Säädökset alkuperäisinä: 2022

550/2022
Laki lapseen kohdistuneen seksuaali- ja pahoinpitelyrikoksen selvittämisen järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
549/2022
Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
548/2022
Laki huumausainelain 38 §:n muuttamisesta
547/2022
Laki tupakkalain 8 §:n muuttamisesta
546/2022
Laki äitiysavustuslain 2 ja 14 §:n muuttamisesta
545/2022
Laki terveydensuojelulain 58 §:n muuttamisesta
544/2022
Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta
543/2022
Laki veripalvelulain 4 ja 18 §:n muuttamisesta
542/2022
Laki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain 20 b ja 20 n §:n muuttamisesta
541/2022
Ruokaviraston päätös kalojen tarttuvan verta muodostavan kuolion (IHN) vuoksi annetun rajoitusvyöhykepäätöksen luetteloituja lajeja koskevan liitteen muuttamisesta
540/2022
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaalihuollon ammattihenkilöiden yliopistollisen erikoistumiskoulutuksen korvauksen perusteista vuonna 2022
539/2022
Laki tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
538/2022
Laki valtiokonttorista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
537/2022
Laki Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineen hallinnoinnista, valvonnasta ja tarkastuksesta 
536/2022
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Energiaviraston maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta
535/2022
Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
534/2022
Ruokaviraston päätös rajoitusvyöhykkeen perustamisesta kalojen tarttuvan verta muodostavan kudoksen kuolion (IHN) vuoksi
533/2022
Valtioneuvoston asetus diplomaattisten edustustojen, konsuliedustustojen tai kansainvälisissä hallitustenvälisissä järjestöissä toimivien edustustojen työntekijöiden perheenjäsenten ansiotyöstä Namibian kanssa tehdystä sopimuksesta
532/2022
Valtioneuvoston asetus esitutkinnasta, pakkokeinoista ja salaisesta tiedonhankinnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 luvun 5 §:n muuttamisesta
531/2022
Valtioneuvoston asetus Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
530/2022
Valtioneuvoston asetus yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
529/2022
Valtioneuvoston asetus tutkintavankeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
528/2022
Valtioneuvoston asetus vankeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
527/2022
Valtiovarainministeriön asetus verovuodelta 2021 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismääristä annetun valtiovarainministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
526/2022
Valtioneuvoston asetus jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
525/2022
Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
524/2022
Valtioneuvoston asetus rautatieliikenteen aikataulukaudesta ja ratakapasiteetin jakamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 4 §:n muuttamisesta
523/2022
Valtioneuvoston asetus tartuntataudeista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
522/2022
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 luvun 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
521/2022
Valtioneuvoston asetus covid-19-tartunnan toteamiseksi tehtävän tutkimuksen korvaustaksasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
520/2022
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvan ja alueellisen kiintiön nojalla sallittavasta karhun metsästyksestä metsästysvuonna 2022–2023
519/2022
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskoroista
518/2022
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työtapaturma- ja ammattitautilain 87 §:n 3 momentin mukaisen haittarahan kertakorvauksen perusteista
517/2022
Maa- ja metsätalousministeriön asetus öljy- ja kuitukasvien siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 12 §:n ja liitteen 2 muuttamisesta
516/2022
Maa- ja metsätalousministeriön asetus nurmi- ja rehukasvien siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 12 §:n ja liitteen 2 muuttamisesta
515/2022
Maa- ja metsätalousministeriön asetus siemenperunan kaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 16 §:n 8 momentin kumoamisesta
514/2022
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vihanneskasvien siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 13 §:n ja liitteen 1 muuttamisesta
513/2022
Maa- ja metsätalousministeriön asetus viljakasvien siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
512/2022
Maa- ja metsätalousministeriön asetus juurikkaiden siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 12 §:n ja liitteen 1 muuttamisesta
511/2022
Vuoden 2022 II lisätalousarvio
510/2022
Verohallinnon päätös diplomaattisten edustustojen tai toisen jäsenvaltion puolustusvoimien arvonlisäveron palautushakemukseen sisällytettävistä tiedoista ja hakemukseen liitettävistä asiakirjoista
509/2022
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työvoimapoliittisista lausunnoista ja yhteistyövelvoitteesta työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
508/2022
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työvoimapoliittisista lausunnoista ja yhteistyövelvoitteesta työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta
507/2022
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
506/2022
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
505/2022
Laki merimiesten vuosilomalain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
504/2022
Laki vuosilomalain 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
503/2022
Laki sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
502/2022
Laki sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
501/2022
Laki sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.