672/2023

Helsingissä 13.4.2023

Valtioneuvoston asetus kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta tehdystä kansainvälisestä yleissopimuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta tehdystä kansainvälisestä yleissopimuksesta annetun lain (327/2023) 2 ja 3 §:n nojalla:

1 §

Kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta New Yorkissa 20 päivänä joulukuuta 2006 tehty kansainvälinen yleissopimus tulee voimaan 23 päivänä huhtikuuta 2023 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt yleissopimuksen 20 päivänä tammikuuta 2023 ja tasavallan presidentti on ratifioinut sen 3 päivänä maaliskuuta 2023. Ratifioimiskirja on talletettu Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin huostaan 24 päivänä maaliskuuta 2023.

2 §

Suomi on yleissopimuksen ratifioimiskirjan tallettamisen yhteydessä tehnyt seuraavan varauman ja antanut seuraavat selitykset:

Suomi tekee yleissopimukseen varauman, jonka mukaan painottaen adoption edellytysten ennakkovalvontaa lapsen edun vuoksi ja suhtautuen siten varauksellisesti erilliseen adoption kumoamista koskevaan menettelyyn mutta tunnustaen kuitenkin mahdollisuuden tarkastella adoptiota poikkeustapauksissa uudelleen, Suomi ei katso olevansa yleissopimuksen 25 artiklan 4 kohdan määräysten sitoma siltä osin kuin kyse on mainitun artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen lasten adoption kumoamisesta.

Suomi antaa yleissopimuksen 31 artiklan 1 kohdan mukaisen selityksen, jonka mukaan se tunnustaa komitean toimivallan ottaa vastaan ja käsitellä valituksia lainkäyttövaltaansa kuuluvilta henkilöiltä, jotka väittävät joutuneensa uhreiksi Suomen rikottua tämän yleissopimuksen määräyksiä, tai ottaa vastaan ja käsitellä tällaisten henkilöiden puolesta tehtyjä valituksia.

Suomi antaa yleissopimuksen 32 artiklan mukaisen selityksen, jonka mukaan se tunnustaa komitean toimivallan ottaa vastaan ja käsitellä valituksia, joissa jokin osapuoli väittää, ettei Suomi täytä tämän yleissopimuksen mukaisia velvoitteitaan.

3 §

Yleissopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta tehdystä kansainvälisestä yleissopimuksesta annettu laki (327/2023) tulee voimaan 23 päivänä huhtikuuta 2023.

Ahvenanmaan maakuntapäivät on hyväksynyt lain voimaantulon maakunnassa.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä huhtikuuta 2023.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 21/2023)

Helsingissä 13.4.2023

Ulkoministeri
Pekka Haavisto

Lainsäädäntöneuvos
Krista Oinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.