858/2022

Helsingissä 14.10.2022

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Saavutettavuuskirjasto Celian johtokunnasta ja pistekirjoituksen neuvottelukunnasta

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti säädetään

Saavutettavuuskirjasto Celiasta annetun lain (787/2022) 7 §:n 4 momentin ja 9 §:n 3 momentin nojalla seuraavasti:

1 §
Johtokunnan kokoonpano ja palkkiot

Johtokunnan kokoonpanossa vähintään kolmen jäsenen tulee edustaa valtakunnallisia vammaisjärjestöjä sekä vähintään yhden jäsenen kirjastoalaa ja vähintään yhden jäsenen opetusalaa. Lisäksi johtokunnan kokoonpanossa jäseninä ovat Saavutettavuuskirjasto Celian johtaja ja yksi kirjaston henkilöstön keskuudestaan valitsema henkilö. Johtokunnan kokoonpanossa tulee ottaa huomioon suomen- ja ruotsinkielisen väestön edustus.

Johtokunnan puheenjohtajalle ja muille jäsenille sekä asiantuntijoille voidaan suorittaa kokouspalkkiota sen mukaan kuin opetus- ja kulttuuriministeriö päättää. Matkakustannusten korvaamiseen sovelletaan valtion virka- ja työehtosopimusta matkakustannusten korvaamisesta.

2 §
Johtokunnan päätösvaltaisuus

Johtokunta on päätösvaltainen, kun päätöksentekoon osallistuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi yli puolet johtokunnan jäsenistä.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

3 §
Pistekirjoituksen neuvottelukunnan kokoonpano ja palkkiot

Neuvottelukunnan kokoonpanossa tulee ottaa huomioon näkövammaispedagogiikan, opetusalan, pistekirjoitusjärjestelmän sekä piste- ja taktiilimateriaalien asiantuntemus. Neuvottelukunnan kokoonpanossa tulee ottaa huomioon suomen- ja ruotsinkielisen väestön edustus. Saavutettavuuskirjasto Celian johtajalla on oikeus osallistua neuvottelukunnan kokouksiin.

Neuvottelukunnan puheenjohtajalle ja muille jäsenille sekä asiantuntijoille voidaan suorittaa kokouspalkkiota sen mukaan kuin Saavutettavuuskirjasto Celia päättää. Matkakustannusten korvaamiseen sovelletaan valtion virka- ja työehtosopimusta matkakustannusten korvaamisesta.

4 §
Pistekirjoituksen neuvottelukunnan päätösvaltaisuus

Neuvottelukunta on päätösvaltainen, kun päätöksentekoon osallistuu puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

5 §
Pistekirjoituksen neuvottelukunnan tehtävät

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) antaa suosituksia pistekirjoituksen merkintätavoista kansainvälistä kehitystä seuraten;

2) laatia tarvittavaa ohjeistusta piste- ja taktiilimateriaalien käyttäjille ja tekijöille sekä näkövammaisten henkilöiden oppimateriaalien tuottajille;

3) antaa suosituksia näkövammaisten henkilöiden oppimateriaalin yleisistä toimituksellisista ja pedagogisista suuntaviivoista; sekä

4) tehdä aloitteita ja esityksiä toimialaansa liittyvistä asioista.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023.

Helsingissä 14.10.2022

Tiede- ja kulttuuriministeri
Petri Honkonen

Hallitussihteeri
Elina Anttila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.