556/2023

Helsingissä 23.3.2023

Laki tieliikennelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan tieliikennelain (729/2018) liitteen 3.8 kohta H14 ja H15, sellaisina kuin ne ovat laissa 1040/2020, sekä

muutetaan 114 §:n 7 momentti ja liitteen 3.3 kohta C8, sellaisena kuin niistä on liitteen 3.3 kohta C8 laissa 1040/2020, seuraavasti:

114 §
Vastuu ajoneuvon kuormaamisesta kaupallisissa kuljetuksissa

Vaarallisten aineiden kuormausvastuusta säädetään vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetussa laissa (541/2023).

Liite 3.3

Kielto- ja rajoitusmerkit


C8 Vaarallisten aineiden kuljetus kielletty

Merkillä kielletään vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 55 §:n 5 momentin nojalla annetun Liikenne- ja viestintäviraston määräyksen mukainen vaarallisten aineiden kuljettaminen tiellä. Tunnelirajoituksen yhteydessä käytetään lisäkilpeä H16.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2023.

Liitteen 3.8 kohtien H14 ja H15 kumoaminen tulee kuitenkin voimaan vasta 18 kuukauden kuluttua lain voimaantulosta.

HE 220/2021
HE 231/2022
LiVM 26/2022
EV 287/2022

Helsingissä 23.3.2023

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Liikenne- ja viestintäministeri
Timo Harakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.