Säädökset alkuperäisinä: 2022

100/2022
Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 4 luvun 17 §:n ja 5 luvun 10 §:n muuttamisesta
99/2022
Laki elinkautisvankien vapauttamismenettelystä annetun lain 10 §:n muuttamisesta
98/2022
Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 13 §:n muuttamisesta
97/2022
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta
96/2022
Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta
95/2022
Verohallinnon päätös yksityisten apteekkien liikevaihdon keskiarvosta vuonna 2020
94/2022
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista
93/2022
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2022
92/2022
Valtioneuvoston asetus valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvän raskasmetalleja koskevan vuoden 1998 pöytäkirjan muutoksista
91/2022
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueista
90/2022
Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
89/2022
Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
88/2022
Valtioneuvoston asetus sokerijuurikkaan viljelijöille vuodelta 2022 maksettavasta kansallisesta tuesta
87/2022
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 16 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta
86/2022
Laki työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta
85/2022
Laki työttömyysturvalain väliaikaisesta muuttamisesta
84/2022
Valtioneuvoston asetus tilapäisistä poikkeuksista EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallisesta käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
83/2022
Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 6 §:n muuttamisesta
82/2022
Sisäministeriön asetus kriisinhallintaan osallistuvan siviilihenkilön palvelussuhteen ehdoista annetun sisäministeriön asetuksen muuttamisesta
81/2022
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2022 maksettavasta pohjoisesta tuesta
80/2022
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2022 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta
79/2022
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2022 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta sekä peltokasvipalkkiosta
78/2022
Valtioneuvoston asetus turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Belgian kanssa tehdystä sopimuksesta
77/2022
Valtioneuvoston asetus turvetuotantokoneiden romutustuesta vuosina 2022–2024
76/2022
Verohallinnon päätös maksujärjestelyssä noudatettavasta menettelystä annetun päätöksen 4 §:n muuttamisesta
75/2022
Puolustusministeriön asetus Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen maksullisista suoritteista vuonna 2022
74/2022
Sisäministeriön asetus liikkumis- ja oleskelurajoituksista annetun sisäministeriön asetuksen eräiden liitteiden muuttamisesta
73/2022
Oikeusministeriön asetus sakon muuntorangaistuksen täytäntöönpanon väliaikaisesta rajoittamisesta annetun oikeusministeriön asetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta
72/2022
Valtiovarainministeriön asetus Tullin suoritteiden maksullisuudesta annetun valtiovarainministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
71/2022
Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
70/2022
Puolustusministeriön asetus sotilasajoneuvojen käyttämisestä tiellä
69/2022
Valtioneuvoston asetus salaisista pakkokeinoista ja salaisista tiedonhankintakeinoista Tullissa annetun valtioneuvoston asetuksen 21 §:n muuttamisesta
68/2022
Maa- ja metsätalousministeriön asetus koirien tunnistamisesta ja rekisteröinnistä
67/2022
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä
66/2022
Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
65/2022
Valtioneuvoston asetus perustukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta
64/2022
Valtioneuvoston asetus tartuntataudeista annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta
63/2022
Laki ylikuormamaksusta annetun lain 16 §:n muuttamisesta
62/2022
Laki työntekijöiden lähettämisestä annetun lain muuttamisesta
61/2022
Laki työntekijöiden lähettämisestä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
60/2022
Laki liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta
59/2022
Laki aikuiskoulutusetuuksista annetun lain 7 §:n muuttamisesta
58/2022
Laki vuorotteluvapaalain 4 §:n muuttamisesta
57/2022
Laki tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta
56/2022
Laki oppivelvollisuuslain 7 §:n muuttamisesta
55/2022
Laki lukiolain 23 §:n muuttamisesta
54/2022
Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 96 §:n muuttamisesta
53/2022
Laki ammattikorkeakoululain 29 ja 30 §:n muuttamisesta
52/2022
Laki yliopistolain 39 ja 41 §:n muuttamisesta
51/2022
Laki Poliisiammattikorkeakoulusta annetun lain 30 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.