Säädökset alkuperäisinä: 2022

1050/2022
Puolustusministeriön asetus varusrahasta annetun puolustusministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1049/2022
Puolustusministeriön asetus asevelvollisuuslaissa ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista annetun puolustusministeriön asetuksen 2 ja 5 §:n muuttamisesta
1048/2022
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
1047/2022
Laki yhteisestä ilmailualueesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Armenian välillä tehdystä sopimuksesta
1046/2022
Laki lentoliikenteestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Qatarin välillä tehdystä sopimuksesta
1045/2022
Laki yhteisestä ilmailualueesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välillä tehdystä sopimuksesta
1044/2022
Ulkoministeriön asetus Etiopian kanssa maanhallintasektorin tukemisesta tehdystä toisen vaiheen sopimuksen muutoksesta
1043/2022
Sisäministeriön asetus sisäministeriön suoritteiden maksullisuudesta
1042/2022
Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2023
1041/2022
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuksesta korvattavan taksimatkan enimmäishinnasta vuonna 2023
1040/2022
Sisäministeriön asetus Pelastusopiston maksullisista suoritteista
1039/2022
Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta annetun oikeusministeriön päätöksen muuttamisesta
1038/2022
Laki ulosottokaaren muuttamisesta
1037/2022
Valtioneuvoston asetus pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta vuosina 2020–2022 annetun valtioneuvoston asetuksen nimikkeen ja 5 §:n muuttamisesta
1036/2022
Laki asumisneuvonnan tuesta kunnille vuosina 2023–2027
1035/2022
Laki työttömyysturvalain 2 a ja 4 luvun muuttamisesta
1034/2022
Valtioneuvoston asetus talouspolitiikan arviointineuvostosta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta
1033/2022
Laki julkisten alojen eläkelain muuttamisesta
1032/2022
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
1031/2022
Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta
1030/2022
Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta
1029/2022
Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta
1028/2022
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta 
1027/2022
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
1026/2022
Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 29 §:n muuttamisesta
1025/2022
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 2 ja 18 §:n muuttamisesta
1024/2022
Laki sosiaalihuoltolain 14 §:n muuttamisesta
1023/2022
Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta
1022/2022
Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille vuonna 2023 maksettavasta rintama-avustuksesta
1021/2022
Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden ja leskien sekä sotaleskien kuntoutuksesta vuonna 2023
1020/2022
Valtioneuvoston asetus kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta
1019/2022
Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1018/2022
Valtioneuvoston asetus yksityisteistä annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 6 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1017/2022
Valtioneuvoston asetus vankeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 35 §:n muuttamisesta
1016/2022
Valtioneuvoston asetus Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivasta Euroopan kriminaalipolitiikan instituutista
1015/2022
Valtioneuvoston asetus alueellisesta kuljetustuesta vuosina 2023–2025
1014/2022
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 b §:n muuttamisesta
1013/2022
Laki tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta
1012/2022
Laki valtion henkilöstölle etätyöstä johtuvissa olosuhteissa sattuneiden tapaturmien korvaamisesta 
1011/2022
Valtiovarainministeriön asetus vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista määrättäessä verotusarvoa vuodelta 2022
1010/2022
Valtiovarainministeriön asetus rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista määrättäessä verotusarvoa vuodelta 2022
1009/2022
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
1008/2022
Valtiovarainministeriön asetus Tullin suoritteiden maksullisuudesta
1007/2022
Valtiovarainministeriön asetus verovuodelta 2022 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismääristä
1006/2022
Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen vuoden 2022 verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
1005/2022
Valtioneuvoston asetus asiakirjojen turvallisuusluokittelusta valtionhallinnossa annetun valtioneuvoston asetuksen 16 §:n muuttamisesta
1004/2022
Valtioneuvoston asetus rajavartiolaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 48 §:n muuttamisesta
1003/2022
Laki Business Finland Venture Capital Oy -nimisestä valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta
1002/2022
Laki eräiden poliisin virka-apukustannusten korvaamisesta annetun lain kumoamisesta
1001/2022
Laki työtapaturma- ja ammattitautilain 253 ja 254 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.