Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

351/2023

Helsingissä 8.3.2023

Maa- ja metsätalousministeriön asetus erikoiseläinlääkärikoulutuksesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain (29/2000) 41 b §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 281/2023:

1 §
Koulutuksen tavoitteet

Erikoiseläinlääkärikoulutuksen tavoitteena on perehdyttää eläinlääkäri koulutusohjelmansa mukaisen erikoisalan tieteelliseen tietoon ja tiedonhankintaan sekä antaa hänelle valmiudet erikoisalan erikoiseläinlääkärin tehtäviin, jatkuvaan ammattitaidon ylläpitämiseen ja alan kehittämiseen sekä toimimiseen erikoiseläinlääkärinä eläinlääkintähuollon palvelujärjestelmässä ja muissa alan erityisosaamista edellyttävissä tehtävissä.

2 §
Koulutusohjelmat

Erikoiseläinlääkärikoulutus järjestetään koulutusohjelmina, jotka ovat:

1) pieneläinsairaudet;

2) hevossairaudet;

3) tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoito;

4) yleiseläinlääketiede;

5) ympäristöterveydenhuolto;

6) tarttuvat eläintaudit.

Yleiseläinlääketieteen koulutusohjelmaan voi sisältyä viranomaisvalvonnan painotus.

3 §
Koulutuksen suorittaminen

Erikoiseläinlääkärikoulutuksen suorittamiseksi eläinlääkärin tulee:

1) suorittaa hyväksytysti 2 §:ssä tarkoitetussa koulutusohjelmassa vaadittu kolmen vuoden pituinen ohjattu koulutus Helsingin yliopiston (yliopisto) hyväksymissä koulutusohjelmaan soveltuvissa tehtävissä;

2) osallistua oman oppimisensa ja koulutuksensa toimivuuden kehittämiseen ja arviointiin;

3) osoittaa yliopiston määrittelemällä tavalla, että hänellä on erikoiseläinlääkäriltä vaadittava osaaminen.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu koulutus tulee suorittaa koulutusohjelmaan soveltuvalla tavalla yliopistossa ja yhdessä tai useammassa muussa yliopiston määrittelemässä yksikössä. Erityisestä syystä koulutus voidaan suorittaa kokonaan yliopistossa tai kokonaan sen ulkopuolella. Koulutusjärjestelyjä toteutettaessa tulee ottaa huomioon koulutuksen tavoitteet, yhteiskunnassa tarvittava osaaminen ja koulutusmahdollisuudet.

Erikoiseläinlääkärikoulutukseen otetun eläinlääkärin tulee laatia koulutuksensa sisältöä ja suorittamistapaa koskeva suunnitelma. Yliopisto ohjaa eläinlääkäriä suunnitelman laatimisessa sekä hyväksyy suunnitelman. Suunnitelmaa voidaan päivittää tarvittaessa.

4 §
Koulutuksesta annettava todistus

Yliopisto antaa todistuksen suoritetusta erikoiseläinlääkärikoulutuksesta.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2023.

Helsingissä 8.3.2023

Maa- ja metsätalousministeri
Antti Kurvinen

Lainsäädäntöneuvos
Johanna Wallius

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.