Säädökset alkuperäisinä: 2022

700/2022
Laki hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
699/2022
Ulkoministeriön asetus Palestiinalaishallinnon kanssa Suomen tuesta Palestiinalaishallinnolle Mécanisme Palestino-Européen de Gestion et d’Aide Socio-économique -mekanismin kautta tehdystä sopimuksen muutoksesta
698/2022
Laki rajavartiolain muuttamisesta
697/2022
Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
696/2022
Laki maakaasumarkkinalain 71 ja 72 §:n muuttamisesta
695/2022
Laki sähkömarkkinalain 87 ja 88 §:n muuttamisesta
694/2022
Laki kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista annetun lain muuttamisesta
693/2022
Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta
692/2022
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
691/2022
Valtioneuvoston asetus kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
690/2022
Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
689/2022
Laki verotusmenettelystä annetun lain 12 §:n muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
688/2022
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 6 §:n väliaikaisesta muuttamisesta 
687/2022
Laki kiinteistöverolain väliaikaisesta muuttamisesta
686/2022
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 16 a §:n muuttamisesta
685/2022
Laki Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen oleskeluoikeuksia koskevien eräiden määräysten täytäntöönpanosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
684/2022
Laki työttömyysturvalain 2 a luvun 9 §:n muuttamisesta
683/2022
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 3 luvun 5 ja 6 §:n muuttamisesta
682/2022
Laki työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain muuttamisesta
681/2022
Laki eräiden kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien ylimääräisestä indeksitarkistuksesta vuonna 2022
680/2022
Laki tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:n muuttamisesta
679/2022
Laki tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:n muuttamisesta
678/2022
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
677/2022
Laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 37 a §:n muuttamisesta
676/2022
Laki työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain 6 a §:n muuttamisesta
675/2022
Laki merityöaikalain 5 a §:n muuttamisesta
674/2022
Laki työaikalain 15 §:n muuttamisesta
673/2022
Laki merityösopimuslain muuttamisesta
672/2022
Laki työsopimuslain muuttamisesta
671/2022
Laki työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
670/2022
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta
669/2022
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
668/2022
Laki Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta annetun lain muuttamisesta
667/2022
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 5 luvun 16 §:n ja 18 luvun 5 §:n muuttamisesta
666/2022
Laki eräistä huoltovarmuuden turvaamisen järjestelyistä rahoitusalalla
665/2022
Laki hypoteekkiyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta
664/2022
Laki säästöpankkilain muuttamisesta
663/2022
Laki yhdistyslain muuttamisesta
662/2022
Laki osuuskuntalain 5 luvun muuttamisesta
661/2022
Laki asunto-osakeyhtiölain 6 luvun muuttamisesta
660/2022
Laki osakeyhtiölain 5 luvun muuttamisesta
659/2022
Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021‒2028 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
658/2022
Valtioneuvoston asetus energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuesta
657/2022
Laki uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta ja 5 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta
656/2022
Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain muuttamisesta
655/2022
Laki ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta
654/2022
Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
653/2022
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla annetun lain 25 §:n muuttamisesta
652/2022
Laki henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa annetun lain 16 §:n muuttamisesta
651/2022
Laki rikoslain 25 luvun 9 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.