686/2022

Helsingissä 8.7.2022

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 16 a §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (1373/2018) 16 a §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 847/2021, ja

lisätään 16 a §:ään, sellaisena kuin se on asetuksissa 734/2021 ja 847/2021, uusi 4 momentti seuraavasti:

16 a §
Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston toimialue eräissä tehtävissä

Poiketen siitä, mitä 1 momentin 2, 7 ja 9 kohdassa säädetään, kukin työ- ja elinkeinotoimisto antaa omalla toimialueellaan työvoimapoliittisen lausunnon työttömyysturvalain 2 luvun 5 a ja 10 a §:n soveltamisesta ja mainituissa lainkohdissa tarkoitetuista työttömyysetuuden saamisen edellytyksistä sekä työttömyysturvalain 2 a luvun 10 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetusta etuuden palautumisesta.

Poiketen siitä, mitä 1 momentin 7 kohdassa säädetään, kukin työ- ja elinkeinotoimisto voi antaa omalla toimialueellaan työvoimapoliittisen lausunnon työttömyysturvalain 2 luvun 10 §:n 2 momentin:

1) 1–4 ja 6 kohdassa tarkoitetuista opinnoista;

2) 5 kohdassa tarkoitetuista opinnoista, joiden opintosuunnitelman mukainen laajuus on alle viisi opintopistettä, kolme opintoviikkoa tai 4,5 osaamispistettä;

3) 7 kohdassa tarkoitetuista opinnoista, joiden opetusohjelman mukainen laajuus on alle 25 viikkotuntia.


Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä heinäkuuta 2022.

Kukin työ- ja elinkeinotoimisto antaa työvoimapoliittisen lausunnon työttömyysturvalain (1290/2002) 2 a luvun 14 §:n 2 momentissa, sellaisena kuin se on laissa 918/2012, ja 3 momentissa, sellaisena kuin se on laissa 288/2012, tarkoitetusta etuuden palautumisesta.

Helsingissä 8.7.2022

Liikenne- ja viestintäministeri
Timo Harakka

Erityisasiantuntija
Noora Santala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.