1161/2022

Helsingissä 20.12.2022

Valtiovarainministeriön asetus Tilastokeskuksen suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2023

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Tilastokeskuksen maksuttomat suoritteet

Valtion maksuperustelain 5 §:ssä tarkoitettuja Tilastokeskuksen maksuttomia suoritteita ovat:

1) yleiseen käyttöön tarkoitetut tilastotiedot, julkaisut ja tiedostot itsepalveluna;

2) neuvonta ja vähäiset tietopalvelut;

3) Tilastokirjaston lainauspalvelut;

4) kuolintodistusten jäljennökset kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain (459/1973) 15 §:n 2 momentissa mainituille.

2 §
Maksulliset liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka Tilastokeskus hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) tilastoalan painetut julkaisut lukuun ottamatta 1 §:n 1 kohdassa tarkoitettuja julkaisuja sekä kaikkien julkaisujen painatus- ja toimituskulut;

2) toimeksiantopalvelut, tutkimukset ja selvitykset sekä tilasto- ja muut asiantuntijapalvelut;

3) tutkimus- ja muiden aineistojen muokkaaminen tilauksesta sekä muut aineistoihin liittyvät palvelut;

4) rekisteripalvelut;

5) asiakaskohtaiset tietokantapalvelut;

6) kopiot ja muut jäljennökset;

7) viraston hallinnassa olevien toimitilojen vuokraaminen sekä muut 1–6 kohdassa tarkoitettuihin suoritteisiin verrattavat palvelut.

3 §
Kiinteästi hinnoitellut julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista Tilastokeskus perii kiinteän maksun, ovat virkatyönä valmisteltujen aineistojen ylläpito ja luovuttaminen (valmisaineistot). Maksut ovat:

1) valmisaineiston luovuttaminen 500 euroa;

2) luovutetun valmisaineiston ylläpitäminen 500 euroa/vuosi.

Käyttölupien myöntämiset tutkijoille hinnoitellaan työhön käytetyn ajan mukaan.

Luvanhakijan käyttölupamaksu on:

1) 500 euroa, kun käsittelyaika on alle 7 tuntia;

2) 1 000 euroa, kun käsittelyaika on 7 tuntia tai enemmän, mutta alle 14 tuntia;

3) 2 000 euroa, kun käsittelyaika on 14 tuntia tai enemmän.

Vähäisestä käyttöluvan muutoksesta luvanhakijalle perittävä maksu on 350 euroa.

4 §
Alennetun omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Tilastokeskus perii valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentissa tarkoitetun omakustannusarvoa alemman maksun, ovat opinnäytetyöhön liittyvät käyttölupapäätökset luvanhakijalle.

5 §
Muut maksulliset suoritteet

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetun tiedon esille hakemisesta perittävistä maksuista päättää Tilastokeskus ottaen huomioon, mitä mainitussa pykälässä säädetään.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2023.

Helsingissä 20.12.2022

Kuntaministeri
Sirpa Paatero

Osastopäällikkö, ylijohtaja
Mikko Spolander

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.