Säädökset alkuperäisinä: 2022

300/2022
Laki luottotietolain 24 §:n muuttamisesta
299/2022
Laki saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta
298/2022
Laki Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 1 ja 1 a §:n muuttamisesta
297/2022
Laki siviilihenkilöiden osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain muuttamisesta
296/2022
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden vähittäismyyntipakkausten varoitusmerkinnöistä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
295/2022
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä
294/2022
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden vähittäismyynnistä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
293/2022
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Opetushallituksen ja sen erillisyksiköiden suoritteiden maksullisuudesta annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta
292/2022
Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä tehdyn sopimuksen 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun poikkeavien määräyksien voimaantulolle asetetun määräajan pidentämisestä noottienvaihdolla Norjan kanssa tehdystä sopimuksesta
291/2022
Valtioneuvoston asetus rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta tehdyn neuvoston päätöksen ja annetun neuvoston asetuksen sekä Valko-Venäjää koskevista rajoittavista toimenpiteistä tehdyn neuvoston päätöksen ja annetun neuvoston asetuksen mukaisen poikkeusmenettelyn täytäntöönpanosta
290/2022
Valtioneuvoston asetus Rikosseuraamuslaitoksesta
289/2022
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
288/2022
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 9 luvun 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
287/2022
Laki työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain muuttamisesta
286/2022
Laki siviilipalveluslain 1 §:n muuttamisesta
285/2022
Laki naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta
284/2022
Laki arvonlisäverolain 40 §:n muuttamisesta
283/2022
Laki tupakkalain muuttamisesta
282/2022
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta vuonna 2022
281/2022
Valtioneuvoston asetus maataloustukihakemuksen siirtämisessä vuonna 2022 noudatettavasta menettelystä
280/2022
Laki ammattikorkeakoululain 13 a §:n muuttamisesta
279/2022
Laki yliopistolain 10 §:n muuttamisesta
278/2022
Laki ulkomaalaislain 56 ja 77 §:n muuttamisesta
277/2022
Laki kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain muuttamisesta
276/2022
Valtioneuvoston asetus tieliikenteen sosiaalilainsäädännön valvonnasta ja viranomaisten työnjaosta
275/2022
Ulkoministeriön asetus Suomen tuesta Tansanian metsätalous- ja arvoketjujen kehittämisohjelmalle Tansanian kanssa tehdyn sopimuksen muutoksesta
274/2022
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Tenojoen, Näätämöjoen, Paatsjoen, Tuulomajoen ja Uutuanjoen vesistöalueiden suojaamisesta Gyrodactylus salaris -loisen leviämiseltä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 2 §:n kumoamisesta
273/2022
Maa- ja metsätalousministeriön asetus b- ja c-luokan eläintautien vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
272/2022
Valtioneuvoston asetus kunnan ja hyvinvointialueen välisen siirtymäkauden vuokrasopimuksen vuokran määräytymisestä vuosina 2023–2026
271/2022
Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 13 ja 15 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
270/2022
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2022 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 17 ja 19 §:n muuttamisesta
269/2022
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2022 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 5 §:n muuttamisesta
268/2022
Valtioneuvoston asetus kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 13 §:n muuttamisesta
267/2022
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
266/2022
Laki eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta
265/2022
Laki jalkineiden ja tekstiilituotteiden vaatimustenmukaisuudesta
264/2022
Laki eräiden riskin aiheuttavien tuotteiden markkinavalvontaan liittyvien tietojen ilmoittamisesta Euroopan komissiolle annetun lain muuttamisesta
263/2022
Laki vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun lain muuttamisesta
262/2022
Laki tupakkalain muuttamisesta
261/2022
Laki kosmeettisista valmisteista annetun lain muuttamisesta
260/2022
Laki kemikaalilain muuttamisesta
259/2022
Laki laivavarustelain muuttamisesta
258/2022
Laki sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta
257/2022
Laki huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista annetun lain muuttamisesta
256/2022
Laki tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista annetun lain muuttamisesta
255/2022
Laki kuluttajien käyttöön tarkoitetuista henkilönsuojaimista annetun lain muuttamisesta
254/2022
Laki painelaitelain muuttamisesta
253/2022
Laki räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain 5 ja 21 §:n muuttamisesta
252/2022
Laki pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain muuttamisesta
251/2022
Laki hissiturvallisuuslain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.