Säädökset alkuperäisinä: 2022

600/2022
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta
599/2022
Laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta
598/2022
Laki yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain muuttamisesta
597/2022
Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 27 ja 30 §:n muuttamisesta
596/2022
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta
595/2022
Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta annetun lain muuttamisesta
594/2022
Laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
593/2022
Laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain 2 ja 6 §:n muuttamisesta
592/2022
Laki terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta
591/2022
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta
590/2022
Laki sosiaalisesta luototuksesta annetun lain muuttamisesta
589/2022
Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta
588/2022
Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta
587/2022
Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista annetun lain 9 §:n muuttamisesta
586/2022
Laki raskauden keskeyttämisestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
585/2022
Laki vastavuoroisesta sairaan- ja terveydenhoidosta rajaseudulla annetun lain muuttamisesta
584/2022
Laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta
583/2022
Laki mielenterveyslain muuttamisesta
582/2022
Laki erikoissairaanhoitolain 28 ja 29 §:n muuttamisesta
581/2022
Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta
580/2022
Laki eläketukilain muuttamisesta
579/2022
Laki rintamasotilaseläkelain 1 ja 19 §:n muuttamisesta
578/2022
Laki takuueläkkeestä annetun lain muuttamisesta
577/2022
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
576/2022
Laki julkisten alojen eläkelain muuttamisesta
575/2022
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
574/2022
Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta
573/2022
Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta
572/2022
Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta
571/2022
Laki maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamisesta
570/2022
Laki työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamisesta
569/2022
Laki sotilasvammalain muuttamisesta
568/2022
Laki potilasvakuutuslain 1 §:n muuttamisesta
567/2022
Laki liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain 7 ja 10 §:n muuttamisesta
566/2022
Laki liikennevakuutuslain muuttamisesta
565/2022
Laki aikuiskoulutusetuuksista annetun lain 28 §:n muuttamisesta
564/2022
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
563/2022
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta
562/2022
Laki vuorotteluvapaalain 2 §:n muuttamisesta
561/2022
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta
560/2022
Laki vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta
559/2022
Laki lapsilisälain muuttamisesta
558/2022
Laki maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain 1 §:n muuttamisesta
557/2022
Laki yleisestä asumistuesta annetun lain 9 ja 42 §:n muuttamisesta
556/2022
Laki sotilasavustuslain 17 ja 22 a §:n muuttamisesta
555/2022
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
554/2022
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 16 ja 19 §:n muuttamisesta
553/2022
Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain muuttamisesta
552/2022
Laki elatustukilain muuttamisesta
551/2022
Laki valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalvelun tuottajalle annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.