Säädökset alkuperäisinä: 2022

1350/2022
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 4 luvun 5 ja 6 §:n muuttamisesta
1349/2022
Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain 6 §:n muuttamisesta 
1348/2022
Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta 
1347/2022
Laki maksulaitoslain 46 ja 47 §:n muuttamisesta
1346/2022
Laki joukkorahoituspalvelun tarjoamisesta annetun lain muuttamisesta
1345/2022
Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 2 luvun 6 ja 7 §:n muuttamisesta 
1344/2022
Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 2 luvun 20 ja 21 §:n muuttamisesta
1343/2022
Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain muuttamisesta
1342/2022
Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta
1341/2022
Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta
1340/2022
Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
1339/2022
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1338/2022
Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta
1337/2022
Laki osakeyhtiölain muuttamisesta
1336/2022
Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta
1335/2022
Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta
1334/2022
Laki tiettyjen Euroopan unionin ja kansallisten maatalouden tukien toimeenpanosta
1333/2022
Laki eräistä maaseudun kehittämisen korvauksista
1332/2022
Laki Euroopan unionin suorista viljelijätuista
1331/2022
Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain muuttamisesta
1330/2022
Laki kolttalain muuttamisesta
1329/2022
Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain muuttamisesta
1328/2022
Laki maatalouden rakennetuista annetun lain muuttamisesta
1327/2022
Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
1326/2022
Laki Ruokavirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1325/2022
Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta rahoituskaudella 2023–2027
1324/2022
Laki yhteisen maatalouspolitiikan strategiasuunnitelman hallinnoinnista
1323/2022
Laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1322/2022
Valtioneuvoston asetus juomapakkausten palautusjärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1321/2022
Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1320/2022
Valtioneuvoston asetus eräiden muovituotteiden tuottajien kunnille maksamista korvauksista
1319/2022
Valtioneuvoston asetus muovia sisältävistä kalastusvälineistä
1318/2022
Valtioneuvoston asetus eräistä muovituotteista
1317/2022
Laki maatilatalouden tuloverolain 5 §:n muuttamisesta
1316/2022
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a §:n muuttamisesta
1315/2022
Laki tuloverolain 33 d §:n muuttamisesta
1314/2022
Laki koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista verovuosina 2020–2023 annetun lain muuttamisesta
1313/2022
Laki siviilihenkilöiden osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1312/2022
Laki henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa annetun lain 36 ja 38 §:n muuttamisesta
1311/2022
Laki rajavartiolain muuttamisesta
1310/2022
Laki pelastuslain 38 §:n muuttamisesta
1309/2022
Laki ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta
1308/2022
Laki poliisilain muuttamisesta
1307/2022
Laki konsulipalvelulain muuttamisesta
1306/2022
Laki asevelvollisuuslain 62 ja 78 §:n muuttamisesta
1305/2022
Laki aluevalvontalain 24 d §:n muuttamisesta
1304/2022
Laki puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta
1303/2022
Laki kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta annetun lain muuttamisesta
1302/2022
Laki tuloverolain 124 ja 124 b §:n muuttamisesta
1301/2022
Laki verontilityslain 12 ja 12 f §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.