1139/2022

Helsingissä 20.12.2022

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista vuosina 2023 ja 2024

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain (453/2002) 7 §:n nojalla, sellaisena kuin sen 1 ja 2 momentti ovat laissa 1189/2011, 3 momentti laissa 908/2012 ja 4 momentti laissa 376/2016:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta valtiolle ja kunnalle perittävistä maksuista.

2 §
Luettelot, otteet ja todistukset

Kiinteistötietojärjestelmästä annettavista oikeaksi todistetuista luetteloista, otteista ja todistuksista ja Maanmittauslaitoksen sähköisestä asiointipalvelusta saatavista otteista ja todistuksista peritään valtiolle ja kunnalle tämän asetuksen liitteen mukaiset maksut.

3 §
Teknisen käyttöyhteyden kautta luovutettavat suoritteet

Teknisen käyttöyhteyden kautta luovutetuista kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta sekä kiinteistörekisteriä ja kiinteistörekisterikarttaa koskevista suoritteista peritään valtiolle ja kunnalle tämän asetuksen liitteen mukaiset maksut.

4 §
Muut suoritteet ja käyttöoikeuden luovutukset

Kiinteistötietojärjestelmän hallinto-organisaatio hinnoittelee erikseen massaluonteisen kiinteistötietojen ja niihin liittyvän käyttöoikeuden luovutuksen taikka muun kuin 2 §:ssä tai 3 §:ssä tarkoitetun suoritteen ja käyttöoikeuden luovutuksen ottaen huomioon, mitä valtion maksuperustelain (150/1992) 7 §:ssä säädetään.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2024.

Helsingissä 20.12.2022

Maa- ja metsätalousministeri
Antti Kurvinen

Lainsäädäntöneuvos
Leo Olkkonen

Liite

Maksutaulukko kiinteistötietojärjestelmän suoritteista 1.1.2023-31.12.2024

Kiinteistötietojärjestelmästä annettavat viranomaisen oikeaksi todistamat luettelot, otteet ja todistukset sekä Maanmittauslaitoksen sähköisestä asiointipalvelusta annettavat kiinteistötietojärjestelmän otteet ja todistukset

Otteet asiakaspalvelusta tai verkkolomakkeella tilattuna:
Kiinteistörekisteriote 18 €
Lainhuutotodistus 18 €
Rasitustodistus 18 €
Vuokraoikeustodistus 18 €
Rekisteriyksikön karttaote 18 €
Määräalan kiinteistörekisteriote 18 €
Ote käyttöoikeusyksiköstä 18 €
Otteet sähköisestä asiointipalvelusta:
Kiinteistörekisteriote 14 €
Lainhuutotodistus 14 €
Rasitustodistus 14 €
Vuokraoikeustodistus 14 €
Rekisteriyksikön karttaote 14 €
Määräalan kiinteistörekisteriote 14 €

Teknisen käyttöyhteyden kautta luovutettavat suoritteet

1. Kiinteistötietojen tulostepalvelu
pdf-tuloste euroa / laskutusperuste
Kiinteistörekisteriote 5,30 € / rekisteriyksikkö
Lainhuutotodistus 5,30 € / rekisteriyksikkö
Rasitustodistus 5,30 € / rekisteriyksikkö
Vuokraoikeustodistus 5,30 € / rekisteriyksikkö
Kiinteistörekisterin karttaote 5,30 € / rekisteriyksikkö
Määräalan kiinteistörekisteriote 5,30 € / rekisteriyksikkö
Ote käyttöoikeusyksiköstä 5,30 € / käyttöoikeusyksikkö
Yhteystiedot 2,30 € / rekisteriyksikkö
Kolmiulotteisen kiinteistön tiedot 0,90 € / haku
Muodostumisketju eteenpäin 0,90 € / yksikkö, jonka muodostumistietoja haetaan
Muodostumisketju taaksepäin 0,90 € / yksikkö, jonka muodostumistietoja haetaan
Muodostajarekisteriyksiköt ajankohtana 2,30 € / yksikkö, jonka muodostumistietoja haetaan
Voimassa olevat muodostuneet 2,30 € / yksikkö, jonka muodostumistietoja haetaan
Muodostajaselvitys 2,30 € / yksikkö, jonka muodostumistietoja haetaan
2. Kiinteistötietojen kyselypalvelu
2.1 Kyselypalvelu kiinteistötietojärjestelmän kirjaamisosasta, REST euroa / laskutusperuste
Perustiedot (rekisteriyksikön, määräalan, laitoksen) 0,30 € / rekisteriyksikkö
Lainhuutotiedot 4,20 € / rekisteriyksikkö
Rasitustiedot 4,20 € / rekisteriyksikkö
Vuokraoikeustiedot 4,20 € / rekisteriyksikkö
Yhteystiedot (rekisteriyksikön tai määräalan omistajan tai vuokraoikeuden haltijan) 1,80 € / rekisteriyksikkö
Rekisteriyksikön haku hakuehdoin 0,30 € / haku
Määräalan haku hakuehdoin 0,30 € / haku
Laitoksen haku hakuehdoin 0,30 € / haku
Toimenpiteiden haku hakuehdoin 0,30 € / haku
Ylläpitomaksu 11,00 € / käyttäjätunnus / kuukausi
2.2 Kyselypalvelu kiinteistötietojärjestelmän kiinteistöosasta, wfs euroa / laskutusperuste
Käyttöoikeusyksikön laajat tiedot 4,20 € / käyttöoikeusyksikön osa
Käyttöoikeusyksikön osan laajat tiedot 4,20 € / käyttöoikeusyksikkö
2.3 Kiinteistötietojen kyselypalvelu (OGC API Features) euroa / laskutusperuste
Tiekunnan yhteystiedot 1,80 € / tiekunta
Rantakunnan yhteystiedot 1,80 € / rantakunta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.