Säädökset alkuperäisinä: 2022

350/2022
Laki hyvinvointialueesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta
349/2022
Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta
348/2022
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2021 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
347/2022
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin rahoittamien eläintukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
346/2022
Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain 23 §:n muuttamisesta
345/2022
Laki puolustusvoimista annetun lain 2 ja 10 §:n muuttamisesta
344/2022
Laki poliisilain 2 luvun 17 §:n muuttamisesta
343/2022
Laki rajavartiolain muuttamisesta
342/2022
Laki Puolustusvoimien virka-avusta poliisille
341/2022
Maa- ja metsätalousministeriön asetus haahkan metsästyksen rajoittamisesta
340/2022
Laki työttömyysturvalain 11 luvun 4 §:n muuttamisesta
339/2022
Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta
338/2022
Laki työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain 14 ja 18 §:n muuttamisesta
337/2022
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
336/2022
Laki yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain 5 d §:n muuttamisesta
335/2022
Korkeimman oikeuden työjärjestys
334/2022
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kestävän metsätalouden rahoitukseen liittyvien asiakirjojen sisältövaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 10 §:n 1 momentin muuttamisesta
333/2022
Laki rikosrekisterilain 4 a §:n muuttamisesta
332/2022
Laki maksupalvelulain 86 §:n muuttamisesta
331/2022
Laki luottotietolain muuttamisesta
330/2022
Laki valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta
329/2022
Laki valtion virkamieslain muuttamisesta
328/2022
Laki elokuvien yhteistuotannosta tehdystä eurooppalaisesta yleissopimuksesta
327/2022
Laki elokuvien yhteistuotannosta tehdystä Euroopan neuvoston yleissopimuksesta
326/2022
Laki varhaiskasvatuslain muuttamisesta
325/2022
Laki Yhdistyneiden kansakuntien lastenrahaston toimiston asemasta Yhdistyneiden kansakuntien lastenrahaston kanssa tehdystä sopimuksesta
324/2022
Laki sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain 15 §:n muuttamisesta
323/2022
Laki huumausainelain muuttamisesta
322/2022
Laki kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
321/2022
Valtioneuvoston asetus Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön 16 §:ssä tarkoitetusta pöytäkirjasta
320/2022
Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 ja 10 §:n muuttamisesta
319/2022
Valtioneuvoston asetus holhousasioiden rekisteristä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
318/2022
Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön työjärjestyksestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta
317/2022
Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen VII luvun vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevaan säännöstöön (IMDG-säännöstö) tehdyistä muutoksista
316/2022
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä satama-alueella annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
315/2022
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
314/2022
Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen 6 ja 7 artiklassa tarkoitetusta pöytäkirjasta
313/2022
Valtioneuvoston asetus juurikäävän torjunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
312/2022
Laki poliisin hallinnosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
311/2022
Laki valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista annetun lain kumoamisesta
310/2022
Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 a §:n muuttamisesta
309/2022
Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
308/2022
Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
307/2022
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
306/2022
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
305/2022
Sisäministeriön asetus kriisinhallintaan osallistuvan siviilihenkilön palvelussuhteen ehdoista annetun sisäministeriön asetuksen muuttamisesta
304/2022
Valtioneuvoston asetus julkisen talouden suunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
303/2022
Puolustusministeriön asetus asevelvollisuuslaissa ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista annetun puolustusministeriön asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta annetun puolustusministeriön asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
302/2022
Laki kaupallisten sopimusten maksuehdoista annetun lain 8 §:n muuttamisesta
301/2022
Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 5 luvun 2 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.