Säädökset alkuperäisinä: 2022

450/2022
Laki rakennusverolain 17 §:n muuttamisesta
449/2022
Laki arvonimistä suoritettavasta verosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
448/2022
Laki veronkantolain 62 §:n muuttamisesta
447/2022
Laki matkailijamyynnistä suoritetun arvonlisäveron käteispalautustoimintaa harjoittavan velvollisuuksista annetun lain 11 §:n muuttamisesta
446/2022
Laki yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta annetun lain 22 §:n muuttamisesta
445/2022
Laki polttoainemaksusta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
444/2022
Laki ajoneuvoverolain 51 §:n muuttamisesta
443/2022
Laki autoverolain muuttamisesta
442/2022
Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 67 §:n muuttamisesta
441/2022
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
440/2022
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
439/2022
Laki veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain 11 a §:n muuttamisesta
438/2022
Laki kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettelystä annetun lain 20 §:n muuttamisesta
437/2022
Laki Verohallinnosta annetun lain 24 ja 32 §:n muuttamisesta
436/2022
Laki Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain 31 §:n muuttamisesta
435/2022
Laki Suomen Pankista annetun lain 16 ja 24 §:n muuttamisesta
434/2022
Laki valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain muuttamisesta
433/2022
Laki panttilainauslaitoksista annetun lain 40 c §:n muuttamisesta
432/2022
Laki maksuvapautuslain 2 a §:n muuttamisesta
431/2022
Laki kuntarakennelain 38 ja 53 §:n muuttamisesta
430/2022
Laki valtionavustuslain 34 ja 35 §:n muuttamisesta
429/2022
Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta
428/2022
Laki Kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamisesta
427/2022
Laki valtion maksuperustelain muuttamisesta
426/2022
Laki tuloverolain 93 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
425/2022
Valtioneuvoston asetus tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta
424/2022
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
423/2022
Ilmastolaki
422/2022
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden edellytyksenä olevan koulutuksen korvauksen suuruudesta vuonna 2022
421/2022
Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta
420/2022
Valtioneuvoston asetus harvaan asuttujen alueiden luonto-, ruoka-, kalastus- ja metsästysmatkailun kehittämiseksi vuosina 2022–2023 myönnettävästä valtionavustuksesta
419/2022
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 4 luvun 4 §:n muuttamisesta
418/2022
Laki valmisteverotuslain 18 §:n muuttamisesta
417/2022
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
416/2022
Valtioneuvoston asetus rajavyöhykkeestä ja rajavyöhykkeen takarajasta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 6 §:n muuttamisesta
415/2022
Valtioneuvoston asetus yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun asetuksen muuttamisesta
414/2022
Valtioneuvoston asetus yrityksen saneerauksesta annetun asetuksen muuttamisesta
413/2022
Valtioneuvoston asetus hyvinvointialueen, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän tiedonhallinnan ja tietohallinnon muutoksen rahoituksesta vuosina 2021–2026 annetun asetuksen 6 ja 7 §:n muuttamisesta
412/2022
Verohallinnon päätös autoveroilmoituksella ilmoitettavista tiedoista
411/2022
Verohallinnon päätös ajoneuvon rekisteröintiluvasta
410/2022
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehtyyn sopimukseen perustuvista kalastusluvista vuonna 2022
409/2022
Laki lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä
408/2022
Valtioneuvoston asetus eräistä kalastuslupiin liittyvistä säännöksistä Tenojoen vesistössä vuonna 2022
407/2022
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
406/2022
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuksesta korvattavan taksimatkan enimmäishinnasta vuonna 2022 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
405/2022
Valtioneuvoston asetus sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksasta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
404/2022
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
403/2022
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista vuosina 2020–2023 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
402/2022
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta
401/2022
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2021 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.