Säädökset alkuperäisinä: 2022

200/2022
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yliopistotasoisen sosiaalityön tutkimuksen rahoituksesta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
199/2022
Ulkoministeriön asetus ulkoministeriön työjärjestyksestä annetun ulkoministeriön asetuksen muuttamisesta
198/2022
Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan VI liitteen muutosten voimaantulosta
197/2022
Ulkoministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoministeriön asetuksen muuttamisesta
196/2022
Valtioneuvoston asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan VI liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
195/2022
Valtioneuvoston asetus painolastivesien ja sedimenttien valvonnasta ja käsittelystä vuonna 2004 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
194/2022
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkevaihdosta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
193/2022
Valtioneuvoston asetus lääketaksasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
192/2022
Valtioneuvoston asetus lääkeasetuksen muuttamisesta
191/2022
Valtiovarainministeriön asetus Jääkiekon MM-kisat 2022 -juhlarahasta
190/2022
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista
189/2022
Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä maaleissa ja lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta
188/2022
Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
187/2022
Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 34 §:n muuttamisesta
186/2022
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2022 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta
185/2022
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2022 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta
184/2022
Valtioneuvoston asetus hyvinvointialueen ja HUS-yhtymän toiminnan valmistelun rahoituksesta vuosina 2021 ja 2022 annetun asetuksen muuttamisesta
183/2022
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen päätös lääkeluettelosta
182/2022
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2021 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 18 §:n muuttamisesta
181/2022
Valtiovarainministeriön päätös valtionhallinnon yhteishankinnoista annetun valtiovarainministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
180/2022
Ympäristöministeriön asetus Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista
179/2022
Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M344
178/2022
Valtioneuvoston asetus sähköisen liikenteen, biokaasun ja uusiutuvan vedyn liikennekäytön infrastruktuurituesta vuosina 2022–2025
177/2022
Valtioneuvoston asetus Valko-Venäjää koskevista rajoittavista toimenpiteistä tehdyn neuvoston päätöksen ja annetun neuvoston asetuksen mukaisen poikkeusmenettelyn täytäntöönpanosta
176/2022
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
175/2022
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
174/2022
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta
173/2022
Valtioneuvoston asetus ehdonalaisen vapauden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta
172/2022
Valtioneuvoston asetus yhdistelmärangaistukseen kuuluvan valvonta-ajan täytäntöönpanosta
171/2022
Valtioneuvoston asetus valvotusta koevapaudesta
170/2022
Valtioneuvoston asetus yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
169/2022
Valtioneuvoston asetus tutkintavankeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
168/2022
Valtioneuvoston asetus vankeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
167/2022
Laki kirjanpitolain 1 luvun muuttamisesta
166/2022
Laki tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta
165/2022
Laki lukiolain muuttamisesta
164/2022
Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta
163/2022
Laki perusopetuslain muuttamisesta
162/2022
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä
161/2022
Vuoden 2022 lisätalousarvio
160/2022
Valtioneuvoston asetus maatalousmaan kipsikäsittelyyn vuosina 2020–2025 myönnettävästä tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
159/2022
Laki Yleisradio Oy:stä annetun lain 7 §:n muuttamisesta
158/2022
Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
157/2022
Laki yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta
156/2022
Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä tehdyn sopimuksen 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kalastussäännön voimassaoloajan pidentämisestä Norjan kanssa tehdystä sopimuksesta
155/2022
Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta
154/2022
Laki luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetun lain muuttamisesta
153/2022
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
152/2022
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
151/2022
Laki kiinnitysluottopankeista ja katetuista joukkolainoista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.