674/2023

Helsingissä 13.4.2023

Valtioneuvoston asetus rikoslain 1 luvun 7 §:n soveltamisesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan rikoslain 1 luvun 7 §:n soveltamisesta annetun asetuksen (627/1996) 1 §:n 1 momentin 20 kohta, sellaisena kuin se on asetuksessa 56/2009, sekä

lisätään 1 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi asetuksissa 353/1997, 118/1999, 537/2000, 739/2001, 510/2002, 624/2002, 859/2003, 1014/2006, 286/2008, 56/2009, 1041/2009, 80/2012 ja 1342/2015, uusi 21 kohta seuraavasti:

1 §

Rikoslain (39/1889) 1 luvun 7 §:ää sovellettaessa kansainvälisinä rikoksina pidetään seuraavia rikoksia:


20) ydinterrorismin torjumisesta tehdyssä kansainvälisessä yleissopimuksessa (SopS 6/2009) tarkoitettu ydinterrorismi;

21) kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta tehdyssä kansainvälisessä yleissopimuksessa (SopS 20 ja 21/2023) tarkoitettu tahdonvastaisen katoamisen rikos.Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä huhtikuuta 2023.

Helsingissä 13.4.2023

Ulkoministeri
Pekka Haavisto

Lainsäädäntöneuvos
Krista Oinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.