1197/2022

Helsingissä 20.12.2022

Valtioneuvoston asetus alueellisista toimeentulotukiasioiden neuvottelukunnista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) 27 e §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1023/2022:

1 §
Kokoonpano ja toimikausi

Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään kuusi muuta jäsentä. Kullakin jäsenellä puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa lukuun ottamatta on henkilökohtainen varajäsen. Neuvottelukunta koostuu hyvinvointialueella toimivien viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan edustajista sekä Kansaneläkelaitoksen edustajasta, jonka Kansaneläkelaitos ilmoittaa. Puheenjohtajan tulee olla hyvinvointialueen viranhaltija.

Hyvinvointialue määrää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä muut jäsenet ja varajäsenet neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Hyvinvointialue voi nimittää neuvottelukuntaan pysyviä asiantuntijoita. Neuvottelukunta voi tarpeen mukaan kuulla myös muita asiantuntijoita.

2 §
Neuvottelukunnan toiminnan järjestäminen

Neuvottelukunta päättää toimintansa järjestämistä koskevista menettelytavoista. Neuvottelukunnalla voi olla jaostoja asioiden valmistelua varten. Neuvottelukunta raportoi toiminnastaan sosiaali- ja terveysministeriölle vuosittain.

Neuvottelukunnan jäsenille, sihteerille sekä asiantuntijoille maksettavista palkkioista ja kustannusten korvaamisesta päättää hyvinvointialue.

3 §
Jäsenen eroaminen kesken toimikauden

Jos neuvottelukunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, muu jäsen tai varajäsen eroaa kesken toimikauden, hyvinvointialue määrää hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden henkilön.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023.

Helsingissä 20.12.2022

Perhe- ja peruspalveluministeri
Krista Kiuru

Neuvotteleva virkamies
Susanna Rahkonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.