540/2022

Helsingissä 29.6.2022

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaalihuollon ammattihenkilöiden yliopistollisen erikoistumiskoulutuksen korvauksen perusteista vuonna 2022

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään sosiaalihuoltolain (1301/2014) 60 a §:n nojalla:

1 §
Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden yliopistollisesta erikoistumiskoulutuksesta maksettavan korvauksen määrä

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 60 a §:ssä tarkoitettu korvaus on suuruudeltaan 19 000 euroa sosiaalihuollon erikoistumiskoulutuksen suorittanutta sosiaalihuollon ammattihenkilöä kohden. Jos kuitenkin yliopisto on perinyt koulutuksesta maksua ammattihenkilöltä tai tämän työnantajalta taikka muulta taholta, korvausta vähennetään 3 500 eurolla kutakin sellaista koulutuksen suorittanutta ammattihenkilöä kohden, jonka osalta maksua on peritty. Korvauksesta vähennetään myös mahdollinen valtionavustus ja muu tuki, jonka yliopisto on saanut koulutuksen järjestämiseen niille ammattihenkilöille, joiden osalta korvausta haetaan.

2 §
Korvauksen hakeminen

Yliopiston on ilmoitettava sosiaalihuoltolain 60 b §:n 1 momentissa tarkoitetussa hakemuksessa:

1) haettavan korvauksen kokonaismäärä, jossa on huomioitu edellä 1 §:ssä tarkoitetut vähennykset;

2) koulutuksen suorittaneiden ammattihenkilöiden määrä, nimet ja valmistumisajankohta;

3) ne koulutuksen suorittaneet ammattihenkilöt, joiden osalta koulutuksesta on peritty maksua ja perittyjen maksujen yhteismäärä sekä kyseisten ammattihenkilöiden koulutuksen järjestämiseen saadun valtionavustuksen tai muun vastaavan tuen yhteismäärä.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2022.

Tätä asetusta sovelletaan vuodelta 2022 maksettaviin korvauksiin.

Helsingissä 29.6.2022

Perhe- ja peruspalveluministeri
Aki Lindén

Hallitussihteeri
Henna Vidén

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.