1140/2022

Helsingissä 20.12.2022

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta vuosina 2023 ja 2024

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain (453/2002) 5 §:n 2 ja 3 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä on 2 momentti laissa 902/2013:

1 §

Kiinteistötietojärjestelmän hallinnosta, ylläpitämisestä, tietopalvelusta ja kehittämisestä aiheutuvien kustannustensa kattamiseksi Maanmittauslaitos saa kiinteistötietojärjestelmän suoritteista asetuskautena kertyvästä tulosta aiheutuneita kustannuksia vastaavan tulon, kuitenkin enintään 27 prosenttia asetuskauden tuloista.

Maanmittauslaitos raportoi toteutuneet vuoden 2023 kustannukset kiinteistörekisteriä pitäville kunnille helmikuun 2024 loppuun mennessä ja vuoden 2024 kustannukset helmikuun 2025 loppuun mennessä.

2 §

Maanmittauslaitos saa kiinteistötietojärjestelmän kirjaamisosan tietopalveluinvestointien kattamiseksi asetuskaudella 902 533 euroa.

3 §

Kiinteistötietojärjestelmän muista kuin edellä 1 ja 2 §:ssä tarkoitetuista toimenpiteistä aiheutuvien kustannusten kattamiseksi järjestelmästä huolehtiville viranomaisille maksetaan kiinteistötietojärjestelmän suoritteista 1 ja 2 §:n mukaisten korvausten maksamisen jälkeen jäljelle jäävästä tulosta seuraavien prosenttiosuuksien mukaisesti:

1) Maanmittauslaitoksen osuus on 69,0 prosenttia;

2) kiinteistörekisterin pitäjänä toimivien kuntien yhteinen osuus on 31,0 prosenttia.

Kiinteistörekisterin pitäjänä toimivat kunnat saavat tiedon tuottajana edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetusta kuntien yhteisestä osuudesta osuuden, joka määräytyy kunnan vuoden 2021 kiinteistörekisterin rekisteröintitapahtumien lukumäärän ja tammikuun 2022 väkiluvun perusteella.

Mikäli kunta luopuu asetuskaudella kiinteistörekisterin pidosta, maksetaan sen osuus rekisteripidon vastaanottavalle viranomaiselle.

4 §

Maanmittauslaitos jakaa saamistaan maksutuloista kiinteistörekisterin pitäjänä toimivien kuntien osuudet seuraavasti:

1.1.2023–31.5.2023 kertyneestä tulosta viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2023,

1.6.2023–31.8.2023 kertyneestä tulosta viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2023,

1.9.2023–31.12.2023 kertyneestä tulosta viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2024,

1.1.2024–31.5.2024 kertyneestä tulosta viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2024,

1.6.2024–31.8.2024 kertyneestä tulosta viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2024 ja

1.9.2024–31.12.2024 kertyneestä tulosta viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2025.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023. Asetus on voimassa 31 päivään joulukuuta 2024.

Helsingissä 20.12.2022

Maa- ja metsätalousministeri
Antti Kurvinen

Lainsäädäntöneuvos
Leo Olkkonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.