Säädökset alkuperäisinä: 2022

500/2022
Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 13 §:n muuttamisesta
499/2022
Laki yhteistoimintalain 12 §:n muuttamisesta
498/2022
Laki merityösopimuslain 1 ja 13 luvun muuttamisesta
497/2022
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäviraston sähköiseen viestintään liittyvistä suoritteista perittävistä maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
496/2022
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevista maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
495/2022
Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
494/2022
Laki jätelain muuttamisesta
493/2022
Laki energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuesta
492/2022
Laki Suomen osallistumisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimintaan annetun lain muuttamisesta
491/2022
Laki vesilain 11 ja 18 luvun muuttamisesta
490/2022
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta
489/2022
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
488/2022
Valtiovarainministeriön asetus kunnan taloustietojen toimittamiseen sovellettavasta tietosisällöstä ja teknisistä kuvauksista koskien tilikautta 2023
487/2022
Valtiovarainministeriön asetus hyvinvointialueen taloustietojen toimittamiseen sovellettavista tietosisällöstä ja teknisistä kuvauksista koskien tilikautta 2023
486/2022
Maanmittauslaitoksen työjärjestys
485/2022
Tasavallan presidentin asetus työympäristötyön erityisansiomitalista
484/2022
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnasta
483/2022
Valtioneuvoston asetus pelastustoimen neuvottelukunnasta
482/2022
Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta
481/2022
Valtioneuvoston asetus maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta lukuvuonna 2022–2023
480/2022
Valtioneuvoston asetus hyvinvointialuetalouden ja -hallinnon neuvottelukunnasta
479/2022
Tasavallan presidentin asetus Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansiorististä ja ansiomitalista annetun tasavallan presidentin asetuksen muuttamisesta
478/2022
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yleisistä kielitutkinnoista perittävistä maksuista annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
477/2022
Laki päästökauppalain 56 a ja 56 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta
476/2022
Laki raideliikennelain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
475/2022
Oikeusministeriön asetus kuluttajariitalautakunnasta annetun oikeusministeriön asetuksen 6 §:n muuttamisesta
474/2022
Valtioneuvoston asetus sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta Bulgarian kanssa tehdyn sopimuksen irtisanomisesta tehdystä sopimuksesta
473/2022
Valtioneuvoston asetus sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta Puolan kanssa tehdyn sopimuksen irtisanomisesta tehdystä sopimuksesta
472/2022
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2022 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
471/2022
Valtioneuvoston asetus poikkeuksellisesta mukautustuesta ja sen lisätuesta maataloustuottajille vuonna 2022
470/2022
Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2022/2023 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta
469/2022
Valtioneuvoston asetus tieliikennettä koskevaan yleissopimukseen tehdyistä muutoksista
468/2022
Valtioneuvoston asetus sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta annetun lain 4 §:n 3 momentin voimaantulosta
467/2022
Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetussa laissa tarkoitetuista tukialueista vuosina 2022–2027
466/2022
Valtioneuvoston asetus betonimurskeen jätteeksi luokittelun päättymisen arviointiperusteista
465/2022
Valtioneuvoston asetus arvonlisäverosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
464/2022
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen korvauksen perusteista vuonna 2022
463/2022
Valtioneuvoston asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen 1 a ja 10 §:n muuttamisesta
462/2022
Valtioneuvoston asetus hyvinvointialueen taloutta koskevien tietojen toimittamisesta
461/2022
Laki Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan välillä tehdystä sijoitus-suojasopimuksesta
460/2022
Laki lastensuojelulain 17 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
459/2022
Laki lastensuojelulain 17 §:n muuttamisesta
458/2022
Laki yksityisoikeudellista vaatimusta koskevien pohjoismaisten tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
457/2022
Laki avioliittolain 119 §:n muuttamisesta
456/2022
Laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain 33 §:n muuttamisesta
455/2022
Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta
454/2022
Laki tuomioistuimen toimivallasta, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja kansainvälisestä lapsikaappauksesta annetun neuvoston asetuksen soveltamisesta
453/2022
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
452/2022
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
451/2022
Laki Digi- ja väestötietovirastosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.