Säädökset alkuperäisinä: 2022

950/2022
Verohallinnon päätös rakennusmaan verotusarvon laskentaperusteista
949/2022
Valtiovarainministeriön asetus Valtiokonttorin maksullisista suoritteista vuosina 2023 ja 2024
948/2022
Valtioneuvoston asetus erityisavustuksesta varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin
947/2022
Laki perusopetuslain 26 §:n muuttamisesta
946/2022
Laki Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain muuttamisesta
945/2022
Laki taiteen perusopetuksesta annetun lain muuttamisesta
944/2022
Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain muuttamisesta
943/2022
Laki Kansallisgalleriasta annetun lain 29 §:n muuttamisesta
942/2022
Laki valtion rahoituksesta kansallisille taidelaitoksille
941/2022
Laki opintotukilain muuttamisesta
940/2022
Laki tulotietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta
939/2022
Laki tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:n muuttamisesta annetun lain ja tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain kumoamisesta
938/2022
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 3 luvun 7 §:n muuttamisesta
937/2022
Laki työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain muuttamisesta
936/2022
Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta
935/2022
Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta
934/2022
Laki lisäeläkesäätiöistä ja lisäeläkekassoista annetun lain 6 luvun 19 §:n muuttamisesta
933/2022
Laki vakuutusyhtiölain 5 luvun muuttamisesta
932/2022
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
931/2022
Verohallinnon päätös vuodelta 2023 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
930/2022
LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2023
929/2022
Verohallinnon päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 2022 toimitettavassa verotuksessa
928/2022
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kauppa- ja teollisuusministeriön laihdutusvalmisteista annetun päätöksen kumoamisesta
927/2022
Valtioneuvoston asetus lelujen turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
926/2022
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen muuttamisesta
925/2022
Oikeusministeriön asetus velallisen maksukyvyn arvioinnista yksityishenkilön velkajärjestelyssä annetun oikeusministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta
924/2022
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista vuosina 2023 ja 2024
923/2022
Ulkoministeriön asetus Etiopian kanssa opetussektorin tasa-arvoisen koulutuksen laadun parantamisohjelman teknisestä tuesta tehdystä sopimuksen muutoksesta
922/2022
Valtioneuvoston asetus korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon maksuista vuonna 2023
921/2022
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutusmaksujen maksuprosenteista vuonna 2023
920/2022
Valtioneuvoston asetus yrityskauppojen ilmoitusvelvollisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n ja liitteen muuttamisesta
919/2022
Verohallinnon päätös maksujärjestelyssä noudatettavasta menettelystä
918/2022
Laki ympäristönsuojelulain 212 §:n muuttamisesta
917/2022
Laki ratalain 24 §:n muuttamisesta
916/2022
Laki maa-aineslain 13 ja 19 §:n muuttamisesta
915/2022
Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 29 §:n muuttamisesta
914/2022
Laki ilmailulain 80 ja 81 b §:n muuttamisesta
913/2022
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
912/2022
Laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain muuttamisesta
911/2022
Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta
910/2022
Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2023
909/2022
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta
908/2022
Valtioneuvoston asetus raskaan ja kevyen polttoöljyn rikkipitoisuudesta
907/2022
Valtioneuvoston asetus erityisavustuksesta tilapäistä suojelua hakevien tai saavien, kansainvälistä suojelua hakevien taikka ilman oleskeluoikeutta olevien lasten varhaiskasvatuksen järjestämiseen vuonna 2023
906/2022
Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen ja kansalaisopistojen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2023
905/2022
Laki metallirahasta annetun lain muuttamisesta
904/2022
Valtioneuvoston asetus kalastonhoitomaksun suuruuden tarkistamisesta vuosina 2023–2027
903/2022
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työeläkevakuutusmaksuprosenteista vuonna 2023
902/2022
Laki Maailman postiliiton yleissopimuksesta
901/2022
Laki eräistä oikeudenkäynneistä kunnan tai kuntainliiton palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta kunnan tai kuntainliiton varoista annetun lain 1 a §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.