Säädökset alkuperäisinä: 2022

400/2022
Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
399/2022
Oikeusministeriön asetus velallisen maksukyvyn arvioinnin perusteista yksityishenkilön velkajärjestelyssä annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta
398/2022
Ulkoministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) 2022/263 rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan Donetskin ja Luhanskin alueiden, jotka eivät ole hallituksen valvomia, tunnustamisen ja Venäjän asevoimien siirtymistä kyseisille alueille koskevan määräyksen johdosta
397/2022
Valtioneuvoston asetus Rajavartiolaitoksen vaativasta virka-avusta poliisille
396/2022
Valtioneuvoston asetus Puolustusvoimien virka-avusta poliisille
395/2022
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sairausvakuutuslain 4 luvun 5 §:ssä tarkoitetun erityisajoneuvon käytöstä aiheutuneiden matkakustannusten korvaamista koskevasta taksasta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
394/2022
Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2022 annetun sisäministeriön asetuksen 2 §:n ja liitteen muuttamisesta
393/2022
Laki Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen kauppa- ja yhteistyösopimuksen sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevien määräysten soveltamisesta
392/2022
Laki velkajärjestelyrekisteristä annetun lain 7 §:n muuttamisesta
391/2022
Laki konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
390/2022
Laki konkurssilain 4 luvun 1 §:n ja 8 luvun 5 §:n muuttamisesta
389/2022
Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta
388/2022
Laki osuuskuntalain 23 luvun 24 §:n muuttamisesta
387/2022
Laki osakeyhtiölain 20 luvun 24 §:n muuttamisesta
386/2022
Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta
385/2022
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta
384/2022
Valtioneuvoston asetus eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskennassa käytettävien vakioiden arvoista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta
383/2022
Valtioneuvoston asetus Amerikan yhdysvaltojen sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen lentoliikennesopimuksen muuttamista koskevasta pöytäkirjasta
382/2022
Valtioneuvoston asetus helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisistä kuljetuksista ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävästä erityiskalustosta tehdyn sopimuksen 1 ja 2 liitteen muutoksista
381/2022
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 52 §:n muuttamisesta
380/2022
Laki sosiaalihuoltolain 27 c §:n muuttamisesta
379/2022
Laki korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta
378/2022
Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta
377/2022
Laki oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta
376/2022
Valtiovarainministeriön asetus Ilmastotutkimus Suomessa -juhlarahasta
375/2022
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen korvauksiin ja yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoitukseen oikeutetuista palvelujen tuottajista
374/2022
Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistön sivuvesistöissä vuonna 2022
373/2022
Valtioneuvoston asetus Yhdistyneiden kansakuntien lastenrahaston toimiston asemasta Yhdistyneiden kansakuntien lastenrahaston kanssa tehdystä sopimuksesta
372/2022
Puolustusministeriön asetus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen ehdoista annetun puolustusministeriön asetuksen 7 §:n muuttamisesta
371/2022
Valtioneuvoston asetus naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta
370/2022
Laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
369/2022
Valtioneuvoston asetus yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain 5 d §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
368/2022
Puolustusministeriön asetus varusrahasta
367/2022
Sisäministeriön asetus poliisilaitosten toimipisteiden sijaintipaikoista
366/2022
Valtioneuvoston asetus rajavartiolaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 16 §:n muuttamisesta
365/2022
Valtioneuvoston asetus poliisilaitosten toimialueista
364/2022
Valtioneuvoston asetus sijoitusten edistämisestä ja suojelusta Tshekin ja Slovakian liittotasavallan kanssa tehdyn sopimuksen irtisanomisesta Suomen ja Tshekin tasavallan välisissä suhteissa tehdystä sopimuksesta
363/2022
Puolustusministeriön asetus asevelvollisuuslaissa ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista annetun puolustusministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta
362/2022
Laki diplomaattisten edustustojen, konsuliedustustojen tai kansainvälisissä hallitustenvälisissä järjestöissä toimivien edustustojen työntekijöiden perheenjäsenten ansiotyöstä Namibian kanssa tehdystä sopimuksesta
361/2022
Laki eläkesäätiöistä ja eläkekassoista annetun lain 6 luvun 3 §:n muuttamisesta
360/2022
Laki merimieseläkelain 154 ja 155 §:n muuttamisesta
359/2022
Laki eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta
358/2022
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 14 ja 18 §:n muuttamisesta
357/2022
Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta
356/2022
Laki kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta
355/2022
Laki perintö- ja lahjaverolain 2 §:n muuttamisesta
354/2022
Laki hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain 9 ja 34 §:n muuttamisesta
353/2022
Laki terveydenhuoltolain 46 §:n muuttamisesta
352/2022
Laki pelastustoimen järjestämisestä annetun lain 9 §:n muuttamisesta
351/2022
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 23 ja 36 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.