Säädökset alkuperäisinä: 2022

761/2022
Valtioneuvoston asetus Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta
760/2022
Valtioneuvoston asetus Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välisestä yhteistyöstä puolustusmateriaalialalla tehtyyn sopimukseen Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välisestä huoltovarmuudesta tehdyn sopimustekstiliitteen muuttamisesta tehdystä sopimuksesta
759/2022
Valtioneuvoston asetus kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta
758/2022
Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen IV muuttamisesta
757/2022
Valtioneuvoston asetus Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelmasta 2021–2027 myönnettävästä tuesta
756/2022
Valtioneuvoston asetus kalastuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta
755/2022
Valtioneuvoston asetus suhteita ja yhteistyötä koskevasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Uuden-Seelannin välisestä kumppanuussopimuksesta
754/2022
Oikeusministeriön asetus kuluttajansuojalain 6 luvussa tarkoitetuista peruuttamislomakkeesta ja peruuttamisohjeista annetun oikeusministeriön asetuksen liitteiden I ja II muuttamisesta
753/2022
Laki omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
752/2022
Laki oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta 
751/2022
Laki asuntosäästöpalkkiolain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.