Säädökset alkuperäisinä: 2022

650/2022
Laki rikoslain muuttamisesta annetun lain 25 luvun 9 §:n 2 momentin kumoamisesta
649/2022
Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain 5 §:n muuttamisesta
648/2022
Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain 78 §:n muuttamisesta
647/2022
Laki kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain kumoamisesta
646/2022
Laki eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta annetun lain kumoamisesta
645/2022
Laki Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
644/2022
Laki valtionavustuslain 3 §:n 2 momentin kumoamisesta
643/2022
Laki eläintautilain 22 §:n muuttamisesta
642/2022
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta
641/2022
Laki kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
640/2022
Laki opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
639/2022
Laki liikuntalain 5 §:n muuttamisesta
638/2022
Laki Digi- ja väestötietoviraston eräistä henkilörekistereistä annetun lain 10 §:n muuttamisesta
637/2022
Laki holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta
636/2022
Laki oikeusapulain 10 §:n muuttamisesta
635/2022
Laki yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain 12 ja 71 §:n muuttamisesta
634/2022
Laki yhdistelmärangaistuksen täytäntöönpanosta annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta
633/2022
Laki aikuisten kansainvälisestä suojelusta tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
632/2022
Laki tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa annetun neuvoston asetuksen soveltamisesta annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta
631/2022
Laki valmiuslain muuttamisesta
630/2022
Laki etu- ja sukunimilain muuttamisesta
629/2022
Laki toimivallasta, sovellettavasta laista, toimenpiteiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä vanhempainvastuuseen ja lasten suojeluun liittyvissä asioissa tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
628/2022
Laki ulosottokaaren 7 luvun 3 ja 5 §:n muuttamisesta
627/2022
Laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
626/2022
Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta
625/2022
Laki lapsen elatuksesta annetun lain muuttamisesta
624/2022
Laki hedelmöityshoidoista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
623/2022
Laki avioliittolain muuttamisesta
622/2022
Laki adoptiolain muuttamisesta
621/2022
Laki äitiyslain muuttamisesta
620/2022
Laki isyyslain muuttamisesta
619/2022
Laki rahankeräyslain 5 §:n muuttamisesta
618/2022
Laki meripelastuslain 4 §:n muuttamisesta
617/2022
Laki palosuojelurahastolain 14 §:n muuttamisesta
616/2022
Laki pelastuslain muuttamisesta
615/2022
Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
614/2022
Laki työturvallisuuslain 40 a §:n muuttamisesta
613/2022
Laki laivaväen lääkärintarkastuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
612/2022
Laki työterveyshuoltolain 7 ja 24 §:n muuttamisesta
611/2022
Laki korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetun lain 11 ja 12 §:n muuttamisesta
610/2022
Laki lastensuojelulain muuttamisesta
609/2022
Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta
608/2022
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain muuttamisesta
607/2022
Laki omaishoidon tuesta annetun lain muuttamisesta
606/2022
Laki perhehoitolain muuttamisesta
605/2022
Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta
604/2022
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta
603/2022
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta
602/2022
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta
601/2022
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.