530/2022

Helsingissä 30.6.2022

Valtioneuvoston asetus yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen (551/2015) 2 §:n 2 momentti, 8 §:n 3 momentti ja 10 §:n 1 momentti seuraavasti:

2 §
Apuvalvojan määrääminen

Henkilön soveltuvuuden arvioi asianomaisen yhdyskuntaseuraamustoimiston yksikönpäällikkö tai tähän tehtävään rikosseuraamuskeskuksen työjärjestyksessä määrätty apulaisjohtaja. Samassa yhteydessä apuvalvojaksi ryhtyvä antaa suostumuksensa tehtävään ja hänelle kerrotaan yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain 8 §:n mukaiset apuvalvojan tehtävät. Tässä tilanteessa korostetaan apuvalvojan säännöllistä yhteydenpitoa tuomitun ja valvojan kanssa.

8 §
Täytäntöönpanoasiakirjat

Suomeen muusta valtiosta täytäntöön pantavaksi siirretyn yhdyskuntaseuraamuksen täytäntöönpanokirjana on Rikosseuraamuslaitoksen asiakasprosesseista vastaavan vastuualueen päätös.

10 §
Täytäntöönpanoasiakirjojen ja eräiden ilmoitusten lähettäminen

Rikosseuraamuslaitoksen täytäntöönpanoyksikkö lähettää täytäntöönpanokirjan ja muut täytäntöönpanoon tarvittavat tiedot tuomitun asuin- tai oleskelupaikan mukaan määräytyvään yhdyskuntaseuraamustoimistoon. Jos tuomitulla ei ole kotikuntaa tai asuinkuntaa Suomessa, täytäntöönpanoyksikkö lähettää täytäntöönpanoasiakirjat siihen yhdyskuntaseuraamustoimistoon, jonka toimialueella rangaistuksen tuominnut tuomioistuin sijaitsee.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2022.

Helsingissä 30.6.2022

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Erityisasiantuntija
Anne Kohvakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.