Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

1389/2022

Helsingissä 29.12.2022

Valtioneuvoston asetus työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan monialaisesta yhteispalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (1377/2014) 5 §:n 2 momentti sekä

muutetaan 2 §, 3 §:n 1 momentti ja 5 §:n 3 momentti seuraavasti:

2 §
Monialaisen yhteispalvelun johtoryhmän asettaminen

Työ- ja elinkeinotoimisto neuvottelee toimialueeseensa kuuluvien hyvinvointialueiden, kuntien ja Kansaneläkelaitoksen kanssa johtoryhmien lukumäärästä ja toimialueesta ja asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan yhden tai useamman monialaisen yhteispalvelun johtoryhmän.

Johtoryhmän jäseninä ovat työ- ja elinkeinotoimiston, sen toimialueeseen kuuluvien kuntien, hyvinvointialueiden ja Kansaneläkelaitoksen nimeämät henkilöt. Jokaiselle jäsenelle nimetään henkilökohtainen varajäsen. Jos työ- ja elinkeinotoimiston toimialueelle asetetaan useampi kuin yksi johtoryhmä, kunnat ja hyvinvointialueet nimeävät jäsenet ja varajäsenet siihen johtoryhmään, jonka toimialueeseen ne kuuluvat.

Johtoryhmässä edustettuina olevat kunnat nimeävät keskuudestaan johtoryhmän puheenjohtajan ja hyvinvointialueet varapuheenjohtajan.

3 §
Monialaisen yhteispalvelun johtoryhmän tehtävät

Monialaisen yhteispalvelun johtoryhmä tekee yhteistyösopimuksen työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun järjestämisestä johtoryhmän toimialueella. Yhteistyösopimuksessa sovitaan:

1) työ- ja elinkeinotoimiston, hyvinvointialueiden ja Kansaneläkelaitoksen yhteisistä toimipisteistä monialaisen yhteispalvelun tarjoamiseksi;

2) monialaisen yhteispalvelun tarjoamisesta muualla kuin yhteisissä toimipisteissä;

3) työ- ja elinkeinotoimiston, hyvinvointialueiden ja Kansaneläkelaitoksen monialaiseen yhteispalveluun osoittamasta henkilöstöstä;

4) työttömille monialaisen yhteispalvelun yhteisissä toimipisteissä ja muualla kuin yhteisissä toimipisteissä tarjottavista palveluista.


5 §
Monialaisen yhteispalvelun ohjausryhmä

Ohjausryhmän jäseninä ovat työ- ja elinkeinoministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, hyvinvointialueiden, opetus- ja kulttuuriministeriön, Kansaneläkelaitoksen, Suomen Kuntaliitto ry:n, elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen ja työ- ja elinkeinotoimistojen nimeämät henkilöt.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023.

Helsingissä 29.12.2022

Työministeri
Tuula Haatainen

Erityisasiantuntija
Anna Aaltonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.