d §:n 2 momentti laissa 1155/2022:

1 §
Korvauksen suuruus

Terveydenhuoltolain (1326/2010) 60 b §:ssä ja sosiaalihuoltolain (1301/2014) 60 d §:ssä tarkoitetun koulutuskorvauksen suuruus on 36 euroa jokaiselta harjoitteluviikolta.

2 §
Korvauksen maksamisen perusteet

Korvauksen maksaminen perustuu terveydenhuoltolain 60 b §:ssä ja sosiaalihuoltolain 60 d §:ssä tarkoitettuun sopimukseen ja sen mukaisesti toteutuneisiin harjoitteluviikkoihin, jotka korvaukseen oikeutettu hakija sekä ammattikorkeakoulu ovat keskinäisesti vahvistaneet.

3 §
Korvauksen hakeminen ja maksaminen

Korvaukseen oikeutetun hakijan hakemuksen tulee sisältää:

1) tieto toteutuneiden harjoitteluviikkojen kokonaismäärästä ja ajankohta, jolta korvausta haetaan;

2) harjoittelun suorittaneiden henkilöiden lukumäärä;

3) erittely sopimuksen mukaisesti toteutuneista harjoitteluviikoista kunkin tutkinnon osalta erikseen;

4) tieto ohjauksen toteutumisesta;

5) korvaukseen oikeutetun hakijan ja ammattikorkeakoulun antama vahvistus 1–4 kohdassa tarkoitettujen tietojen oikeellisuudesta;

6) korvaukseen oikeutetun hakijan ja ammattikorkeakoulun välinen sopimus.

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, korvaukseen oikeutetulla hakijalla tulee olla tiedot harjoittelun suorittaneista henkilöistä ja heidän suorittamistaan harjoitteluviikoista sekä nimetystä ohjaajasta. Nämä sekä muut hakemuksen tiedot tulee voida tarkistaa myös jälkikäteen.

Korvaukseen oikeutetun hakijan on haettava korvausta yhdellä hakemuksella kaikista kyseisellä vuosipuoliskolla toteutuneista harjoitteluviikoista. Jos harjoittelu ulottuu usealle vuosipuoliskolle, on korvausta kuitenkin haettava kokonaisuudessaan siltä vuosipuoliskolta, jolloin harjoittelu päättyy.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto ja Ahvenanmaan valtionvirasto tekevät korvaukseen oikeutetun hakijan tekemää hakemusta kohden yhden päätöksen korvauksen maksamisesta ja maksavat korvauksen korvaukseen oikeutetulle hakijalle tekemänsä päätöksen perusteella.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2023.

Helsingissä 25.5.2023

Perhe- ja peruspalveluministeri
Krista Kiuru

Hallitussihteeri
Sonja Jantunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.