651/2023

Helsingissä 14.4.2023

Laki virvoitusjuomaverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan virvoitusjuomaverosta annetun lain (1127/2010) 1 §:n 2 momentti ja 3 momentin 1, 2 ja 4–6 kohta, 2 §, 3 §:n 1 momentti sekä liite,

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 3 momentin 4–6 kohta laissa 1084/2013, 2 § osaksi laissa 1535/2016, 3 §:n 1 momentti laissa 1535/2016 ja liite laissa 1210/2019, sekä

lisätään 1 §:n 3 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1084/2013, uusi 7 kohta seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan tullitariffin nimikkeen 2201 tuotteisiin, jos ne on pakattu vähittäismyyntipakkaukseen. Vähittäismyyntipakkauksena pidetään myös vastaavanlaista pakkausta ravitsemistoiminnassa.

Tätä lakia ei sovelleta seuraaviin tuotteisiin:

1) kliiniset ravintovalmisteet, jotka täyttävät Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 609/2013 täydentämisestä erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettujen elintarvikkeiden koostumusta ja niistä annettavia tietoja koskevien erityisvaatimusten osalta annetussa komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2016/128 säädetyt koostumusta koskevat vaatimukset;

2) äidinmaidonkorvikkeet ja vieroitusvalmisteet, jotka täyttävät Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 609/2013 täydentämisestä äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden koostumusta ja niistä annettavia tietoja koskevien erityisvaatimusten sekä imeväisten ja pikkulasten ravitsemisesta annettavia tietoja koskevien vaatimusten osalta annetussa komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2016/127 säädetyt koostumusta koskevat vaatimukset;


4) painonhallintaan tarkoitetut elintarvikkeet, jotka täyttävät Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 609/2013 täydentämisestä painonhallintaan tarkoitettujen ruokavalionkorvikkeiden koostumusta ja niistä annettavia tietoja koskevien erityisvaatimusten osalta annetussa komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/1798 säädetyt koostumusta koskevat vaatimukset;

5) ravintolisät, jotka täyttävät elintarvikelain (297/2021) nojalla säädetyt vaatimukset;

6) lääkelain (395/1987) 4 §:ssä tarkoitetut lääkevalmisteet;

7) sellaiset liitteen verotaulukossa mainitut tuotteet, jotka ovat elintarviketietojen antamisesta kuluttajille annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (834/2014) 3 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettuja pakkaamattomia elintarvikkeita ja jotka luovutetaan samasta mainitussa asetuksen kohdassa tarkoitetusta elintarvikkeen luovutuspaikasta, jossa ne on valmistettu.


2 §
Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) virvoitusjuomalla liitteen verotaulukossa tarkoitettuja tuotteita;

2) sokerilla mono- ja disakkarideja, ei kuitenkaan polyoleja;

3) sokerittomalla virvoitusjuomaa, joka sisältää sokeria enintään 0,5 grammaa 100 millilitrassa;

4) maustamattomilla kasvipohjaisilla juomilla sellaisia tullitariffin nimikkeeseen 2202 99 11 kuuluvia proteiinipitoisuudeltaan vähintään 2,8 painoprosenttisia soijapohjaisia juomia ja nimikkeeseen 2202 99 15 kuuluvia proteiinipitoisuudeltaan alle 2,8 painoprosenttisia soijajuomia ja 8 ryhmän pähkinöihin, 10 ryhmän viljoihin ja 12 ryhmän siemeniin pohjautuvia juomia, jotka ovat maustamattomia ja jotka sisältävät enintään 4,8 grammaa sokeria 100 millilitrassa.

Tullitariffin nimikkeillä tarkoitetaan tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2022/1998 mukaisia nimikkeitä.

3 §
Veron määrä

Valmisteveroa on suoritettava liitteen verotaulukon mukaisesti.Tämä laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana.

HE 280/2022
VaVM 43/2022
EV 323/2022

Helsingissä 14.4.2023

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Valtiovarainministeri
Annika Saarikko

Liite

VEROTAULUKKO

Tullitariffin nimike Tuote Tuoteryhmä Veron määrä
snt/l
2009 Käymättömät ja lisättyä alkoholia sisältämättömät hedelmä- ja pähkinämehut (myös rypäleen puristemehu "grape must" ja kookosvesi) ja kasvismehut, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät: (alkoholipitoisuus enintään 0,5 tilavuusprosenttia)
– sokeriton 1A 9
– sokeripitoisuus yli 0,5 mutta enintään 2,5 grammaa 100 millilitrassa 1B 16
– sokeripitoisuus yli 2,5 mutta enintään 5 grammaa 100 millilitrassa 1C 24
– sokeripitoisuus yli 5 mutta enintään 8 grammaa 100 millilitrassa 1D 32
– sokeripitoisuus yli 8 mutta enintään 11 grammaa 100 millilitrassa 1E 40
– sokeripitoisuus yli 11 grammaa 100 millilitrassa 1F 48
2106:sta Muualle kuulumattomat elintarvikevalmisteet:
– alkoholia sisältämättömät tai enintään 1,2 tilavuusprosenttia alkoholia sisältävät tuotteet, jotka on tarkoitettu käytettäväksi juomien valmistukseen:
– – muut kuin kiinteässä muodossa olevat juoma-ainekset
– sokeriton 3A 9
– sokeripitoisuus yli 0,5 mutta enintään 2,5 grammaa 100 millilitrassa 3B 16
– sokeripitoisuus yli 2,5 mutta enintään 5 grammaa 100 millilitrassa 3C 24
– sokeripitoisuus yli 5 mutta enintään 8 grammaa 100 millilitrassa 3D 32
– sokeripitoisuus yli 8 mutta enintään 11 grammaa 100 millilitrassa 3E 40
– sokeripitoisuus yli 11 grammaa 100 millilitrassa 3F 48
2201:stä Vesi, myös luonnon tai keinotekoinen kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön ja maustamaton 4A 9
2202 Vesi, myös kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä tai maustettu, ja muut alkoholittomat juomat, ei kuitenkaan nimikkeen 2009 hedelmä-, pähkinä- tai kasvismehut: (alkoholipitoisuus enintään 0,5 tilavuusprosenttia) − ei kuitenkaan maustamattomat kasvipohjaiset juomat
– sokeriton 5A 9
– sokeripitoisuus yli 0,5 mutta enintään 2,5 grammaa 100 millilitrassa 5B 16
– sokeripitoisuus yli 2,5 mutta enintään 5 grammaa 100 millilitrassa 5C 24
– sokeripitoisuus yli 5 mutta enintään 8 grammaa 100 millilitrassa 5D 32
– sokeripitoisuus yli 8 mutta enintään 11 grammaa 100 millilitrassa 5E 40
– sokeripitoisuus yli 11 grammaa 100 millilitrassa 5F 48
2204:sta Tuoreista rypäleistä valmistettu viini, myös väkevöity viini; rypäleen puristemehu (grape must), muu kuin nimikkeeseen 2009 kuuluva: (alkoholipitoisuus yli 0,5 tilavuusprosenttia)
– alkoholipitoisuus enintään 1,2 tilavuusprosenttia
– sokeriton 6A 9
– sokeripitoisuus yli 0,5 mutta enintään 2,5 grammaa 100 millilitrassa 6B 16
– sokeripitoisuus yli 2,5 mutta enintään 5 grammaa 100 millilitrassa 6C 24
– sokeripitoisuus yli 5 mutta enintään 8 grammaa 100 millilitrassa 6D 32
– sokeripitoisuus yli 8 mutta enintään 11 grammaa 100 millilitrassa 6E 40
– sokeripitoisuus yli 11 grammaa 100 millilitrassa 6F 48
2205:sta Vermutti ja muu tuoreista viinirypäleistä valmistettu viini, joka on maustettu kasveilla tai aromaattisilla aineilla: (alkoholipitoisuus yli 0,5 tilavuusprosenttia)
– alkoholipitoisuus enintään 1,2 tilavuusprosenttia
– sokeriton 7A 9
– sokeripitoisuus yli 0,5 mutta enintään 2,5 grammaa 100 millilitrassa 7B 16
– sokeripitoisuus yli 2,5 mutta enintään 5 grammaa 100 millilitrassa 7C 24
– sokeripitoisuus yli 5 mutta enintään 8 grammaa 100 millilitrassa 7D 32
– sokeripitoisuus yli 8 mutta enintään 11 grammaa 100 millilitrassa 7E 40
– sokeripitoisuus yli 11 grammaa 100 millilitrassa 7F 48
2206:sta Muut käymisen avulla valmistetut juomat (esim. siideri, päärynäviini ja sima); käymisen avulla valmistettujen juomien sekoitukset sekä käymisen avulla valmistettujen juomien ja alkoholittomien juomien sekoitukset, muualle kuulumattomat: (alkoholipitoisuus yli 0,5 tilavuusprosenttia)
– alkoholipitoisuus enintään 1,2 tilavuusprosenttia, ei kuitenkaan oluen ja alkoholittomien juomien sekoitukset
– sokeriton 8A 9
– sokeripitoisuus yli 0,5 mutta enintään 2,5 grammaa 100 millilitrassa 8B 16
– sokeripitoisuus yli 2,5 mutta enintään 5 grammaa 100 millilitrassa 8C 24
– sokeripitoisuus yli 5 mutta enintään 8 grammaa 100 millilitrassa 8D 32
– sokeripitoisuus yli 8 mutta enintään 11 grammaa 100 millilitrassa 8E 40
– sokeripitoisuus yli 11 grammaa 100 millilitrassa 8F 48
2208:sta Denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoisuus pienempi kuin 80 tilavuusprosenttia; väkevät alkoholijuomat, liköörit ja muut alkoholipitoiset juomat: (alkoholipitoisuus yli 0,5 tilavuusprosenttia)
– juomat, alkoholipitoisuus enintään 1,2 tilavuusprosenttia:
– – hiilihapotetut
– sokeriton 9A 9
– sokeripitoisuus yli 0,5 mutta enintään 2,5 grammaa 100 millilitrassa 9B 16
– sokeripitoisuus yli 2,5 mutta enintään 5 grammaa 100 millilitrassa 9C 24
– sokeripitoisuus yli 5 mutta enintään 8 grammaa 100 millilitrassa 9D 32
– sokeripitoisuus yli 8 mutta enintään 11 grammaa 100 millilitrassa 9E 40
– sokeripitoisuus yli 11 grammaa 100 millilitrassa 9F 48
– – muut
– sokeriton 10A 9
– sokeripitoisuus yli 0,5 mutta enintään 2,5 grammaa 100 millilitrassa 10B 16
– sokeripitoisuus yli 2,5 mutta enintään 5 grammaa 100 millilitrassa 10C 24
– sokeripitoisuus yli 5 mutta enintään 8 grammaa 100 millilitrassa 10D 32
– sokeripitoisuus yli 8 mutta enintään 11 grammaa 100 millilitrassa 10E 40
– sokeripitoisuus yli 11 grammaa 100 millilitrassa 10F 48
3302:sta Hyvänhajuisten aineiden seokset sekä yhteen tai useampaan tällaiseen aineeseen perustuvat seokset (myös alkoholiliuokset), jollaisia käytetään raaka-aineena teollisuudessa; muut hyvänhajuisiin aineisiin perustuvat valmisteet, jollaisia käytetään juomien valmistukseen:
– jollaisia käytetään elintarvike- tai juomateollisuudessa:
– – jollaisia käytetään juomateollisuudessa, alkoholipitoisuus enintään 1,2 tilavuusprosenttia
– sokeriton 11A 9
– sokeripitoisuus yli 0,5 mutta enintään 2,5 grammaa 100 millilitrassa 11B 16
– sokeripitoisuus yli 2,5 mutta enintään 5 grammaa 100 millilitrassa 11C 24
– sokeripitoisuus yli 5 mutta enintään 8 grammaa 100 millilitrassa 11D 32
– sokeripitoisuus yli 8 mutta enintään 11 grammaa 100 millilitrassa 11E 40
– sokeripitoisuus yli 11 grammaa 100 millilitrassa 11F 48
3824:stä Kemialliset tuotteet ja kemian- tai siihen liittyvän teollisuuden valmisteet (myös jos ne ovat luonnontuotteiden seoksia), muualle kuulumattomat:
– juomien valmistukseen soveltuvat kivennäissuolaliuokset
– sokeriton 12A 9
– sokeripitoisuus yli 0,5 mutta enintään 2,5 grammaa 100 millilitrassa 12B 16
– sokeripitoisuus yli 2,5 mutta enintään 5 grammaa 100 millilitrassa 12C 24
– sokeripitoisuus yli 5 mutta enintään 8 grammaa 100 millilitrassa 12D 32
– sokeripitoisuus yli 8 mutta enintään 11 grammaa 100 millilitrassa 12E 40
– sokeripitoisuus yli 11 grammaa 100 millilitrassa 12F 48

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.