1252/2022

Helsingissä 20.12.2022

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteen 4 muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan lääkkeen määräämisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1088/2010) liite 4, sellaisena kuin se on asetuksessa 992/2019, seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023.

Helsingissä 20.12.2022

Perhe- ja peruspalveluministeri
Krista Kiuru

Hallitussihteeri
Henna Vidén

Liite 4

Rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden antamisessa käytettävän määräyksen kaava

Annettaessa sairaanhoitajalle, terveydenhoitajalle tai kätilölle oikeus määrätä lääkkeitä, tulee annettavassa kirjallisessa määräyksessä olla ainakin seuraavat tiedot:

– terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 24 a §:n mukainen henkilön rekisteröintinumero

– yksilöintitieto; sukunimi ja etunimet

– työnantajaa koskevat tiedot; hyvinvointialue, hyvinvointialueen osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite

– sopimuksen perusteella tai muuten hyvinvointialueen lukuun terveydenhuollon avopalveluja tuottavan yksityisen toimintayksikön, jonka palveluksessa sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai kätilö on, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite

– terveydenhuollon toimintayksikön OID-koodi THL:n kansallisen koodistopalvelun mukaisesti

– sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai kätilön toimenkuva, jossa hän on oikeutettu määräämään lääkettä

– luettelo lääkkeistä, joita henkilö on oikeutettu määräämään apteekista

– lääkkeen määräämiseen liittyvät ehdot tai edellytykset: olosuhteet, mahdolliset toimipaikkoja koskevat tiedot

– määräyksen saavan henkilön sitoumus toimia noudattaen annettuja ohjeita ja kansallisia hoitosuosituksia

– määräyksen saavan henkilön allekirjoitus

– työnantajan vakuutus ja allekirjoitus (päiväys, asema)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.