Säädökset alkuperäisinä: 2022

150/2022
Laki arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta
149/2022
Valtioneuvoston päätös tilapäisen suojelun antamisesta Ukrainan tilanteeseen vastaamiseksi
148/2022
Maa- ja metsätalousministeriön asetus siemenperunan kaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
147/2022
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2021 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n muuttamisesta
146/2022
Valtioneuvoston asetus tehoreservin tarpeen määrittämisestä ja hankinnasta
145/2022
Maa- ja metsätalousministeriön asetus siemenperunan kaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
144/2022
Valtioneuvoston asetus rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta tehdyn neuvoston päätöksen ja annetun neuvoston asetuksen mukaisen poikkeusmenettelyn täytäntöönpanosta
143/2022
Verohallinnon päätös sääntöjen vastaisesti tai muuta kuin kaupallista myyntiä varten maahantuotujen tupakkatuotteiden verotusarvoista
142/2022
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 luvun 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
141/2022
Laki merimiesten vuosilomalain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
140/2022
Laki vuosilomalain 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
139/2022
Laki sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta
138/2022
Valtioneuvoston asetus Ahvenanmaan maakunnan kunnille maatalouden tukien toimeenpanotehtävien hoitamisesta vuodelta 2021 suoritettavista korvauksista
137/2022
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Opetushallituksen ja sen erillisyksiköiden maksullisista suoritteista annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
136/2022
Laki tupakkalain 40 §:n muuttamisesta
135/2022
Laki valmisteverotuslain 63 ja 89 §:n muuttamisesta
134/2022
Laki arvonlisäverolain 70 b ja 72 i §:n muuttamisesta
133/2022
Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen osittaisesta kumoamisesta
132/2022
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä
131/2022
Valtioneuvoston asetus matkustusoikeuden osoittamisesta eräissä tapauksissa
130/2022
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön 17 §:n muuttamisesta
129/2022
Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
128/2022
Maa- ja metsätalousministeriön asetus siemenseoksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
127/2022
Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 2 muuttamisesta
126/2022
Ympäristöministeriön asetus vaarallisten aineiden käytön rajoituksista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun ympäristöministeriön asetuksen liitteen II muuttamisesta
125/2022
Valtioneuvoston asetus kokoontumislain 12 ja 20 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
124/2022
Valtioneuvoston asetus turvallisuutta, turvatoimia ja palveluja koskevasta yhdennetystä lähestymistavasta jalkapallo-otteluissa ja muissa urheilutilaisuuksissa tehdystä Euroopan neuvoston yleissopimuksesta
123/2022
Valtioneuvoston asetus katsojien väkivaltaa ja epäsopivaa käyttäytymistä urheilutilaisuuksissa ja erityisesti jalkapallo-otteluissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
122/2022
Laki henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta
121/2022
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
120/2022
Valtiovarainministeriön asetus verovuodelta 2022 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismääristä
119/2022
Valtioneuvoston asetus sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021–2027
118/2022
Valtioneuvoston asetus tilapäisistä poikkeuksista EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallisesta käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
117/2022
Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 6 §:n muuttamisesta
116/2022
Valtioneuvoston asetus yhdistetystä patenttituomioistuimesta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten väliaikaisesta soveltamisesta
115/2022
Valtioneuvoston asetus Kuuban velan uudelleenjärjestämisestä Kuuban kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta toisen kerran tehdystä sopimuksesta
114/2022
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden valvottaviksi eläintaudeiksi nimettyjen tautien vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 6 §:n muuttamisesta
113/2022
Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden muuttamisesta
112/2022
Valtioneuvoston asetus sähköisen raskaan liikenteen kehittämiseen vuosina 2022–2025 myönnettävästä avustuksesta
111/2022
Maa- ja metsätalousministeriön asetus zoonooseista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 33 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
110/2022
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2021 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta
109/2022
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
108/2022
Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta
107/2022
Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M343
106/2022
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 15 §:n muuttamisesta
105/2022
Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 2022
104/2022
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mikrobilääkkeiden käyttöä koskevien tietojen toimittamisesta
103/2022
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kliinisiä lääketutkimuksia koskevista maksullisista suoritteista
102/2022
Laki Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta
101/2022
Laki turvatarkastuksista tuomioistuimissa annetun lain 1 ja 5 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.