Säädökset alkuperäisinä: 2022

250/2022
Laki sähköturvallisuuslain muuttamisesta
249/2022
Laki räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta annetun lain muuttamisesta
248/2022
Laki eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta
247/2022
Ulkoministeriön asetus Investointituki kehitysmaille -rahoitusinstrumentilla rahoitettavista hankkeista Indonesian kanssa tehdystä puitesopimuksesta
246/2022
Ympäristöministeriön asetus Keski-Pohjanmaan maakunnan luonnonsuojelualueista
245/2022
Valtioneuvoston asetus Keski-Pohjanmaan maakunnan luonnonsuojelualueista
244/2022
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta
243/2022
Laki työttömyysturvalain 2 a luvun muuttamisesta
242/2022
Laki Työkanava Oy -nimisestä osakeyhtiöstä
241/2022
Laki matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
240/2022
Laki valvontatoimenpiteitä ja vaihtoehtoisia seuraamuksia Euroopan unionissa koskevan puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
239/2022
Laki tuomittujen siirtoa Euroopan unionissa koskevan puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
238/2022
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 54 ja 67 §:n muuttamisesta
237/2022
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä annetun lain 51 ja 64 §:n muuttamisesta
236/2022
Laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain muuttamisesta
235/2022
Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisista lastensuojeluyksiköistä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
234/2022
Laki elinkautisvankien vapauttamismenettelystä annetun lain muuttamisesta
233/2022
Laki haastemieslain 6 §:n muuttamisesta
232/2022
Laki pakkokeinolain muuttamisesta
231/2022
Laki rikoslain 2 c luvun 10 §:n muuttamisesta
230/2022
Laki oikeudenkäymiskaaren 25 luvun 6 §:n muuttamisesta
229/2022
Laki Vankiterveydenhuollon yksiköstä annetun lain 6 ja 11 §:n muuttamisesta
228/2022
Laki Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta
227/2022
Laki henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa annetun lain 4 ja 14 §:n muuttamisesta
226/2022
Laki yhdistelmärangaistuksen täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
225/2022
Laki yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
224/2022
Laki valvotusta koevapaudesta annetun lain muuttamisesta
223/2022
Laki tutkintavankeuslain muuttamisesta
222/2022
Laki vankeuslain muuttamisesta
221/2022
Laki Rikosseuraamuslaitoksesta
220/2022
Laki eräiden tuloverotusta koskevien Mansaaren kanssa tehtyjen sopimusten muuttamista koskevista pöytäkirjoista
219/2022
Laki eräiden tuloverotusta koskevien Guernseyn kanssa tehtyjen sopimusten muuttamista koskevista pöytäkirjoista
218/2022
Laki valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta
217/2022
Valtioneuvoston asetus maanpuolustusta koskevista poikkeuksista kemikaalilainsäädännön soveltamisessa
216/2022
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2021 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n ja liitteen muuttamisesta
215/2022
Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta
214/2022
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
213/2022
Laki yleiseurooppalaisen yksilöllisen eläketuotteen tarjoamista ja jakelua koskevan Euroopan unionin asetuksen täydentämisestä
212/2022
Laki nimikirjalain 1 §:n muuttamisesta
211/2022
Laki rahankeräyslain 1 §:n muuttamisesta
210/2022
Laki joukkolainanhaltijoiden edustajasta annetun lain muuttamisesta
209/2022
Laki vakuutusyhtiölain 2 luvun 16 §:n muuttamisesta
208/2022
Laki rikosrekisterilain 6 §:n muuttamisesta
207/2022
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain muuttamisesta
206/2022
Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta
205/2022
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
204/2022
Laki sijoituspalvelulain 2 luvun 3 a §:n muuttamisesta
203/2022
Laki joukkorahoituspalvelun tarjoamisesta
202/2022
Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta
201/2022
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2022

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.